Parenteel van IJpe (Jacobsz) ALBERDA

 

Bestand††† : C:\PG30\NL\DATA\ZWART

Datum††††† : 22-03-2021

 

I.1††††††† IJpe (Jacobsz) ALBERDA, schipper en kalkbrander op Ezumazijl, geboren op 01‑01‑1675 te Ezumazijl, overleden op 01‑01‑1732 op 57-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Jacob IJpes geboren 1704 en overleden 1763.Hij was gehuwd met Lijsbeth Reitses Humalda.En Lieuwe IJPES zie elders in deze stamboom.Ook zou er nog geboren zijn 1726 Gerlof Ypes, die trouwde met Eelkje Tjeerds.

Zou een zoon zijn van Jacob Ypes.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑12‑1700 te Anjum met Rinske LIEUWES, geboren in 1675 te Sint Annaparochie, overleden voor1745. Was in 1733 nog in leven. Ype en Rinske kopen in 1728 de helft van Humaldastate te Ee.De andere helft was eigendom van Reitse Sapes en Sjieuke Rinses.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Lieuwe IJPES (zie II.1 op blz. 1).

 

II.1†††††† Lieuwe IJPES, holtkoper en kalkbrander, gedoopt op 19‑12‑1706 te Anjum, overleden op 17‑11‑1787 te Anjum op 80-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:

Rinske gedoopt 11-10-1739 te Anjum.Getrouwd op 15e jarige leeftijd 11-05-1755 Metslawier met Douwe Alberts Douma, geboren 25-10-1731 Metslawier, gedoopt 28-10-1731 Metslawier. Ouders Albert Douwe Douma en bijzitter Trijntje Jans.Rinske is overleden 05-10-1807 DTB 526 (zal deze datum nog nalopen).

Ype gedoopt 20-05-1742 te Anjum. zie elders.

Engbert gedoopt 10-05-1744 te Anjum.overleden voor 1804. Getrouwd met Sijntje Lieuwes, geboren 1746 voor 1770. huwelijksdag was 17-07-1768.Hertrouwt met Grietje Hermanus Botma gedoopt 08-09-1748 te Morra. Overleden 06-03-1840 te Anjum.Deze huwelijksdag was 1 juli 1770.

Jan gedoopt 15-01-1747 te Anjum . Overleden voor 1751

Jan gedoopt 05-11-1751 te Anjum. zie elders

Trijntje gedoopt 30-06-1754 te Anjum. Zoon van IJpe (Jacobsz) ALBERDA (zie I.1 op blz. 1) en Rinske LIEUWES.

Ondertrouwd op 26‑06‑1738 te Schiermonnikoog, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13‑07‑1738 te Anjum, gehuwd voor de kerk op 13‑07‑1738 te Anjum met Martje ENGBERTS, 18 jaar oud, geboren op 01‑01‑1720 te Schiermonnikoog, overleden op 15‑11‑1779 te Anjum op 59-jarige leeftijd. Belijdenis gedaan op 6 april 1738 te Schiermonnikoog.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (zie III.1 op blz. 1).

2.†††††††† Engbert (Lieuwes) BOTMA, koopman, geboren op 10‑05‑1745 te Anjum, overleden 00‑00‑1804 te Ezumazijl. Uit dit huwelijk geboren.

Hermanus Botma, boer gedoopt 05-05-1771 Anjum. Getrouwd 25 maart 1797 met Sjoukje Klazes, geboren rond 1781. Hermanus is overleden 1803.

Minne Botma geboren 06-02-1773 te Ezumazijl, gedoopt op 14-02-1773 Anjum.

Martha Botma geboren 17-03-1775 Anjum, gedoopt 09-04-1775 Anjum. Getrouwd 9 juni 1799 met Jacob (Reitzes) Reitsma, geboren 2 maart 1776 te anjum en overleden op 26 januari 1820 te Anjum. Uit dit huwelijk geboren Martha op 10 mei 1802 te Anjum en overleden op 8 september 1826 te Anjum.

Jan Botma geboren 24-09-1779 Ezumazijl, gedoopt 17-10-1779 Anjum, overleden op 01-05-1831 Anjum, blad 11. Getrouwd in 1808 met Antje Melles Binnema.

Ype Botma, boer geboren op 01-05-1782 Ezumazijl, gedoopt op 26-05-1782 Anjum. Overleden op 01-06-1848 Anjum, blad 42. Getrouwd 24-05-1807 met Aaltje Jans Ynia, geboren 14-10-1785Metslawier, gedoopt 30-10-1785 Metslawier en overleden op 17-11-1852 Anjum. Uit dit huwelijk Engbert (Ypes) geboren 1 maart 1808 te Anjum. Getrouwd op 8 april 1833 te Oostdongeradeel met Wytske (Doedes) Boitsma, geboren 16 maart 1809 Nes en overleden op 19 mei 1847 Anjum. Engbert is overleden op 8 april 1834 te Oostdongeradeel (grafsteen). Uit dit huwelijk geboren Doetje Engberts, geboren 18 april 1842, overleden 5 april 1908. Getrouwd op 21 mei 1863 met Mane Douwe Hiemstra, geboren 12 mei 1841 Hantum en overleden 23 april 1929.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑07‑1770 te Anjum met Grietje (Hermanus) BOTMA, 21 jaar oud, gedoopt op 08‑09‑1748 te Morra, overleden op 06‑03‑1840 om 03.00 uur te Anjum op 91-jarige leeftijd. Ouders waren: Hermanus (Sakes) Botma en Antje (Sydses) Doma.

3.†††††††† Jan (Lieuwes) DOUMA (zie III.5 op blz. 1).

 

III.1†††† IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL, huisman en boer, gedoopt op 20‑05‑1742 te Anjum, overleden op 07‑10‑1811 om 18.00 uur te Lioessens op 69-jarige leeftijd, zoon van Lieuwe IJPES (zie II.1 op blz. 1) en Martje ENGBERTS.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑06‑1765 te Anjum, gehuwd voor de kerk op 02‑06‑1765 te Anjum met Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA, 21 jaar oud, geboren op 28‑06‑1743 te Morra, gedoopt op 24‑11‑1743 te Lioessens, overleden op 01‑02‑1813 om 17.00 uur te Anjum op 69-jarige leeftijd, 1813 renteniersche. Op 25 juli 1773 met attestatie naar Lioessens vertrokken. Ouders waren: Lieuwe Folkerts en Grijtje Sijbes.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Grietje (Ypes) JOUSMA, gedoopt op 28‑12‑1766 te Anjum, overleden op 16‑07‑1810 te Sybrandahuis op 43-jarige leeftijd. Volgens gegevens jong overleden.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑10‑1788 te Rinsumageest, gehuwd voor de kerk op 19‑10‑1788 te Lioessens met Thomas (Jans) HELDER, 27 jaar oud, Landbouwer, gedoopt op 08‑03‑1761 te Sybrandahuis, overleden op 20‑12‑1830 om 15.00 uur te Sybrandahuis Dantumadeel op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:

1.Iefke geboren 12-08-1789 Sybrandahuis en aldaar gedoopt op 06-09-1789.

Gehuwd op 14 juni 1810 te Morra met Rense Gerrits Sinia, geboren 04-10-1789 te Morra en hij is overleden 16-05-1831,15.00 uur, blad 13 te Lioessens Iefke is overleden 12-06-1853, 17.00 uur, blad 23 te Lioessens.

2.Trijntje geboren 19-05-1801 Sybrandahuis en aldaar gedoopt op 28-06-1801.Getrouwd 15-06-1822 akte 36 Oostdongeradeel met Sjolle (Gerrits) Sinia. Trijntje overleed op 06-02-1852, blad 6 Sybrandahuis.Sjolle geboren 29-12-1800 te Morra.Is overleden 02-09-1858, 21.00 uur blad 29, Sybrandahuis.Zijn ouders waren: Jacob (Sjolles) en Aukje (Gerrits) Sinia.Uit huwelijk Sjolle Trijntje zijn geboren: Renge; een levenloos kind (dochter), Thomas, Lieuwe.Zijn vader heette Jan (Janzes) Helder, zijn moeder wordt niet genoemd.

2.†††††††† Lieuwe (Ypes) JOUSMA, huisman, gedoopt op 30‑10‑1768 te Anjum, overleden op 17‑12‑1812 te Morra op 44-jarige leeftijd. Lieuwe was lid van Gemeentebestuur en als zodanig tekende hij de overlijdensakte van zijn vader.Hij deed belijdenis van zijn geloof op 24 april 1800. Uit dit huwelijk is geboren: Auke geboren 30-06-1799 te Morra, gedoopt 28-07-1799, overleden 1799 te Morra.

Akte van naamsaanneming:

Voor ons Menne Douwes Mellema lid van het Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel waarnemende de functie van Maire in de gemeente Anjum Canton Dokkum Arrondissement Leeuwarden departement Vriesland gecompareerd zijnde Lieuwe Ypes Jousma wonende te Morra heeft dezelve in (...) voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Folkert Lieuwes wonende te Morra verklaart voor die kinderen aan te nemen den naam Sijtsma voor famillie naam dat deze kinderen genaamd zijn Antje oud 20 jaar Lieuwe oud 18 jaar beide te Morra woonachtig en heeft dezen met ons getekend op den 13 December 1811.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02‑09‑1798 te Morra met Aukje (Renses) SINIA, 32 jaar oud, geboren op 16‑07‑1766 te Morra, gedoopt op 10‑08‑1766 te Morra, overleden op 15‑07‑1799 op 32-jarige leeftijd, [4630]

Anno 1799 den 15 iuly stierf in haar eerste kraam

Aukyen Rinses Sinia in den ouderdom van sirca

33 iaeren in leeven huisvrou van Lieuwe Ypes en

leit alhier begraven

grafsteen, op het kerkhof, verdwenen; bron: GS RDA

Jousma, Lieuwe

. Heeft belijdenis gedaan te Morra op 25 april 1794. Ouders waren: Rense (Gerrits) Sinia en Elizabeth Eelkes.

3.†††††††† Jan (IJpes) JOUSMA (zie IV.5 op blz. 1).

