Parenteel van Pieter (Hayes) SWART

 

Bestand: C:\PG30\NL\DATA\ZWART

Datum††† : 22-03-2021

 

I.1††††† Pieter (Hayes) SWART, schoolmeester, geboren op 01‑01‑1633, overleden op 08‑04‑1698 te Oosternijkerk op 65-jarige leeftijd. Was naast schoolmeester ook dorpsrechter te Oosternijkerk.Waarschijnlijk afkomstig uit Holwerd, uit een schoolmeestersfamilie. Had een broer Jan, schoolmeester, notaris publicus in Holwerd en een broer Tjeerd, schoolmeester te Lioessens.Tjeerd laat op 5 juni 1712 kind dopen: Baukje. Er wordt geen naam van de moeder vermeld.Jancke Riensk was de 3e vrouw van Pyter Hayes.

Ondertrouwd (1) te dokkum, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29‑10‑1673 te Dokkum met Roelifke PIETERS. Volgens trouwakte nr.885 was zij timmermans weduwe van Jan Clasen uit Dokkum.

Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 25‑05‑1683 te Oosternijkerk met Jancke RIENKS, overleden circa 1732 te Oosternijkerk.

Uit het tweede huwelijk:

1.†††††† Haye PIETERS (zie II.1 op blz. 1).

 

II.1†††† Haye PIETERS, geboren op 01‑01‑1684 te Oosternijkerk. Woont in 1732 te Oosternijkerk. Haye Pieters laat kind dopen op 9 maart 1732. Op 27 maart 1732 betaalt hij turf, die de armvoogden aan zijn moeder Jancke Rienks, voorgeschoten hadden. Verder over hem niets bekend. Zoon van Pieter (Hayes) SWART (zie I.1 op blz. 1) en Jancke RIENKS.

Kind:

1.†††††† Pieter HAYES (zie III.1 op blz. 1).

 

III.1†† Pieter HAYES, arbeider, gedoopt op 09‑03‑1732 te Oosternijkerk, overleden op 01‑01‑1781 te Oosternijkerk op 48-jarige leeftijd. Huurde een huis met land van Rienk (Pieters) Swart (1754-1781) en van zijn schoonzoon Hendrik Berends Ronnner (1759-1764), beide wonende Dokkum.

Pieter is arm geworden; de diaconie betaalde naast de medicijnen en de begrafeniskosten van zijn overleden vrouw Sjoukje, die bijna een halfjaar ziek geweest is. Ook het schoolgeld voor zijn oudste kind en het loon voor zijn huishoudelijke hulp.

Zelf was hij waarschijnlijk ook ziek geworden. Als hij later met zijn huishoudster Djoeke trouwt, krijgen zij een kind; de diaconie betaalt een nieuw pak kleren voor de doop. Later komt Pieter wat in beter doen; de steun die hij in 1768 ontvangen had moet hij terugbetaald hebben. De onkosten bij het overlijden van zijn 2e vrouw Djoeke moet hij zelf betaald hebben. Pieter was van 1777-1779 ouderling. Zoon van Haye PIETERS (zie II.1 op blz. 1).

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08‑04‑1759 te Oosternijkerk met Sjoukjen N.N. Geboren nn‑nn‑nn, overleden nn‑nn‑1768 te Oosternijkerk.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 06‑11‑1768 te Oosternijkerk met Dieuwke (Dyuke) ANNES, dienstmeisje, geboren nn‑nn‑nn, overleden nn‑nn‑1771 te Oosternijkerk. Tjerk Annes was de vader van Djoeke.

Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 01‑12‑1771 te Oosternijkerk met Maaike EVERTS, dienstmeisje, geboren nn‑nn‑nn, overleden op 24‑05‑1780 te Oosternijkerk.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††† Leutske PIETERS (zie IV.2 op blz. 1).

2.†††††† Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3 op blz. 1).

3.†††††† Haaije PIETERS. Was tweeling met Joukje. Gedoopt op 04‑01‑1767 te Oosternijkerk, overleden voor 1776.

