Goede Mie

De Leidse gifmengster ( 1839 - 1915 )

 

Terwijl de dodenwachter

op de stille trom des doods slaat

rijdt de lijkkoets de begraafplaats op

om in stilte de laatste eer

aan haar te bewijzen

 

want ook al doet haar naam

al het goede vermoeden aan haar

in werkelijkheid was zij de

beruchtste gifmengster van Leiden

en een massamoordenares puur sang

 

haar levensjaren zijn bewogen

en bracht die door in de armoe van Leiden

en het geld dat door vader werd verdiend

ging helemaal op aan de fles gin

maar Maria kwam aan de kost

door de was te doen bij een gezin

 

stelselmatig begon ze te vergiftigen

maar niemand had het door

omdat haar bijnaam was Goede Mie

en het om de tuin leiden van verzekeringen

had zij spoedig onder de knie

 

en toch liet zij op een dag steken vallen

met haar mengsel van operment en arsenicum

dat met witkalk vermengd moet worden

maar na haar aanhouding en gerechtelijke

procedure is het tuchthuisstraf en de

vrouwengevangenis in Gorinchem geworden

waar ze na lang ziekbed overleed

 

in haar kist heeft ze de geheimen meegenomen

terwijl de laatste trommelslag sloeg

want haar graf draagt geen zerk

alleen grafnummer 382 en een grijze steen

en doch zullen raadsels altijd blijven

omdat ze ooit als Leidse gifmengster leefde

maar nu op een begraafplaats

onder zwart zand verdween

 

- Marcel -