 

IV.5†††† Jan (IJpes) JOUSMA, gardenier, geboren op 28‑06‑1772 te Anjum, gedoopt op 26‑07‑1772 te Lioessens, overleden op 28‑12‑1849 om 07.00 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd, gecremeerd te Lioessens. Heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd te Lioessens op donderdag 24 april 1800. In 1806 met attestatie vertrokken naar Anjum en in 1816 aldaar ouderling, later vertrokken. Uit dit huwelijk geborenYpe geboren 20-07-1806 Anjum en overleden op 22-12-1809 Lioessens.Ligt begraven in de Ned. Herv. Kerk te Lioessens grafsteen nr. 2. Ype geboren 19-03-1810 ( zie elders).Op 13 december 1811 neem Jan Ypes de naam Jousma aan. De naam Jousma ontleende hij aan de boerderij " Jousma State" onder de klokslag van Anjum waar zijn ouders woonachtig zijn geweest.Hij was een grote boer (45 ha) op Jousma State. In 1821 ging hij failliet. In 1831 staat hij ingeschreven in het lidmatenregister van Oosternijkerk. In 1839 woont hij bij zijn zoon Ype Jan te Oosternijkerk, zoon van IJpe Lieuwes van EZUMAZIJL (zie III.1 op blz. 1) en Trijntje (Lieuwes) SIJTSMA.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03‑06‑1805 te Lioessens met Jantje (Folkerts) WIERSTRA, 25 jaar oud, geboren op 13‑09‑1779 te Oosternijkerk, gedoopt op 03‑10‑1779 te Oosternijkerk, overleden op 28‑10‑1811 om 13.00 uur te Lioensens op 32-jarige leeftijd, begraven te Lioessens Ned.Herv.Kerk. Heeft belijdenis gedaan in Anjum op donderdag 29 januari 1807. Dochter van Folkert WIERDS en Lucia (Albertus) WICHERS.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† YPE (Jans) JOUSMA (zie V.1 op blz. 1).

 

V.1††††† YPE (Jans) JOUSMA, bakker,politiebediende,armenvader, geboren op 30‑03‑1810 te Anjum, gedoopt op 01‑04‑1810 te Anjum, overleden op 17‑02‑1873 om 08.30 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Op 28 Februari 1854 benoemd tot politiebediende in de gemeente Oostdongeradeel, standplaats Nijkerk. Het jaarsalaris was 30 gulden. (Archief Oostdongeradeel nr. 783 inventarislijst).

Ingeschreven voor de Nat.Militie loting 1829 nr.49 en uit hoofde van enig kind voor een jaar vrijgesteld.Bij huwelijk werd hun dochter Jantje gewettigd.

Belijdenis gedaan op zaterdag 26 april 1834, in 1835 diaken. Zoon van Jan (IJpes) JOUSMA (zie IV.5 op blz. 1) en Jantje (Folkerts) WIERSTRA.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑07‑1832 te Oosternijkerk met Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA, 28 jaar oud, dienstmeisje, geboren op 20‑05‑1804 te Paesens, gedoopt op 17‑06‑1804 te Paesens, overleden op 21‑09‑1878 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Belijdenis gedaan op zondag 22 mei 1842 te Oosternijkerk. Haar ouders waren: Lieuwe (Broers) Huizinga en Aaltje (Gooitzens) de Vries.

Dochter van Lieuwe (Broers) HUIZINGA, arbeider, en Aaltje (Gooitzens) de VRIES.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jantje (Ypes) JOUSMA, geboren op 21‑11‑1831 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 15‑03‑1917 om 00.30 uur te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑05‑1856 te Oostdongeradeel met Ids (Takes) HAAKSMA, 25 jaar oud, gardenier, geboren op 13‑10‑1830 om 09.30 uur te Anjum, overleden op 22‑05‑1894 om 00.30 uur te Oosternijkerk op 63-jarige leeftijd. Kinderen dit huwelijk zijn. Hiltje,naaister geboren 19-11-1857 Oosternijkerk,blad 11,overleden 25-04-1907 Oosternijkerk, akte

62.Ongehuwd.

Willemke,naaister geboren 14-02-1860 Oosternijkerk,blad 46,overleden op 24-04-1915 Oosternijkerk, akte 57.Ongehuwd.

Minke,geboren 12-08-1869 Oosternijkerk,blad 69.Overleden op 05-05-1942 Oostdongeradeel,akte 48.Ongehuwd. Ouders waren Take (Uilkes) Haaksma en Willemke (Gosses) Douma.

2.†††††††† Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie VI.3 op blz. 1).

3.†††††††† Jan (Ypes) JOUSMA, Matroos binnenvaart, geboren op 09‑08‑1836 om 06.00 uur te Oostdongeradeel, overleden circa‑1857.

4.†††††††† Folkert (Ypes) JOUSMA, gardenier, geboren op 04‑02‑1839 om 08.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 12‑02‑1871 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 32-jarige leeftijd. Ongehuwd.

5.†††††††† Aale (Ypes) JOUSMA, geboren op 03‑08‑1841 om 13.10 uur te Oosternijkerk, overleden op 09‑03‑1873 om 22.30 uur te Oosternijkerk op 31-jarige leeftijd. Ongehuwd.

6.†††††††† Anne (Ypes) JOUSMA, timmerman,kastelein, geboren op 09‑02‑1844 om 07.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 07‑05‑1930 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 86-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jan geboren 28-02-1872 te Oosternijkerk en overleden op 29-12-1937 te Oostdongeradeel.

Wiltje geboren 07-10-1874,te Oosternijkerk en overleden op 09-01-1875 te Oosternijkerk.

Wiltje,timmerman geboren 08-05-1877 te Oosternijkerk. Getrouwd op 03-06-1920 te Oostdongeradeel met Dirkje Minnema. Overleden op 22-04-1952 te Oostdongeradeel.Dirkje geboren 27-04-1884 te Lioessens en overleden op 03-11-1973 te Oostdongeradeel.Haar ouders waren Klaas Minnema en Gertje (Ypes) Jousma.

Ype, timmerman en cafehouder, geboren 22-10-1879 te Oosternijkerk en overleden op 01-12-1941 te Leeuwarden.Begraven in Oosternijkerk (zie grafsteen).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1871 te Oostdongeradeel met Aaltje (Wiltjes) MEINDERTSMA, 26 jaar oud, geboren op 04‑03‑1845 om 22.00 uur te Nes, overleden op 05‑12‑1921 te Oosternijkerk op 76-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Ouders waren: Wiltje (Pieters) Meindertsma en Geertje (Lieuwes) Huizinga.

7.†††††††† Gertje (Ypes) JOUSMA, geboren op 19‑12‑1846 om 04.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 18‑03‑1907 om 17.00 uur te Lioessens op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05‑03‑1883 te Oostdongeradeel met Klaas (Minnes) MINNEMA, 47 jaar oud, gardenier, geboren op 09‑07‑1835 om 12.00 uur te Lioessens, overleden op 07‑01‑1909 om 06.00 uur te Lioessens op 73-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren:

Dirkje geboren 27-04-1884 Lioessens en overleden op 03-11-1973 Oostdongeradeel.Trouwde 03-06-1920 met Wiltje Rozendal.

Ype geboren 19-01-1888 Lioessens. overleden 03-11-1955 Lioessens.

Jan geboren 01-06-1890 Lioessens, overleden 28-12-1972 Metslawier. Ouders waren:Klaas minnes Minnema en Dirkje (Jans) Dijkstra.

N.B. Bij geboorte van Klaas was zijn vader al overleden op 28 april 1835.

8.†††††††† Aaltje (Ypes) JOUSMA, geboren op 14‑04‑1850 te Oosternijkerk, overleden op 21‑07‑1927 om 07.30 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑05‑1872 te Oostdongeradeel met Pieter (Sijtzes) GRIJPSTRA, 26 jaar oud, gardenier, geboren op 20‑09‑1845 om 06.00 uur te Hantumhuizen, overleden op 29‑07‑1908 om 06.30 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Kinderen uit dit huwelijk.

Riemke,geboren 15-04-1874,blad 26,Oosternijkerk en overleden op 03-09-1915 Oosternijkerk.

Ype,gardenier,geboren 28-01-1877,blad 10,Oosternijkerk,overleden 24-05-1919 Oostdongeradeel,akte 70.Hij leed aan Tuberculose. Was getrouwd met Janke van der Wagen op 27 mei 1905.Janke is geboren 01-08-1878 Nes,akte 154 en is overleden op 22-08-1941, 16.00 uur akte 147 te Veenwouden. Dit echtpaar hadden geen kinderen.Ze lieten een nieuwe boederij bouwen op de " ALD tun." Janke trouwde later met haar bedrijfsleider Jitze Lyclama a Nijeholt.

Sytze geboren 09-11-1884,blad 58 Oosternijkerk.Overleden 09-12-1884,akte 33 Oostdongeradeel. Ouders waren: Sytze (Harmens) Grijpstra en Riemke (Pieters) Dijkstra.

 

VI.3†††† Lieuwe (IJpes) JOUSMA, boerenknecht, geboren op 09‑05‑1834 om 16.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 19‑09‑1890 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 56-jarige leeftijd. Ingeschreven bij Nat. Militie,echter bij loting in 1853 nr.28 en Ficaal vrijgesteld. Ouders waren Ype (Jans) Jousma en Hiltje (Lieuwes) Huizinga. Zoon van YPE (Jans) JOUSMA (zie V.1 op blz. 1) en Hiltje (Lieuwes) HUIZINGA, dienstmeisje.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑05‑1858 te Oosternijkerk met Trijntje (Gerbens) van der VELDE, 27 jaar oud, geboren op 12‑05‑1831 te Ternaard Westdongeradeel, overleden op 16‑01‑1920 te Oostdongeradeel op 88-jarige leeftijd. Heb in archief gevonden dat Trijntje een zusje gehad heeft die ook Trijntje heette geboren 22 april 1825 en overleden op 21 april 1826 blad nr. 9, dochter van Gerben (Meints) van der VELDE, arbeider, en Gerritje (Sytzes) SIJTSMA.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Ype (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.1 op blz. 1).

2.†††††††† Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.3 op blz. 1).

3.†††††††† Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.6 op blz. 1).

4.†††††††† Gerritje (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.8 op blz. 1).

5.†††††††† Folkert (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, arbeider, geboren op 03‑09‑1873 om 03.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 29‑11‑1907 om 04.00 uur te Oostdongeradeel op 34-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Ytje geboren 1905 en overleden 09-01-1907 akte 7 Oostdongeradeel.Ytje geboren 07-04-1907 en overleden 17 juni 1985 Haulerwijk.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17‑06‑1904 te Westdongeradeel met Doetje (Remmerens) de JONG, 23 jaar oud, geboren op 31‑03‑1881 om 09.00 uur te Wierum, overleden op 14‑01‑1964 te Westdongeradeel op 82-jarige leeftijd. Ouders waren: Remmeren (Remmerens) de Jong en IJTje (Meinderts) Dijkstra.

6.†††††††† Meint (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, geboren op 12‑11‑1875 om 18.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 25‑11‑1958 te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 29‑11‑1958 te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk geboren: Trijntje geboren 08-03-1899.Gehuwd met Harmen Dijkstra,geboren 13-02-1895.Trijntje is overleden 26-02-1991 en Harmen is overleden 23-03-1979. Beide begraven in Oosternijkerk.