4.†††††† Joukje (Pieters) HAYES. Was tweeling met Haye. Gedoopt op 04‑01‑1767 te Oosternijkerk, overleden op 04‑01‑1767 te Oosternijkerk, 0 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

5.†††††† Anne (Pieters) de JONG, gardenier, geboren op 03‑07‑1769 te Oosternijkerk, gedoopt op 04‑07‑1769 te Oosternijkerk. Deed op 25 mei 1809 belijdenis van zijn geloof te Oosternijkerk. Overleden op 20‑05‑1826 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑05‑1797 te Oosternijkerk met Sjoukjen (Tjerks) GRAAF, 23 jaar oud, geboren op 10‑03‑1774 te Morra, gedoopt op 01‑04‑1774 te Ee, overleden op 04‑05‑1824 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 50-jarige leeftijd. Moeder heette Klaaske Douwes, vader Tjerks Teekes of Takes.

Uit het derde huwelijk:

6.†††††† Beitske PIETERS, geboren op 27‑10‑1772 te Oosternijkerk, gedoopt op 15‑11‑1772 te Oosternijkerk, overleden voor 1816 te Morra.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑05‑1797 te Oosternijkerk met Anne (Tammes) VAL, 27 jaar oud, geboren op 18‑03‑1770 te Morra, overleden op 23‑12‑1822 om 04.00 uur te Niawier op 52-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.

1.Iebeltje geboren 26 februari 1798 Oosternijkerk en daar gedoopt op 25 maart 1798. Iebeltje is getrouwd op 8 mei 1828 met Jacob K.Braaksma,boerenarbeider, 23 jaar. Zijn ouders waren Kornelis andries Braaksma en Jantje Romkes. Iebeltje is overleden 20 juni 1844 te

Oostdongeradeel.

Iebeltje had voor haar huwelijk al een dochter: Beitske geboren 6 september 1825, die overleed op 2 jarige leeftijd op 10 juli 1828, 04.00 uur blad 23

In de overlijdensakte staat een onechte dochter van Iebeltje.

Uit dit huwelijk zijn geboren: Kornelis op 5 februari 1829, akte 26 Oostdongeradeel, hij was getrouwd 15-05-1863, akte 20 met Sibbeltje (Siegers) Kloostra, oud 23 jaar geboren te Niawier.Zij is overleden 03-01-1869, 14.00 uur te Niawier, akte B1.

Kornelis is overleden op 9 juli 1908 akte 72 Oostdongeradeel.

Beitske geboren op 17 februari 1831, akte 24 Oostdongeradeel en overleden op 19 augustus 1831, blad 22 Oostdongeradeel.

Anne geboren op 11 september 1832, blad 54 Westdongeradeel, is ongehuwd gebleven en overleden op 6 februari 1912 Oostdongeradeel, akte 17.

Jan geboren op 23 november 1834, akte 181 Westdongeradeel en daar op 5 januari 1935, blad 1 overleden.

2.Maaike geboren 16 november 1800 Morra en daar gedoopt op 14 december 1800. Overleden op 2 april 1818, blad 7, Oosternijkerk

3.Pieter geboren 19 oktober 1803 Morra en daar gedoopt op 13 november 1803.Was boerenknecht bij Sytsma Morra. Pieter is overleden op 6 juli 1847Oostdongeradeel.

4.Grietje geboren 2 juli 1807 Morra en daar gedoopt op 26 juli 1807, overleden 30 augustus 1807.

Anne was de jongste uit een gezin met 5 kinderen. Zijn vader heette Einte, zijn moeder was Iebeltje Gerrits.

Na het overlijden vanBeitske hertrouwt Anne met Trijntje Goves/Goffes op 10 mei 1816 Metslawier, akte 7.Zij was weduwe van Hilbrand Oedzes Dijkstra.

Trijntje is overleden 30 mei 1828, 12 uur, blad 19 te Niawier.

7.†††††† Haaije PIETERS (zie IV.13 op blz. 1).

8.†††††† Evertje (Pieters) ZWART (zie IV.16 op blz. 1).

 

IV.2†† Leutske PIETERS, gedoopt op 01‑03‑1761 te Oosternijkerk, overleden op 16‑07‑1820 om 23.00 uur te Niawier op 59-jarige leeftijd. Doet op 5 mei 1811 belijdenis van haar geloof. Dochter van Pieter HAYES (zie III.1 op blz. 1) en Sjoukjen N.N.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑05‑1787 te Oostdongeradeel met Douwe (Jakobs) JOUSTRA, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 01‑01‑1757 te Jouswier Oostdongeradeel, overleden op 08‑09‑1819 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Jacob Jans en Hentje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Pieter (Douwes) JOUSTRA, boerenknecht, geboren op 23‑04‑1788 te Niawier, gedoopt op 27‑04‑1788 te Niawier, overleden op 05‑06‑1820 om 16.00 uur te Niawier op 32-jarige leeftijd. Ongehuwd.

2.†††††† Jacob (Douwes) JOUSTRA (zie V.2 op blz. 1).

 

V.2†††† Jacob (Douwes) JOUSTRA, geboren op 02‑08‑1794 te Oostdonderadeel, Nijkerk, gedoopt op 24‑08‑1794 te Oosternijkerk, overleden op 15‑04‑1847 om 03.00 uur te Niawier op 52-jarige leeftijd, zoon van Douwe (Jakobs) JOUSTRA, arbeider, en Leutske PIETERS (zie IV.2 op blz. 1).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑05‑1820 te Oostdongeradeel met Korneliske (Eintes) BERGHUISTRA, 34 jaar oud, geboren op 13‑12‑1785 te Oosternijkerk, gedoopt op 03‑01‑1786 te Ee, overleden op 10‑02‑1848 om 11.00 uur te Betterwird op 62-jarige leeftijd. Bij overlijden wordt achternaam Bergema gebruikt! Haar ouders waren Eint (Lolkes) Bergema en Dienke Dirks.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Luitske (Jacobs) JOUSTRA, geboren op 15‑04‑1822 om 03.00 uur te Niawier, overleden op 13‑02‑1891 om 07.30 uur te Hantumhuizen op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25‑05‑1858 te Westdongeradeel met Sjoerd (Ulbus) POSTHUMUS, 28 jaar oud, gardenier, geboren op 06‑08‑1829 om 20.30 uur te Hantumhuizen, overleden op 10‑07‑1890 om 18.00 uur te Hantumhuizen op 60-jarige leeftijd. Zijn ouders waren: Ulbe (Klazes) Posthumus en Renske Eintes Berghuis.

 

IV.3†† Dirk (Pieters) SWART, slager/koopman, geboren op 07‑01‑1764 te Oosternijkerk, gedoopt op 08‑01‑1764 te Oosternijkerk, overleden op 14‑11‑1831 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd. Had een sober bestaan, leverde geregeld schapenvlees en vet aan de diaconie voor de armen, soms ook wel aardappels en bonen. Wordt ook gardenier genoemd. Huurde waarschijnlijk enige grond. Nam op 20 november 1811 bij protocol de familienaam "SWART " aan. Volgens zijn handtekening in een acte van de burgerlijkestand schreef hij zelf zijn naam als Swart. Ook in andere officieŽle stukken werd de familienaam in deze tijd trouwens aldus gespeld.

Familienamen 1811. Heeft belijdenis gedaan op 14 mei 1819. Zoon van Pieter HAYES (zie III.1 op blz. 1) en Sjoukjen N.N.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24‑05‑1789 te Oosternijkerk met Trijntje SAPES, 23 jaar oud, geboren op 23‑02‑1766 te Metslawier, gedoopt op 23‑02‑1766 te Oostdongeradeel, overleden voor 1795.

Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21‑02‑1795 te Oosternijkerk met Jeltje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud, geboren op 11‑06‑1772 te Veenwouden, gedoopt op 12‑07‑1772 te Veenwouden, overleden op 05‑07‑1806 te Oosternijkerk op 34-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP en Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast.

Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 03‑04‑1808 te Oosternijkerk met Gertje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud, geboren op 01‑01‑1786 te Oosternijkerk, overleden op 08‑11‑1832 om 10.00 uur te Oosternijkerk op 46-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP en Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††† Pieter (Dirks) ZWART (zie V.4 op blz. 1).

Uit het tweede huwelijk:

2.†††††† Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1).

3.†††††† Douwe (Dirks) SWART (zie V.9 op blz. 1).

4.†††††† Joukje (Dirks) SWART (zie V.12 op blz. 1).

Uit het derde huwelijk:

5.†††††† Jacob (Dirks) SWART, geboren op 17‑10‑1808 te Oosternijkerk, gedoopt op 06‑11‑1808 te Oosternijkerk, overleden op 01‑11‑1808 te Burum, 15 dagen oud.