Jan geboren 23-06-1903 gehuwd met Akke Visser, geboren 03-12-1907.Jan is overleden 09-11-1994 en Akke is overleden 10-06-2002. Beide begraven Amersfoort,rusthof.

Lieuwe geboren 24-12-1905. Gehuwd met Tietje Boersma, geboren 11-10-1908.Lieuwe is overleden 23-06-1989 en Tietje is overleden 20-12-1979. Beide begraven in Oosternijkerk.

Ype 1912.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑05‑1898 te Oostdongeradeel met Tietje Jans) van der PLOEG, 20 jaar oud, geboren op 01‑01‑1878 om 04.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 16‑04‑1942 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 64-jarige leeftijd. Ouders waren: Jan (Eelzes) van der Ploeg en Trijntje (Andries) Torensma.

 

VII.1††† Ype (Lieuwes) JOUSMA, arbeider, geboren op 09‑04‑1859 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26‑06‑1930 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 71-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, zoon van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie VI.3 op blz. 1) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑05‑1885 te Oostdongeradeel met Antje Jans) PAUSINGA, 27 jaar oud, geboren op 25‑04‑1858 om 05.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 01‑10‑1946 te Oosternijkerk op 88-jarige leeftijd. Ouders waren: Jan (Tjerks) Pausinga en Gertje (Keimpes) de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Gertje (Ypes) JOUSMA, geboren op 05‑02‑1886 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 23‑03‑1986 te Oosternijkerk op 100-jarige leeftijd, begraven op 27‑03‑1986 te Oosternijkerk. Zover bekend ongehuwd.

2.†††††††† Lieuwe (Ypes) JOUSMA (zie VIII.2 op blz. 1).

 

VIII.2†† Lieuwe (Ypes) JOUSMA, Hoofdonderwijzer, geboren op 22‑03‑1890 om 19.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09‑05‑1985 te Dokkum op 95-jarige leeftijd, begraven op 14‑05‑1985 te Dokkum, zoon van Ype (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.1 op blz. 1) en Antje Jans) PAUSINGA.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25‑05‑1915 te Oostdongeradeel met Jeltje (Jans) de GROOT, 30 jaar oud, geboren op 13‑03‑1885 om 18.00 uur te Jelsum Leeuwarderadeel, overleden op 27‑09‑1930 om 14.00 uur te Metslawier op 45-jarige leeftijd, begraven op 01‑10‑1930 te Metslawier. Ouders zijn Jan de Groot en Maaike (Piers) Tilma.

Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 15‑08‑1935 te Oostdongeradeel met Folkje (Harms) EMMENS, 40 jaar oud, geboren op 23‑09‑1894 te Tienhoven, overleden op 03‑01‑1996 te Dokkum op 101-jarige leeftijd. Ouders: Harm Emmens en Dirkje Bosgra.

Kind:

1.†††††††† Trijntje (Ypes) (Nienke) JOUSMA, geboren op 12‑05‑1893 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 27‑03‑1957 om 15.00 uur te Haren Groningen op 63-jarige leeftijd, begraven op 01‑04‑1957 te Haren, dochter van Antje Jans) PAUSINGA.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑09‑1923 te Oostdongeradeel met Hantje (Klaas) van DIJK, 59 jaar oud, predikant, geboren op 31‑05‑1864 om 22.30 uur te Scharnegoutum, overleden op 07‑12‑1924 om 17.30 uur te Haren Groningen op 60-jarige leeftijd. Hantje was weduwnaar van Antje Noordmans. Dit huwelijk werd op 18-12-1890 gesloten. Haar ouders waren: Dirk Piers Noordmans en Sjoerdtje Meikes Ypma. Ouders: Klaas van Dijk en Jantje Boonstra.

 

VII.3††† Gerben (Lieuwes) JOUSMA, gardenier, geboren op 06‑08‑1861 om 11.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21‑04‑1947 te Havelte op 85-jarige leeftijd, begraven op 25‑04‑1947 te Wapserveen. Uit dit huwelijk geboren: Anne, Folkert, IJPE, Jan, Lieuwe en Sape. Zoon van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie VI.3 op blz. 1) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22‑05‑1897 te Oosternijkerk met Klaaske (Annes) SMITS, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 13‑08‑1870 om 16.00 uur te Hantumhuizen, overleden op 22‑04‑1948 te Havelte op 77-jarige leeftijd, begraven op 26‑04‑1948 te Wapserveen. Haar ouders waren: Anne Sapes Smits en Trijntje Klazes Elgersma.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Lieuwe (Gerbens) JOUSMA (zie VIII.5 op blz. 1).

2.†††††††† Anne (Gerbens) JOUSMA, meubelmaker, geboren op 19‑07‑1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 30‑06‑1967 te Renkum op 66-jarige leeftijd, begraven op 04‑07‑1967 te Renkum. Zij hebben een dochter aangenomen: Els de Vries, die getrouwd is met G.K.Gerritsen.Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Roelof Anne en Gijsbert Karel.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑03‑1928 te Renkum met Roelofje (Gerrits) KROL, 32 jaar oud, geboren op 16‑07‑1895 te Renkum, overleden op 12‑07‑1970 te Renkum op 74-jarige leeftijd, begraven op 15‑07‑1970 te Renkum. Ouders Gerrit Krol en Maia Willemsen.

3.†††††††† Jan (Gerbens) JOUSMA (zie VIII.9 op blz. 1).

4.†††††††† Ype (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 16‑05‑1904 te Oosternijkerk, overleden op 20‑10‑1997 te Meppel op 93-jarige leeftijd, begraven op 24‑10‑1997 te Vledder. Uit dit huwelijk zijn geboren: Klaske, Gerrit, Gerben en Hendrikje.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28‑10‑1938 te Vledder met Frederika PROP, 23 jaar oud, geboren op 03‑10‑1915 te Havelte, overleden op 08‑07‑2006 te Diever op 90-jarige leeftijd.

5.†††††††† Sape(Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 14‑11‑1906 te Oosternijkerk, overleden op 26‑10‑1989 te Steenwijk op 82-jarige leeftijd, begraven op 30‑10‑1989 te Wapserveen.

6.†††††††† Folkert (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 09‑08‑1909 te Oosternijkerk, overleden op 01‑10‑1994 te Meppel op 85-jarige leeftijd, begraven op 06‑10‑1994 te Wapserveen.

 

VIII.5†† Lieuwe (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 19‑02‑1898 om 13.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 05‑01‑1979 te Assen op 80-jarige leeftijd, begraven op 10‑01‑1979 te Beilen. Geboren op 21-07-1927 te Dwingeloo Gerben Jousma. Hij overlijd op 7 jarige leeftijd op 08-02-1935 te Dingeloo. Begraven op 12-02-1935 te Dwingeloo. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.3 op blz. 1) en Klaaske (Annes) SMITS, dienstmeid.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑05‑1925 te Havelte met Gerritje (Hendriks) van der VEEN, 30 jaar oud, geboren op 29‑12‑1894 om 22.00 uur te Midwolde Gem. Leek, overleden op 20‑06‑1987 te Beilen op 92-jarige leeftijd, begraven op 24‑06‑1987 te Beilen. Ouders: Hendrik van der Veen en Gerritje Alkema.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hendrik (Lieuwes) (Henk) JOUSMA, buschauffeur, geboren op 24‑01‑1929 te Dwingeloo, overleden op 11‑05‑1995 om 1.00 uur te Zwartsluis op 66-jarige leeftijd, begraven op 15‑05‑1995 te Zwartsluis. Uit dit huwelijk zijn geboren: Wytske, Jan, Lieuwe, Gerritje, Gerben, Folkert, Jelle, Jantje.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑08‑1956 te Smilde met Annechien (Jans) MEINTS, 56 jaar oud, geboren op 05‑03‑1900 te Smilde, overleden op 24‑05‑1982 te Assen op 82-jarige leeftijd, begraven op 27‑05‑1982 te Smilde. Ouders: Jan Meints en Wijtske Klok.

2.†††††††† Jelle (Lieuwes) JOUSMA, vrachtwagen chauffeur, geboren op 05‑06‑1930 te Dwingeloo, overleden op 01‑02‑2001 om 14.00 uur te Hoogeveen op 70-jarige leeftijd, begraven op 06‑02‑2001 te Hoogeveen.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑05‑1957 te Beilen met Mina (Hendriks) DATEMA, 38 jaar oud, geboren op 31‑07‑1918, overleden op 19‑03‑2001 te Assen op 82-jarige leeftijd. Ouders: Hendrik Datema en Jantje van Putten.

3.†††††††† Klaske (Lieuwes) JOUSMA, lerares, geboren op 16‑07‑1935 te Hooghalen gem. Beilen, overleden op 14‑09‑1987 te Beilen op 52-jarige leeftijd, begraven op 19‑09‑1987 te Beilen.

 

VIII.9†† Jan (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 18‑02‑1902 om 12.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 06‑06‑1978 te Vledder op 76-jarige leeftijd, begraven op 09‑06‑1978 te Vledder. Naast de 2 andere kinderen is uit dit huwelijk nog geboren:Geert, veehouder, geboren te Vledder. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.3 op blz. 1) en Klaaske (Annes) SMITS, dienstmeid.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑05‑1929 te Steenwijkerwold met Trijntje OTTEN, 23 jaar oud, geboren op 03‑02‑1906 te Eesveen/Steenwijkerwold, overleden op 23‑12‑1996 te Meppel op 90-jarige leeftijd, begraven op 28‑12‑1996 te Vledder.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Gerben (Jans) (Gep) JOUSMA, hoofdambtenaar, geboren op 08‑04‑1930, overleden op 02‑06‑2012 te Vledder op 82-jarige leeftijd, begraven te Vledder. Uit eerste huwelijk geboren: Jan Gerben, getrouwd met Annette Corine Johanna de Rijk ; Johan Geert getrouwd te Bexley Engeland met Judith Wright en Wilma Tineke.

Gehuwd (1) na 1950 te Kampen met Johanna (Jans) MAURER, geboren op 01‑06‑1926 te Kampen, overleden op 06‑12‑1981 te Zwolle op 55-jarige leeftijd, begraven op 09‑12‑1981 te Vledder. Ouders: Jan Maurer en Willemina Aleida Kwakkel.

Gehuwd (2) te Heemstede met Elize Hendrika (Marinus) (Els) de BRIJ, hoofd ambtenaar, geboren te Rotterdam. Ouders: Marinus (Rien) de Brij en Hendrika Wilhelmina (Riek) van Ouwerkerk.

2.†††††††† Klaske Aaltje (Jans) (Klaske) JOUSMA, geboren te Vledder.