6.†††††† Trijntje (Dirks) ZWART (zie V.15 op blz. 1).

 

V.4†††† Pieter (Dirks) ZWART, gardenier/slager, geboren op 15‑10‑1791 te Lioessens, gedoopt op 30‑10‑1791 te Lioessens, overleden op 16‑10‑1858 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd. Deed belijdenis op 13 mei 18 Tzummarum, zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3 op blz. 1) en Trijntje SAPES.

Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18‑05‑1820 te Oostdongeradeel met Antje (Renzes) WEIDENAAR, 19 jaar oud, naaister, geboren op 29‑10‑1800 te Oosternijkerk, gedoopt op 23‑11‑1800 te Oosternijkerk, overleden op 17‑01‑1823 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 22-jarige leeftijd, zuster van Trijntje Renzes Weidenaar, dochter van Renze (Sapes) WEIDENAAR, gardenier, en Aaltje HESSELS.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 20‑06‑1828 te Oostdongeradeel met Sijke (Jans) SCHEEPSTRA, 32 jaar oud, geboren op 10‑10‑1795 te Oosternijkerk (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 03‑12‑1873 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 78-jarige leeftijd, ouders waren: Jan DaniŽls Scheepstra en Zijke Lieuwes Hoekstra.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††† Antje (Pieters) SWART, geboren op 03‑01‑1823 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14‑03‑1823 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 70 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

2.†††††† Trijntje (Pieters) ZWART (zie VI.5 op blz. 1).

 

VI.5†† Trijntje (Pieters) ZWART, geboren op 12‑05‑1829 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 14‑06‑1829 te Oosternijkerk, overleden op 02‑07‑1908 om 14.30 uur te Morra op 79-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie V.4 op blz. 1) en Sijke (Jans) SCHEEPSTRA.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑05‑1856 te Oostdongeradeel met Abe (Douwes) HOLWERDA, 31 jaar oud, arbeider, geboren op 15‑11‑1824 om 20.00 uur te Metslawier (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 15‑07‑1868 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 43-jarige leeftijd, zoon van Douwe(Jans) HOLWERDA, koopman, en Renske (Jans) VLASTRA, dienstmeisje.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Sijke (Abes) HOLWERDA (zie VII.2 op blz. 1).

2.†††††† Douwe (Abes) (Donald) HOLWERDA, geboren op 24‑09‑1858 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 28‑11‑1858 te Oosternijkerk. Is in 1881 met "onbekende bestemming" naar Amerika vertrokken. Volgens gegevens Ancestry is Douwe vertrokken vanuit Rotterdammet schip Pieter Caland en in New York gearriveerd 21 maart 1881. Had als beroep farmer. Perminente vergunning gevraagd. Overleden op 07‑02‑1934 te Evergreen Park Cook Illenois op 75-jarige leeftijd, begraven op 10‑02‑1934 te 119 Kedgie Worth Cook Oak Hill cemetery.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑04‑1882 te Cook Illinois USA met Sieuke (Jitzes) de JONG, 21 jaar oud, geboren op 23‑05‑1860 om 22.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 27‑03‑1896 te Chicago Cook Illenois op 35-jarige leeftijd, begraven op 31‑03‑1896 te MT Greenwood Chicago. Ouders: Jitze (Kornelis) de Jong en Grietje (Ouwes) Talsma.

 

VII.2Sijke (Abes) HOLWERDA, arbeidster, geboren op 24‑02‑1857 om 21.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 03‑05‑1857, overleden op 25‑07‑1937 om 04.00 uur te Lioessens op 80-jarige leeftijd, dochter van Abe (Douwes) HOLWERDA, arbeider, en Trijntje (Pieters) ZWART (zie VI.5 op blz. 1).

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18‑05‑1878 te Metslawier; Oostdongeradeel. Moeder van Sijke was bij hun huwelijk al overleden. Echtgenoot is Wiebe (Meinderts) de JONG, 22 jaar oud, geboren op 03‑08‑1855 om 01.30 uur te Lioessens, overleden op 26‑02‑1942 om 15.00 uur te Lioessens op 86-jarige leeftijd. Volgens archief vind ik de volgende gegevens van kinderen:

Meindert geboren 4 november 1882 Lioessens, akte blad 66.Overleden 30-04-1886 te Lioessens 19.00 uur, akte 71.