Gehuwd te Vledder, gehuwd voor de kerk te Steenwijk met Marinus DIJKHUIZEN, geboren te Doornspijk. Uit dit huwelijk zijn geboren: Gerbrig, docent universiteit ; Trijntje Janny, dierengeneeskunde en Jan Ferdinand, veehouder ; allen geboren te Vledder.

 

VII.6††† Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster, geboren op 25‑08‑1865 om 23.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 17‑05‑1958 te Dokkum op 92-jarige leeftijd, begraven op 22‑05‑1958 te Oosternijkerk. Was een goede moeder voor haar kinderen en een lieve Beppe voor haar kleinkinderen. Tot haar dood toe geestelijk vitaal. Heeft het erg moeilijk gehad met het overlijden van haar zoon Dirk (febr.1958). Enige maanden later zelf overleden. Dochter van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie VI.3 op blz. 1) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03‑09‑1896 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 03‑09‑1896 te Oosternijkerk met Pieter (Andries) ZWART, 50 jaar oud, landbouwer, geboren op 12‑05‑1846 om 0.500 uur te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 28‑06‑1846 te Oosternijkerk, overleden op 19‑05‑1929 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 23‑05‑1929 te Oosternijkerk. Heb een testament opgemaakt 19 september 1888 toen nog gehuwd met Neeltje Pieters Douma.Pieter herroept zijn gemaakte testament en 19 mei 1915 zegt hij al het vruchtgebruik te geven aan zijn huidige echtgenote Hiltje Lieuwes Jousma. Zoon van Andries (Dirks) SWART, boer, en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister. {Hij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 11‑09‑1885 te Oostdongeradeel met Neeltje (Pieters) DOUMA, 40 jaar oud, geboren op 22‑01‑1845 om 07.00 uur te Metslawier, overleden op 28‑06‑1889 om 03.30 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd, begraven op 02‑07‑1889 te Oosternijkerk. Was dochter van Pieter (Douwes) Douma en Klaaske (zegge Klaske) (Heerkes) Minnega.Neeltje had als broers en zuster: Douwe en Heerke en Trijntje.}

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie VIII.16 op blz. 1).

2.†††††††† Andries (Pieters) ZWART (zie VIII.17 op blz. 1).

3.†††††††† Lieuwe (Pieters) ZWART, geboren op 18‑04‑1899 om 0.700 uur te Oosternijkerk, overleden op 17‑09‑1906 om 14.30 uur te Oosternijkerk op 7-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Aan difterie op 7 jarige leeftijd naar de hemel opgenomen. Volgens velen: geen kind voor deze ruwe wereld.Zeer vriendelijk kind.

4.†††††††† Dirk (Pieters) ZWART (zie VIII.20 op blz. 1).

5.†††††††† Ype (Pieters) ZWART, geboren op 25‑09‑1901 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 13‑03‑1902 om 11.30 uur te Oosternijkerk, 169 dagen oud, begraven op 18‑03‑1902 te Oosternijkerk. Overleden aan kinkhoest toen hij een Ĺ jaar oud was. Ps 105:5 Dord.Leerr I 17, "God zal ouders" enz.

6.†††††††† Gerritje (Pieters) (Ger) ZWART, zakenvrouw, geboren op 16‑01‑1906 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24‑08‑1991 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven op 28‑08‑1991 te Oosternijkerk. Was van 1929-1931 lijdende aan abces in de rug. Behoorlijk hersteld.

Handwerkzaak te Dokkum, Keppelstraat 149 waar zij woonde met haar moeder. Na vele getuigenissen uitstekend voor haar zaak berekent. Voortreffelijke smaak op het gebied van haar artikelen. Zeer behulpzaam in haar winkel. Bloeiende zaak. Degelijke, principiŽle godvrezende vrouw. Na overlijden van haar moeder (1958) zaak verkocht en verhuisd naar Keppelstraat nr. 5, waar ze ging rentenieren.Borduurde daar nog wel regelmatig vlaggen voor een firma. Woonde sinds 1981 in serviceflat 121 Dongeradijk te Dokkum. Was middelpunt van de familie, vooral voor haar tantezeggers. Is de laatste jaren van haar leven lichamelijk snel achteruit gegaan. Geestelijk bleef ze zeer goed bij de tijd. Een week voor haar sterven werd ze getroffen door een hersenbloeding, was daardoor ťťnzijdig verlamd en raakte in coma. Wij als neven en nichten hebben bij haar gewaakt tot ze na ruim een week, in haar eigen omgeving waar ze de laatste jaren had gewoond, overleed. Graf wordt 2021 geruimd.

 

VIII.16 Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART, geboren op 16‑11‑1896 om 05.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 13‑10‑1973 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, begraven op 17‑10‑1973 te Oenkerk, dochter van Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.6 op blz. 1).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑02‑1924 te Driesum met Riemer ROUKEMA, 28 jaar oud, Hoofdonderwijzer, geboren op 14‑05‑1895 om 01.30 uur te Drachten, overleden op 01‑05‑1978 te Dokkum op 82-jarige leeftijd, begraven op 06‑05‑1977 te Oenkerk. Ouders waren: Rienk Roukema en Froukje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA, lerares, geboren op 13‑12‑1924 te Bedum, overleden op 22‑07‑2014 te Eindhoven op 89-jarige leeftijd, begraven op 26‑07‑2014 te Gem. Begraafplaats Stratum Eindhoven.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑01‑1956 te BergumTietjerksteradeel met Arie Willem van OOIK, 27 jaar oud, geboren op 20‑06‑1928 te Amersfoort (gezindte: gereformeerd), overleden op 24‑12‑2004 te Eindhoven op 76-jarige leeftijd, begraven op 30‑12‑2004 te Begraafplaats Stratum Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Nienke,getrouwd met Willem Hermsen, 2 kinderen, Jos en Vera.Gerrit, getrouwd met Mieke van Seters, 2 kinderen, Job en Anneloes en Ida Anna getrouwd met Getrud Lijdsman, 1 kind Tijs.

2.†††††††† Rienk Job (Riemers) ROUKEMA, wiskundeleraar, geboren op 22‑08‑1926 te Wons, gedoopt op 29‑08‑1926 te Wons, overleden op 25‑07‑2018 te Maarsen op 91-jarige leeftijd, begraven op 01‑08‑2018 te Maarsen /alg begraafplaats. Uit 1e huwelijk 2 kinderen: Johanna Martha en Nienke Jeanne.Joke en Mient Riddersma.Als kleindinderen worden genoemd: Jenneke en Adriaan, Diederick en Maaike, Tobe , Sam en Tjebbe.

Rienk is overleden aan een hersentumor.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 19‑02‑1953 te Nederhemert, gescheiden in 1973 te Amersfoort van Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD, verpleegster, geboren op 24‑08‑1926 te Nederhemert, overleden op 01‑01‑2018 te Amersfoort op 91-jarige leeftijd, begraven op 08‑01‑2018 te Amersfoort. In memoriam Op 1 januari is overleden, op de leeftijd van 91 jaar, mevrouw Jenneke Lamberta Frederika Groeneveld. Zij woonde aan de Madoerastraat 23. Haar laatste maanden stonden in het teken van snel afnemende kracht en gezondheid. Jenny Groeneveld werd in 1926 in Nederhemert geboren. Zij was in het gezin de tweede van vier dochters. Haar vader besefte dat hij de boerderij maar aan ťťn van hen kon over- dragen, en stimuleerde zijn dochters dus om een goede opleiding te volgen. Jenny ging de verpleging in, en trouwde in 1953 met Rienk Roukema; zij gingen wonen aan de Kapelweg in Amersfoort. Samen kregen zij twee dochters. In 1969 verhuisde het gezin naar de Madoerastraat. In 1973 scheidde Jenny van haar man. Zij was in 1960 begonnen met werken als verpleegster in het Lichtenbergziekenhuis. Daar klom zij op tot nachthoofd. Zij deed haar werk met veel inzet en voldoening, hoewel het haar ook veel energie kostte. In 1986 ging zij met pensioen. Jenny Groeneveld was een nuchtere, bescheiden vrouw met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ook was zij gastvrij: haar huis stond altijd open voor wie maar binnen wilde komen. Het leven als gescheiden vrouw viel haar weleens zwaar, maar zij kon haar situatie relativeren met een groot gevoel voor humor. Ook kon zij enorm genieten van het leven: van alles wat groeit en bloeit, van gezelschap en gezelligheid, en vooral van haar (klein-)kinderen. Voor deze laatsten was zij altijd beschikbaar met haar onvoorwaardelijke liefde en steun. Hoewel zij eigenlijk nooit sprak over haar geloof of haar diepste overtuiging, was zij een gelovige en op de kerk betrokken vrouw. Zij vond steun in het vertrouwen dat God er eenvoudig was, voor haar en voor allen die haar lief waren. Haar geloof werd vooral zichtbaar in haar dienende en hulpvaardige levenshouding. De begrafenis vond plaats op maandag 8 januari. We wensen haar twee dochters en de kleinkinderen veel wijsheid en sterkte toe.

 

Gehuwd (2) te Maarn met Janna Gerritje van den BERG, geboren te Ede.

3.†††††††† Job (Riemers) ROUKEMA, arts, geboren op 23‑11‑1927 te Wons, gedoopt op 27‑11‑1927 te Wons, overleden op 15‑05‑2020 te Canada op 92-jarige leeftijd, begraven op 20‑05‑2020 te Wellington ontario Canada. Dit echtpaar woont in Canada. Ze hebben 7 kinderen.

Rudy Erica, Nina Frances, Raymond Peter, Henry William, Clifford Andrew, Patricia Joanna, en Heather Kristina.

Gehuwd te Bergum met Diderica Margaretha KROEZE, geboren te Willemstad Curacao.

4.†††††††† Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA, Biochemicus, geboren op 23‑11‑1927 te Wons, gedoopt (gereformeerd) op 27‑11‑1927 te Wons, overleden op 10‑02‑2013 te Uithoorn op 85-jarige leeftijd, begraven op 16‑02‑1213 te Uithoorn. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren.

Riemer hoogleraar theologie en partner Lily Burggraaff, predikant.

Willem Tom getrouwd met Barbara Koning, kinderen:Inge, Rosalie en Iris.

Cornelia Henriette, getrouwd met Leo Mietus, kinderen: Aljosja en Iwana.

Nienke.

Caroline met partner Joop van Duynhoven.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑05‑1955 te Alphen a/d Rijn met Sjoukje (Willems) TOM, 27 jaar oud, geboren op 22‑07‑1927 te Warns, overleden op 11‑11‑2006 te Uithoorn op 79-jarige leeftijd, begraven op 16‑11‑2006 te Uithoorn Gemeentelijke Begraafplaats Noorddammerweg.

5.†††††††† Froukje (Riemers) ROUKEMA, analiste, geboren op 18‑04‑1929 te Wons, gedoopt op 21‑04‑1929 te Wons, overleden op 25‑09‑1993 te Stadskanaal op 64-jarige leeftijd, begraven op 30‑09‑1993 te Stadskanaal.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11‑05‑1962 te Dokkum met Siemon te VELDE, 40 jaar oud, landbouwer, geboren op 26‑06‑1921 te Stadskanaal, overleden op 29‑10‑2016 te Stadskanaal op 95-jarige leeftijd, begraven op 05‑11‑2016 te Stadskanaal gemeentelijke begraafplaats. Simon heeft uit zijn 1e huwelijk 5 kinderen. Uit zijn huwelijk met Froukje Roukema heeft hij 3 kinderen:

Nienke, Gretha en Rimkje Gera.

6.†††††††† Gerritje (Riemers) ROUKEMA, verpleegkundige, geboren op 29‑01‑1931 te Wons, gedoopt op 01‑02‑1931 te Wons, overleden op 09‑02‑2015 te Soest op 84-jarige leeftijd, begraven op 13‑02‑2015 te Alg begraafplaats te Soest.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑12‑1952 te Metslawier, gehuwd voor de kerk op 30‑12‑1952 te Oenkerk (geref.kerk) met Johan Christiaan BAUMFALK, 24 jaar oud, predikant, geboren op 07‑09‑1928 te Metslawier, gedoopt (gereformeerd) maart 1929 te Metslawier, overleden op 22‑04‑1984 te Soest op 55-jarige leeftijd, begraven op 26‑04‑1984 te Soest. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:.Ynze Andries, Nienke, Riemer Rienk, Minke, Willem Wierd en Hilde.

7.†††††††† Evert (Riemers) ROUKEMA, leraar, geboren te Wons, gedoopt te Wons. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren.

Grietje Martha, Nienke, Andre Peter, Sicco Jan.

Gehuwd te Bergum met Albertje (Oppe) KLOOSTERMAN, geboren te Garijp.

8.†††††††† Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA, verpleegster, geboren op 22‑06‑1934 te Witharen, gedoopt op 24‑06‑1934 te Witharen, overleden op 21‑06‑1988 te Amersfoort op 53-jarige leeftijd. Overleden waarschijnlijk aan een hartstilstand; was astmapatiŽnte. Begraven op 26‑06‑1988 te Amersfoort. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02‑04‑1969 te Groningen met Jan Cornelis BOCKHOVE, 42 jaar oud, geboren op 20‑03‑1927 te Piershill, overleden op 24‑12‑2007 op 80-jarige leeftijd, begraven te Rusthof Leusden. Jan is eerder getrouwd geweest met Truus Warnier, die overleed op 29-07-1968. Dit echtpaar hadden een zoon Alex die maar 3 maanden geleefd heeft.

9.†††††††† Andries (Riemers) ROUKEMA, kaasmaker, geboren te Oenkerk, gedoopt te Oenkerk.

 

VIII.17 Andries (Pieters) ZWART, geboren op 18‑04‑1898 om 0.300 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24‑07‑1971 te Dokkum op 73-jarige leeftijd, begraven op 28‑07‑1971 te Oosternijkerk. Landbouwer eerst te Oosternijkerk,later Ornio-state te Moddergat.Door God gezegend met uitstekend verstand. Veel gelezen o.a. van Kuiper in zijn jongere jaren. Een gezonde kijk op vrijwel alle dingen. Uitstekende boer. Sinds zijn 30e jaar vrijwel doorlopend ouderling van de gereformeerde kerk. Eerst te Oosternijkerk, later te Moddergat. Kind van God. Veel worstelingen met zijn ietwat stug karakter en neiging om spoedig pessimistisch te zijn o.a.ten aanzien van geld en goed, waar de Heere hem toch betrekkelijk rijk mee gezegend heeft.In veel opzichten zeer invloedrijk, ook al bemoeide hij zich nauwelijks genoeg met het bredere leven. Heeft groot deel van zijn leven rentenierend door gebracht.Ik (N.Z.) heb hem altijd gekend als een oude man. Zijn vrouw heeft jaren ziek op bed gelegen en is tot haar dood toe door haar dochter Wietske verzorgd.Zoon van Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.6 op blz. 1).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑06‑1922 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 01‑06‑1922 te Oosternijkerk met Grietje MEINSMA, 22 jaar oud, geboren op 25‑08‑1899 om 08.00 uur te Nes (gezindte: gereformeerd), overleden op 17‑03‑1988 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, begraven op 22‑03‑1988 te Oosternijkerk. Haar ouders waren Jan (Broers) Meinsma en Wijtske (Ernstes)Tamsma.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Pieter (Andries) (Piet) ZWART, vertaler frans, geboren op 29‑04‑1923 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 06‑05‑1923 te Oosternijkerk, overleden op 25‑11‑2004 te Nes op 81-jarige leeftijd, begraven op 30‑11‑2004 te Moddergat. Heeft jaren frans gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt bij "dagblad Trouw". Kwam veel bij ons thuis in Halfweg. Heeft daar ook nog enige tijd gewoond. Omdat wij ook een Piet hadden, werd hij door ons "grote Piet" genoemd.

2.†††††††† Wijtske (Andries) ZWART, geboren op 27‑04‑1925 te Oosternijkerk, gedoopt op 03‑05‑1925 te Oosternijkerk, overleden op 03‑03‑2011 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 08‑03‑2011 te Paesens.

3.†††††††† Jan (Andries) ZWART, textielhandelaar, geboren op 07‑07‑1934 te Paesens, gedoopt (gereformeerd) op 08‑07‑1934 te Moddergat, overleden op 03‑11‑2019 om 09.00 uur te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 08‑11‑2019 te Peasens. Notaris Hellema ex test. Postbus 72 9100.AB Dokkum.

4.†††††††† Dirk Andries (Andries) ZWART, boer, geboren op 16‑03‑1941 te Paesens, gedoopt op 23‑03‑1941 te Moddergat, overleden op 23‑03‑2018 te Moddergat op 77-jarige leeftijd, begraven op 30‑03‑2018 te Moddergat.

 

VIII.20 Dirk (Pieters) ZWART, predikant, geboren op 22‑07‑1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 20‑02‑1958 om 02.15 uur te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24‑02‑1958 te Zwanenburg. Wilde al op jonge leeftijd predikant worden. Hielp zijn vader op de boerderij. Werkzaam met zijn vader op het land zei hij: ik wil dominee worden. Ging naar de mulo en het gymnasium in Groningen. Van september 1922 tot mei 1926 gestudeerd aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. Op 24 juni 1928 werd hij te Nijemirdum door zijn neef Jan Douma bevestigd als Dienaar des Woords. Daarna noch Aalten, Utrecht, Halfweg en Andijk. Op jonge leeftijd van nog geen 58 jaar kreeg hij na de kerkdienst een hartinfarct. Na 2 dagen thuis gelegen te hebben is hij overgebracht naar het Snouck van Loozen Ziekenhuis in Enkhuizen, waar hij op 20 februari 1958 overleed. Heeft enkele uren voor zijn dood afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen met het uitspreken van de "zegen".Zij hebben het zeer moeilijk gehad toen hun zoontje Dikky overleed aan kinderverlamming terwijl zij in Canada waren. Ook het vertrek destijds van de 3 oudste kinderen naar Canada was heel moeilijk te verwerken.

PS.In het gezin van Dirk Zwart en Jeltje de Jong emigreerden Piet(Peter), Berdina(Ineke),Eelze Nammen(Edward Norman) en Andries Lieuwe(Andy) na 1950 naar Canada (Ontario). Een groot deel van toekomstige gegevensbetreffende deze familie zou men in de toekomst in Canada moeten zoeken.Volgens testament heeft de studie 5 duizend twee honderd achtenzeventig gulden gekost. Zoon van Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.6 op blz. 1).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20‑06‑1928 te HuizumLeeuwarderadeel met Jeltje (Eelzes) de JONG, 22 jaar oud, geboren op 29‑07‑1905 om 09.00 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 14‑12‑1988 om 00.30 uur te Halfweg†† N.H. op 83-jarige leeftijd, begraven op 19‑12‑1988 te Zwanenburg/Halfweg. Had naast de akte handwerklerares ook nog de modevakschool bij Mw.Ida de Leeuw-v.Rees doorlopen.Werd op 53e jarige leeftijd weduwe. Haar jongste kind moest zij nog opvoeden. Heeft veel werk verzet voor kerk,gemeenteraad, vrouwen vu-hulp en was oprichtster van de Bond van Gereformeerde Vrouwen in Nederland. Heeft ook nog enkele jaren in de bibliotheek te Zwanenburg gewerkt.Tot haar dood toe was ze zeer actief. Reisde veel naar haar kinderen in Canada en haar dochter in Aruba. Dochter van Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, en Berdina HAITSMA.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Pieter (Dirks) ZWART (zie IX.35 op blz. 1).

2.†††††††† Berdina (Dirks) ZWART (zie IX.38 op blz. 1).

3.†††††††† Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie IX.39 op blz. 1).

4.†††††††† Hillie (Dirks) ZWART (zie IX.42 op blz. 1).

5.†††††††† Elsa (Dirks) ZWART (zie IX.44 op blz. 1).

6.†††††††† Nienke (Dirks) ZWART, cyto-analiste/doktersassistente, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten.

7.†††††††† Sjouwina Jelly (Dirks) (Sjanty) ZWART, adjuct-commies a, geboren op 10‑09‑1938 te Utrecht, gedoopt op 18‑09‑1938 te Utrecht, overleden op 06‑10‑2006 om 14.40 uur te Hoofddorp op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑10‑2006 te Westgaarde Amsterdam. Wegens haar ziekte de laatste 4 weken opgenomen geweest in Hospice Bardo alwaar ze ook is overleden.

8.†††††††† Dirk (Dirks) (Dikky) ZWART, geboren op 17‑02‑1942 te Utrecht, gedoopt op 21‑02‑1942 te Utrecht, overleden op 16‑06‑1952 om 10.15 uur te Amsterdam op 10-jarige leeftijd, begraven op 20‑06‑1952 te Zwanenburg/Halfweg. Is op 10 jarige leeftijd, terwijl zijn ouders in Canada waren, overleden aan kinderverlamming. Zijn ouders woonden de trouwerij bij van hun oudste zoon Piet. Hij was bij de fam. Barend Biesheuvel, werd in het weekend ziek, kon niet meer slikken en is naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht in Amsterdam. Daar heeft hij nog 2 dagen in de ijzeren long gelegen en is ook daar overleden. Er heerstte in 1952 een polio-epidemie. Het suikerklontje of inenting tegen polio bestond toen nog niet. Was als jongen bij de padvinderij. Had slechte ogen, maar was verder gezond.

9.†††††††† Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, voorman, geboren op 20‑12‑1946 te Halfweg, gedoopt op 22‑12‑1946 te Halfweg, overleden op 23‑11‑2016 om 21.30 uur te London Ontario Canada op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑11‑2016 te Kitchener Ontario Canada. Funeral service gehouden op 30 november St andrew Anglicaanse Kapel Kitchener Ontario Canada.

Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 27‑09‑1986 te Sharbot LakeOnt. Canada met Dorien Joyce DOWDALL, 48 jaar oud, geboren op 08‑04‑1938 te Sharbot Lake Ontario Canada, overleden op 21‑12‑2009 te Perth Ontario Canada op 71-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑2009 te St.Stephens Cemetery Brooke Ontario Canada.

Gehuwd (2) te Kitchener Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada met Heather MACKENZIE, geboren te Sarnia Ontario Canada.

 

IX.35†† Pieter (Dirks) ZWART, Refugee coordinator CRWRC, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Nijemirdum. Piet emigreerde als boer in 1950 naar Canada. Was in Amsterdam tijdens de oorlog op het gymnasium. Kon erg goed tekenen maar tekende alles een millimeter te scheef. Waarschijnlijk t.g.v. een oogafwijking. Omdat gymnasium gesloten werd, kwam hij bij de boer terecht. Heeft de landbouwschool in Hoofddorp gevolgd. In Canada nog jaren boer geweest. Voor het kerkelijke leven zeer actief, vooral als diaken. Later werd hij voorzitter van de diakenen van de Chr. Reform Church in Canada. Nu werkt hij als coordinator voor het vluchtelingenwezen van de kerken in Canada. Christian Reformed World Relief Commitee of Canada.(CRWRC) (Refugee coordinator). Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie VIII.20 op blz. 1) en Jeltje (Eelzes) de JONG.

Gehuwd te SpringdaleOnt. Canada met Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster, geboren te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie X.1 op blz. 1).

2.†††††††† Peter Steward (Pieters) ZWART (zie X.3 op blz. 1).

3.†††††††† Anita Florence (Pieters) ZWART (zie X.7 op blz. 1).

4.†††††††† David (Pieters) ZWART (zie X.8 op blz. 1).

5.†††††††† Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie X.10 op blz. 1).

 

X.1††††† Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART, Mechanic, geboren op 13‑02‑1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 01‑06‑2015 te Stoney Creek Ont.Canada op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 01‑06‑2015 te Stoney Creek Ont. Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie IX.35 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Cheryl Ann (Rons) HAGGER, geboren te Toronto Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Lindsay Angela (Richards) ZWART (zie XI.2 op blz. 1).

2.†††††††† Rachel Ann (Richards) ZWART, verpleegster, geboren te Hamilton Ont.Canada.

Gehuwd te Hamilton Ontario Canada. Echtgenoot is Alexander Joseph (Alex) BUSH, Jeugd predikant, geboren te Hamilton Ontario Canada.

3.†††††††† Joel Stephen (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

 

XI.2†††† Lindsay Angela (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie X.1 op blz. 1) en Cheryl Ann (Rons) HAGGER.

Gehuwd te Stoney Creek Ont.Canada met Craig James HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada. Uit dit huwelijk geboren: Leah en Kyla.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Leah Mae (Craig) HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada.

2.†††††††† Kyla Anne (Craig) HARVEY, geboren te Stoney Creek Ont.Canada.

 

X.3††††† Peter Steward (Pieters) ZWART, accountant, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie IX.35 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd (1) te Grassie Ont.Canada met Joyce Alice ZIOMICK, 30 jaar oud, geboren op 24‑08‑1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 04‑01‑1998 om 20.00 uur te Hamilton Ont.Canada op 44-jarige leeftijd. Joyce leed al enige jaren aan lymphkanker. Is overleden in Henderson General Hospital te Hamilton. Begraven op 07‑01‑1998 te Queens Lawn Cemetery te Grimsby.

Gehuwd (2) te Grimsby Ont.Canada met Carol Ann SERROUL, geboren te Grimsby Ont.Canada. Carol heeft 2 kinderen uit haar eerste huwelijk.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Tyler Adam (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

2.†††††††† Justin Ashley (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

3.†††††††† Megan Ann (Peter) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada. Zover bekend is zij gehuwd met Brandon. uit dit huwelijk geboren Ellie Joyce.

 

X.7††††† Anita Florence (Pieters) ZWART, bankemployee, geboren te Hagersville Ont.Canada, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie IX.35 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Michael Patrick Joseph PHILLPOTT, geboren te Toronto Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Nicole Anna (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada. Is gehuwd met Lorenzo. Uit dit huwelijk geboren: Alice.

2.†††††††† Michael Anthony (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada.

3.†††††††† Thomas Peter (Michael) PHILPOTT, geboren te Barrie Ont.Canada. Is gehuwd met Ashley. Uit dit huwelijk geboren: Callie Maureen.

 

X.8††††† David (Pieters) ZWART, mechanic, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie IX.35 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Lynn Mae (Rons) HAGGER, homemaker, geboren te New Market Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Daniel David (Davids) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada.

2.†††††††† Emily Lynn (Davids) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

 

X.10††† Mark Anthony (Pieters) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie IX.35 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Dianne Marie ALLAN, enviromentor technican, geboren te Hamilton Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Zackory Daniel (Marks) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada.

2.†††††††† Rylee Margaret (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

3.†††††††† William Ethan (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

 

IX.38†† Berdina (Dirks) ZWART, geboren op 06‑08‑1930 te Nijemirdum, overleden op 11‑09‑2018 te Burlington ontario Canada op 88-jarige leeftijd, begraven op 15‑09‑2018 te Burlington Memorial Gardens 3353 GuelphLine. Bob emigreerde met zijn ouders in 1949 naar Canada. Ineke volgde hem, gelijk met haar broer Piet in september 1950. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie VIII.20 op blz. 1) en Jeltje (Eelzes) de JONG.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑08‑1951 te Winona Ont.Canada met Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, 24 jaar oud, zakenman, geboren op 02‑10‑1926 te ZwanenburgHaarlemmermeer, overleden op 09‑08‑2010 om 07.00 uur te Burlington Ontario Canada. op 83-jarige leeftijd, begraven op 13‑08‑2010 te Burlington Memorial Gardens Ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Shirley (Barends) Van RIJN (zie X.13 op blz. 1).

2.†††††††† Cordell George (Barends) Van RIJN (zie X.15 op blz. 1).

3.†††††††† Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie X.18 op blz. 1).

4.†††††††† Joanne (Barends) Van RIJN (zie X.21 op blz. 1).

5.†††††††† Sandra (Barends) (Sandy) Van RIJN, manager coffeeshop, geboren te Grimsby Ont.Canada.

6.†††††††† Ingrid (Barends) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada.

Gehuwd te Burlington Ont.Canada met Brian CASTLE, geboren te Brampton Ont.Canada.

 

X.13††† Shirley (Barends) Van RIJN, ziekenverzorgster, geboren te Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie IX.38 op blz. 1).

Gehuwd (1) te Grimsby Ont.Canada, gescheiden te Canada van Seitze (Syd) PASMA.

Gehuwd (2) met Daniel Andrew REZNER, geboren te St. Catharines Ont.Canada.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Jason (Sydney) PASMA (zie XI.17 op blz. 1).

2.†††††††† Christopher (Sydney) PASMA (zie XI.19 op blz. 1).

3.†††††††† Jeremy (Sydney) PASMA (zie XI.21 op blz. 1).

 

XI.17†† Jason (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie X.13 op blz. 1).

Gehuwd te Wainfleet Ont.Canada met Sharryn Leanne COCKELL, geboren te Kitchener Ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Joel (Jason) PASMA, geboren te Orillia Ont.Canada.

2.†††††††† Broc (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada.

3.†††††††† Kate (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada.

 

XI.19†† Christopher (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie X.13 op blz. 1).

Gehuwd te Cayuga Ontario Canada met Erin Louise HILDEBRANDT, geboren te St.Catherines Ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Zachary Abram (Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.

2.†††††††† Isaac Christopher(Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.

3.†††††††† Chloe Faith Laine (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada.

4.†††††††† Maxwell Arthur (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada.

 

XI.21†† Jeremy (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie X.13 op blz. 1).

Gehuwd te Port Colborne Ontario Canada met Susan Amy NICHOLLS, geboren te Welland Ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Mason (Jeremy) PASMA, geboren te Grimsby Ontario Canada.

2.†††††††† Violeth Beth PASMA, geboren te Grimsby Ontario Canda.

 

X.15††† Cordell George (Barends) Van RIJN, zakenman, geboren te Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Zoon van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie IX.38 op blz. 1).

Gehuwd (1) te Islington Ont.Canada, gescheiden te Grimsby Ontario Canada van Eleanor LANE, geboren op 05‑08‑1958, overleden op 09‑03‑2012 te Brant Memorial Hospitaal Canada op 53-jarige leeftijd, begraven op 13‑03‑2012 te Dundas.

Gehuwd (2) te Grimsby Ontario Canada met Laurie PHILLIPS, geboren te Canada.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Heather (George) Van RIJN (zie XI.24 op blz. 1).

2.†††††††† Benjamin Cordell (George) Van RIJN (zie XI.25 op blz. 1).

 

XI.24†† Heather (George) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Cordell George (Barends) Van RIJN (zie X.15 op blz. 1) en Eleanor LANE.

Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Norm THAM, geboren te Toronto.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Eloise Julia THAM, geboren te Grimsby ontario Canada.

 

XI.25†† Benjamin Cordell (George) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Cordell George (Barends) Van RIJN (zie X.15 op blz. 1) en Eleanor LANE.

Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Kate MALCOLM.

Kind:

1.†††††††† Brann Malcolm (Benjamins) Van RIJN, geboren te Grimsby ontario Canada.

 

X.18††† Richard Andrew (Barends) Van RIJN, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie IX.38 op blz. 1).

Gehuwd te Kelowna BC.Canada met Julia Christine HILVERDA, lerares.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Matthew Jordan (Richard) Van RIJN, geboren te Langley BC.Canada.

2.†††††††† Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN (zie XI.29 op blz. 1).

 

XI.29†† Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN, geboren te Langley BC.Canada. Ze is getrouwd met Nate Thomas op 6 augustus 2011 te Langley BC Canada.

Uit dit huwelijk geboren : Lucy Joanne 30-09-2014 Vancouver BC Canada. Dochter van Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie X.18 op blz. 1) en Julia Christine HILVERDA, lerares.

Gehuwd te Langley BC Canada met Nate THOMAS, geboren te Toronto.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Lucy Joanne THOMAS, geboren te Vancouver BC Canada.

 

X.21††† Joanne (Barends) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie IX.38 op blz. 1).

Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Robert John KENDALL, verzekeringsagent, geboren te te Engeland.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Scott Stanley (Robert) KENDALL, geboren te Ajax Ont.Canada.

 

IX.39†† Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART, comtroller, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Nijemirdum. Ed emigreerde in 1951 naar Canada. Ging samen met zijn schoonzus Anneke.

Is een kerkorganist en bespeelt elke zondag in de kerkdiensten het orgel. Trouwde in Canada een Canadese vrouw van Hollandse afkomst. Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie VIII.20 op blz. 1) en Jeltje (Eelzes) de JONG.

Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D., 19 jaar oud, geboren op 28‑06‑1939 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 11‑09‑1993 te Hamilton Ont.Canada op 54-jarige leeftijd. Overleden in Macmaster hospitaal. Begraven op 14‑09‑1993 te Grimsby Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie X.26 op blz. 1).

2.†††††††† Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie X.28 op blz. 1).

3.†††††††† Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie X.29 op blz. 1).

 

X.26††† Audrey Theresa (Eelzes) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie IX.39 op blz. 1) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.

Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, 20 jaar oud, bloemenkweker, geboren op 23‑11‑1959 te Grimsby Ont.Canada, overleden op 02‑10‑2020 om 02.12 uur te Niagara a.d. Lake Canada op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 10‑10‑2020 te Niagara ad.Lake Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Steven (Simons) van SPRONSEN (zie XI.31 op blz. 1).

2.†††††††† Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie XI.34 op blz. 1).

3.†††††††† Holly (Simons) van SPRONSEN (zie XI.36 op blz. 1).

4.†††††††† Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN (zie XI.38 op blz. 1).

 

XI.31†† Steven (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker en verkoper van bloemen. Geboren te Brantford Ont.Canada. Geboren in Generaal Hospitaal te Brantford. Zoon van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie X.26 op blz. 1).

Gehuwd te St.Catharines Ont.Canada Community Chruch met Liz COLTON, geboren te St.Catharines Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Evan Tyler (Stevens) van SPRONSEN, geboren te Grimsby Ont.Canada.

2.†††††††† Jacob Cole (Stevens) van SPRONSEN, geboren te Grimsby Hospitaal Grimsby Ontario Canada.

 

XI.34†† Michelle (Simons) van SPRONSEN, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie X.26 op blz. 1).

Gehuwd te St. Cathaterines Ont.Canada Covenant Chr. Ref.Church met Shane RITZEMA, bloemenkweker, geboren te St.Catharines Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Mason James (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.

2.†††††††† Leah Megan (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.

3.†††††††† Allison Theresea RITZEMA, geboren te Grimsby Hospitaal Ontario Canada. Geboren vroeg in de morgen.

4.†††††††† Thys Richard (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ontario Canada.

 

XI.36†† Holly (Simons) van SPRONSEN, verpleegster, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie X.26 op blz. 1).

Gehuwd voor de kerk te Covenant Christian Church Ayax met Jordan ROBINSON, Technology business.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Lydia Audrey ROBINSON, geboren te Boumville general hospitaal Ontario Canada.

2.†††††††† Noah Zachariah ROBINSON, geboren te Peterborough.

 

XI.38†† Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN, maneger in bloemenzaak, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie X.26 op blz. 1).

Gehuwd te St. Catharinus Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Covenant Chr. Ref. Church St. Catharines met Ian Dirk Michael GRAHAM, werkt bij de wegenbouw, geboren te Fenwick Ontario Canada. Ouders zijn Brett Graham en Caraol Graham - de Waard.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Levi Daniel (Ians) GRAHAM, geboren te Grimsby Ontario Canada.

2.†††††††† Tegan Leanne(Ian) GRAHAM, geboren te West Lincoln memorial Hospitaal Grimsby ontario Canada.

 

X.28††† Adele Geraldine (Eelzes) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie IX.39 op blz. 1) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.

Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Eric HAVERKAMP, geboren te Dunville Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP (zie XI.40 op blz. 1).

2.†††††††† Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP (zie XI.42 op blz. 1).

3.†††††††† Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (zie XI.43 op blz. 1).

4.†††††††† Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (zie XI.45 op blz. 1).

 

XI.40†† Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP, opticien, geboren te Sarnia ontario Canada, dochter van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie X.28 op blz. 1).

Gehuwd te Waterdown Ont.Canada Chr. Ref. Church met Mark NYMAN, makelaar.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Averie Janelle (Marks) NYMAN, geboren te Burlington Ontario Canada.

2.†††††††† Kendall Hope (Marks) NYMAN, geboren te Joseph Hospitaal Burlington Ontario Canada.

 

XI.42†† Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP, accountant, geboren te Sarnia ontario Canada, dochter van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie X.28 op blz. 1).

Gehuwd te Ancaster ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Chr. Ref. Church Ancaster met Steven ROBERTSON, musicus, geboren te Dallas TexasUSA.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Miles Brave (stevens) ROBERTSON, geboren te Birthing Centre Stuart Florida VS.

2.†††††††† Joelle Everly ROBERTSON, geboren te Westlake Florida USA.

 

XI.43†† Lance Peter (Erics) HAVERKAMP, geboren te Collingwood ontario Canada, zoon van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie X.28 op blz. 1).

Gehuwd te Hamilton Ontario Canada met laney Christine EISEN, geboren te Paris ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Brynn Eleanor (Lance) HAVERKAMP, geboren te Hamilton Ontario Canada.

2.†††††††† Josephine Lorilee (Lance) HAVERKAMP, geboren te Hamilton Ontario Canada. Bij geboorte 8 pond en 9 ons.

3.†††††††† Walter (Lance) (Walt) HAVERKAMP, geboren te MacMaster Hospitaal Hamilton Ontario Canada. Walter is geboren via een keizersnede met 30 weken.Verder in de couveuse.

 

XI.45†† Chad Edward (Erics) HAVERKAMP, geboren te Collingwood ontario Canada, zoon van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie X.28 op blz. 1).

Gehuwd te Brantford Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Brantford First Baptist Church met Karisa Betty (Marks) GERMAIN. Ouders zijn Mark en Mari-Lou Germain.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Michael Eric(Chads) HAVERKAMP, geboren te Brantford Ontario Canada.

2.†††††††† Tobias Mark(Chads) HAVERKAMP, geboren te Brantford Ontario Canada.

3.†††††††† Nevayah Mary (Chads) HAVERKAMP, geboren te Oxford General Hospital Brantford Canada.

 

X.29††† Dirk Pieter (Eelzes) ZWART, fruitkoopman, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie IX.39 op blz. 1) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.

Gehuwd te DundasOnt.Canada met Carol Ann de BOER, geboren te Hamilton Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Amanda (Dirks) ZWART (zie XI.48 op blz. 1).

2.†††††††† Matthew Dirk (Dirks) ZWART (zie XI.49 op blz. 1).

3.†††††††† Alexander Christofer (Dirks) ZWART, geboren te Brantford ontario Canada.

Gehuwd te Hamilton ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Hamilton ontario Canada met Cayleigh SEXTON, geboren te Brantford Hospitaal Ontario Canada.

 

XI.48†† Amanda (Dirks) ZWART, geboren te St.Catharines ontario Canada, dochter van Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie X.29 op blz. 1) en Carol Ann de BOER.

Gehuwd te Brandfort Ontario Canada met Nathan Edward Samuel HENSEN, geboren te Brantford Canada. Zijn ouders waren Ed en Lori Hensen.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jackson Edward Dirk HENSEN, geboren te Brantford General Hospitaal.

 

XI.49†† Matthew Dirk (Dirks) ZWART, geboren te St. Catharines ontario Canada, zoon van Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie X.29 op blz. 1) en Carol Ann de BOER.

Gehuwd te Ancaster, gehuwd voor de kerk te Ancaster Chr. Ref. Church met Rachel VAANDERING, werkt op kantoor, geboren te Brantford Ontario Canada. Haar ouders zijn Henry en Mary Vaandering.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Ava Nadine(Dirks) ZWART, geboren te Brantford General Hospital, gedoopt te Christian Reformchurch Brantford.

2.†††††††† Hannah Joanne ZWART, geboren te Brantford Ontario Canada.

3.†††††††† Dalyn (Matthew) ZWART, geboren te Brantfort Ontario Canada. Is te vroeg geboren en woog bij geboort 5.5 kilo en heeft 10 dagen in couveuse gelegen.Kwam dus 12 januari naar ouderlijk huis.

 

IX.42†† Hillie (Dirks) ZWART, verpleegkundige, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten, dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie VIII.20 op blz. 1) en Jeltje (Eelzes) de JONG.

Gehuwd te Andijk, gehuwd voor de kerk te Andijk met Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, 25 jaar oud, zakenman, geboren op 18‑09‑1931 te Andijk (gezindte: gereformeerd), overleden op 23‑06‑2010 om 15.00 uur te Hoorn op 78-jarige leeftijd, begraven op 30‑06‑2010 te Algemeene begraafplaatste Enkhuizen. Piet en Hillie hadden een confectie-annec wooninrichting zaak.Zijn beide vele jaren actief geweest in kerkelijk- en maatschappelijk leven.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN (zie X.31 op blz. 1).

2.†††††††† Annette Jacquelien (Pieters) BOOTSMAN, geboren te Enkhuizen, ongehuwd.

3.†††††††† Petra Bernike (Pieters) BOOTSMAN, teamleider, verpleegsector, geboren te Andijk, ongehuwd.

 

X.31††† Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN, organisator-functionaris bij bankwezen, geboren op 15‑07‑1958 te Andijk, gedoopt op 29‑07‑1958 te Andijk, overleden op 28‑11‑2006 om 22.00 uur te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, begraven op 04‑12‑2006 te Driehuis-Westerveld, zoon van Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, zakenman, en Hillie (Dirks) ZWART (zie IX.42 op blz. 1).

Gehuwd te Haarlem, gehuwd voor de kerk te Bloemendaal met Marijke Alida BLOEMENDAAL, ziekenverzorgster, geboren te Andijk.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Pauline (Dirks) BOOTSMAN, geboren te Hoofddorp.

Gehuwd te Leiden met Maarten van der VLUGT, Ict-er, geboren te Rijsenhout.

2.†††††††† Mariska (Dirks) BOOTSMAN, geboren te Hoofddorp.

 

IX.44†† Elsa (Dirks) ZWART, kleuteronderwijzeres, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten. Is op 29 april 2005 geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie VIII.20 op blz. 1) en Jeltje (Eelzes) de JONG.

Gehuwd te Andijk met Arie Johannes SLUIJS, 25 jaar oud, sociaal rechercheur, geboren op 17‑07‑1931 te Andijk (gezindte: gereformeerd), overleden op 05‑02‑2013 om 09.10 uur te Aalsmeer op 81-jarige leeftijd, begraven op 09‑02‑2013 te Algemene begraafplaats Aalsmeer.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie X.36 op blz. 1).

2.†††††††† Berdine Irene (Arie) SLUIJS (zie X.38 op blz. 1).

3.†††††††† Jacob Arjen (Arie) (Arjen) SLUIJS, jurist, geboren te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.

Gehuwd te Hoofddorp, gescheiden te Hoofddorp van Ilse Marie Gerarda Johanna (Ilse) MAES, geboren op 24‑03‑1951 te Amsterdam, overleden op 15‑06‑2020 om 08.05 uur te Hoofddorp op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 22‑06‑2020 te Crematorium Nieuw Vennep.

4.†††††††† Richard Dirk (Arie) SLUIJS (zie X.41 op blz. 1).

 

X.36††† Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS, secretaresse, geboren te Enkhuizen, dochter van Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, en Elsa (Dirks) ZWART (zie IX.44 op blz. 1).

Gehuwd te Aalsmeer, gehuwd voor de kerk te Rijsenhout met Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, geboren te Leiden.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Michiel Stephan (Jans) RENTING (zie XI.56 op blz. 1).

2.†††††††† Richelle Dayene (Jans) RENTING (zie XI.59 op blz. 1).

 

XI.56†† Michiel Stephan (Jans) RENTING, Auto-verkoper, geboren te Woerden, zoon van Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, en Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie X.36 op blz. 1).

Samenwonend te Nieuw Vennep met Lizz BERKHOUT.

Uit deze relatie:

1.†††††††† James Raffael (James) RENTING, geboren te Haarlem.

 

XI.59†† Richelle Dayene (Jans) RENTING, Gehandicapte verzorgster, geboren te Woerden, dochter van Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, en Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie X.36 op blz. 1).

Gehuwd te Nieuw Vennep, gehuwd voor de kerk te Nieuw Vennep met Patrick de BRUIN, geboren te Rozenburg ZH.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Benth Vayen RENTING, geboren te Haarlem, 3900 gr. Heeft achternaam van moeder gekregen.

 

X.38††† Berdine Irene (Arie) SLUIJS, administratief-medewerkster, geboren te Amsterdam, dochter van Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, en Elsa (Dirks) ZWART (zie IX.44 op blz. 1).

Gehuwd te Hoofddorp, gehuwd voor de kerk te Haarlemmermeer Oostzijde met Hendrikus (Henk) PATHUIS, politie-agent, geboren te Winschoten.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jeroen (Hendrikus) PATHUIS, Leraar lichamelijke oefeningen, geboren te Weteringbrug.

2.†††††††† Mark (Hendrikus) PATHUIS, hotelschool, grafische opleiding en conservatorium. Geboren te Weteringbrug.

Gehuwd met Nicol van SCHAIK, geboren te den Haag.

 

X.41††† Richard Dirk (Arie) SLUIJS, administratief medewerker, geboren te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam-Osdorp, zoon van Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, en Elsa (Dirks) ZWART (zie IX.44 op blz. 1).

Gehuwd te Aalsmeer met Ellen van den BURG, secretaresse, geboren te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Nick (Richards) SLUIJS, geboren te Aalsmeer.

Gehuwd met Michelle FLINK, geboren te Amstelveen.

2.†††††††† Nathalie (Richards) SLUIJS, geboren te Aalsmeer.

 

VII.8††† Gerritje (Lieuwes) JOUSMA, geboren op 13‑11‑1870 om 1.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21‑05‑1962 te Oosternijkerk op 91-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk, dochter van Lieuwe (IJpes) JOUSMA (zie VI.3 op blz. 1) en Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑05‑1899 te Oostdongeradeel met Gerrit (Jacob) ELZINGA, 27 jaar oud, Voerman, gardenier, geboren op 04‑03‑1872 om 23.00 uur te Metslawier, overleden op 19‑10‑1938 om 21.00 uur te Groningen op 66-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk(zie grafsteen), zoon van Jakob (Gerrits) ELZINGA, arbeider, en Doetje (Klazes) van der MEER, dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jacob (Gerrit) ELZINGA, gardenier, geboren op 14‑04‑1900 om 17.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26‑06‑1989 te Oosternijkerk op 89-jarige leeftijd, begraven op 30‑06‑1989 te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk geboren: Gerrit, Janke,geboren 17-12-1930 Oosternijkerk en overleden 07-03-2015 Ternaard. begraven 12-03-2015 te Oosternijkerk.Zij was gehuwd met Dirk Bergema, hij overleed 12-02-1997.Gerritje, Goffe, Lieuwe, Hendrik, Folkert.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24‑05‑1928 te Oostdongeradeel met Antje van HUIZEN, 25 jaar oud, geboren op 02‑10‑1902 te Dantumadeel, overleden op 21‑08‑1993 te Oostdongeradeel op 90-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Ouders: Goffe van Huizen en Janke Krol.

2.†††††††† Trijntje (Gerrits) ELZINGA, geboren op 05‑09‑1902 om 16.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 12‑12‑1985 te Heereveen op 83-jarige leeftijd, begraven op 16‑12‑1985 te te Terband.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑05‑1930 te Oostdongeradeel met Freerk POST, 27 jaar oud, geboren op 17‑08‑1902 om 01.00 uur te Heereveen, overleden op 10‑12‑1979 te Heereveen op 77-jarige leeftijd.

3.†††††††† Doetje (Gerrits) ELZINGA, geboren op 20‑09‑1903 te Oosternijkerk, overleden op 20‑05‑2002 te Waterville Canada op 98-jarige leeftijd.

Gehuwd mei 1928 met Wietse (Minnes) VISSER, geboren op 20‑06‑1902 te Oostdongeradeel, overleden op 31‑01‑1991 te Waterville Canada op 88-jarige leeftijd. Ouders: Minne Visser en Antje Pranger.

4.†††††††† Lieuwe (Gerrits) ELZINGA, gardenier, geboren op 19‑12‑1904 te Oosternijkerk, overleden op 30‑03‑1995 te Oosternijkerk op 90-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑05‑1930 te Oostdongeradeel met Gatske TUININGA, 24 jaar oud, geboren op 03‑01‑1906 te Hantumhuizen, overleden op 31‑05‑1997 te Oosternijkerk op 91-jarige leeftijd, begraven juni 1997 te Oosternijkerk.

5.†††††††† Hiltje (Gerrits) ELZINGA, geboren op 25‑05‑1906 te Oosternijkerk, overleden op 28‑09‑1993 op 87-jarige leeftijd, begraven te Paesens.

Gehuwd ‑‑‑‑‑‑ met Romke (Aebele) TALSTRA, geboren op 30‑09‑1904 te dokkum, overleden op 15‑02‑1995 op 90-jarige leeftijd, begraven te Peasens. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Aebele, Gerrit, Douwe, Jacob, Abraham.

 

III.5†††† Jan (Lieuwes) DOUMA, koopman, gedoopt op 05‑11‑1751 te Anjum, overleden op 25‑11‑1807 te Oostdongeradeel op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Lieuwe24-02-1784 te Ezumazijl en gedoopt 26-03-1784 te Anjum.Gehuwd 19-05-1805met Froukje Willems Jaarsma. Zij is geboren 02-05-1786 Anjum, en ook daar gedoopt op 14-05-1786.Lieuwe is overleden 23-04-1843 Anjum.Froukje is overleden 03-05-1840 Paesens.Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Jan, Willem, Douwe, Doutzen en Ype.

Douwe geboren 31-01-1786 te Anjum en gedoopt op 23-07-1786 te Anjum.Gehuwd op 21-06-1807 te Anjum met Sytske Botes Dijkstra, geboren in 1790 en overleden 10-02-1829 te Anjum.Douwe is overleden 26-01-1814 te Anjum. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Jan, Trijntje, Hinke.

Martha geboren 27-03-1788 te Ezumazijl en gedoopt op 01-05-1788 te Anjum.

Jan geboren 10-12-1790 te Anjum en gedoopt op 02-01-1791 te Anjum.Gehuwd 28-05-1815 te Ee met Sikjen Tjallings de Boer, geboren 05-05-1793 Engwierum. Overleden 12-08-1869 Engwierum. Jan is overleden 22-11-1864 te Engwierum Uit dit huwelijk 3 kinderen: Tjalling, Jan, Trijntje.

Lieuwe geboren 01-12-1782 stierf voor 1784.De kinderen nemen als achternaam Douma aan, alleen Jan niet, die neemt de naam Alberda aan. Zoon van Lieuwe IJPES (zie II.1 op blz. 1) en Martje ENGBERTS.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29‑12‑1781 te Anjum met Trijntje (Douwes) DOUMA, 25 jaar oud, geboren op 18‑04‑1756 te Lioessens, gedoopt op 18‑04‑1756 te Lioessens, overleden op 02‑12‑1811 te Hantum op 55-jarige leeftijd. Ouders waren: Douwe (Alberts) Douma en Rinske Lieuwes.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Douwe (Jans) DOUMA (zie IV.7 op blz. 1).

 

IV.7†††† Douwe (Jans) DOUMA, koopman, geboren op 31‑01‑1786 te Anjum, gedoopt op 23‑07‑1786 te Anjum, overleden op 27‑01‑1814 om 07.00 uur te Anjum op 27-jarige leeftijd, zoon van Jan (Lieuwes) DOUMA (zie III.5 op blz. 1) en Trijntje (Douwes) DOUMA.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑06‑1807 te Anjum met Sijtsche(Botes) SYBESMA, 20 jaar oud, geboren op 06‑11‑1786 te Anjum, gedoopt op 03‑12‑1786 te Anjum, overleden op 10‑02‑1829 te Anjum op 42-jarige leeftijd. Ouders: Bote (Sybes) Sybesma en Henke (Meinderts) Sybersma.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Trijntje (Douwes) DOUMA, geboren op 14‑11‑1807 te Ezumazijl, gedoopt op 27‑12‑1807 te Anjum, overleden op 01‑09‑1846 om 11.30 uur te Ee op 38-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02‑04‑1829 te Metslawier met Anne (Taekes) van der HERBERG, 26 jaar oud, bakker, geboren op 05‑12‑1802 te Anjum, gedoopt op 26‑12‑1802 te Anjum, overleden op 02‑05‑1870 om 15.30 uur te Metslawier op 67-jarige leeftijd. Ouders: Taeke (Piers) van der Herberg en Riemkjen (Jans) Bergmans.