Abe geboren 4 december 1880 Oostdongeradeel akte 188. Getrouwd op 20 juni 1912, akte 18 Oostdongeradeel met Doutje Triemstra, geboren 28 december 1887, akte 203 Oostdongeradeel.Abe is overleden in 1973.Doutje is overleden 08-05-1979 te Bolsward.Beide zijn begraven in Bolsward. Ouders van Wiebe waren: Meindert (Jans) de Jong en Sytske (Wiebes) Jeltema.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Trijntje (Wiebes) de JONG, geboren op 26‑06‑1879 om 21.00 uur te Lioessens, overleden op 01‑12‑1964 te Lioessens op 85-jarige leeftijd, begraven op 05‑12‑1964 te Lioessens.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑05‑1901 te Oostdongeradeel met Jan (Doedes) DOUMA, 24 jaar oud, geboren op 02‑05‑1877 om 08.00 uur te Paesens, overleden op 20‑01‑1966 te Lioessens op 88-jarige leeftijd, begraven te Lioessens. Ouders Doede (Jilts) Douma en Jelske (Sjoukes) Luinstra.

 

V.7†††† Andries (Dirks) SWART, boer, geboren op 16‑11‑1796 te Oosternijkerk, gedoopt (ned Herv) op 04‑12‑1796 te Oosternijkerk, overleden op 07‑06‑1849 om 08.00 uur te Oosternijkerk op 52-jarige leeftijd. Als boer wist hij langzamerhand land te verwerven in de 30e-jaren, zodat hij bij zijn dood 27Ĺ pondemaat in bezit had. Maar hiervoor had hij geld moeten lenen, het meest bij de notaris in Metslawier aan wie hij bijna f.2000.00 schuldig was.

Het waren slechte jaren van 1845-1849 (aardappelziekte). Bij zijn dood was er actief f.3343.00 en passief f.4532.00. De notaris had het lot van de weduwe en haar 9 kinderen in handen. Hij achtte de weduwe flink genoeg om het bedrijf voort te zetten.

De oudste zoon Dirk, toen 19 jaar, hielp zijn moeder en is op het bedrijf gebleven tot hij 42 jaar oud trouwde. De andere broers en zusters waren intussen getrouwd op de jongste na, Pieter. Toen Durk trouwde nam Pieter de leiding van moeders bedrijf over in 1871. Hij was toen 25 jaar. In 1885 is hij getrouwd. Hij bleef op de boerderij wonen. Zijn moeder ging in het dorp wonen.De kinderen van Andries werden bij de burgerlijkestand ingeschreven met de familienaam "ZWART"; een geval van hypercorrectie.

In 1814, na de val van Napoleon, moet hij (met zijn broer?) de eerste geweest zijn die in Oosternijkerk oranje droeg en aldus in de kerk verscheen. Dit was den predikant Ds. Russingh niet naar den zin, die tegen den vader zei: Dirk Pieters, jou zoon is mij een ergernis.

Hij had een goede stem en zong gaarne des avonds bij de haard met zijn kinderen. Wel was hij lichamelijk zeer sterk maar nog vrij jong kreeg hij een tuberculeuze verzwering die ten slotte de dood veroorzaakte.

Zijn vrouw Trijntje, was het eerste meisje waarmee hij verkering had. Toen hij haar de eerste zondagavond wilde gaan bezoeken kwam hij haar onderweg tegen. Zij vroeg: live scoťsto hinne? Ik scoe nei dy ta! Zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3 op blz. 1) en Jeltje (Andries) VEENDORP.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑05‑1825 te Oostdongeradeel met Trijntje (Renses) WEIDENAAR, 21 jaar oud, naaister, geboren op 04‑02‑1804 te Oosternijkerk, gedoopt op 26‑02‑1804 te Oosternijkerk, overleden op 17‑06‑1889 om 09.30 uur te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd. Toen Trijntje nog een klein kind was speelde ze met een vriendinnetje even buiten het dorp. Al spelende raakte zij onverwacht in een diepe sloot, waar ze niet meer uit kon komen. Haar speelmakkertje was nog te jong om te beseffen wat er geschied was. Ze liep terug naar het dorp al zingende:Rins Sape Nynke leit yn ť sleat. Hierdoor op het geval opmerkzaam gemaakt, konden de in de buurt wonende de kleine drenkeling nog juist op tijd redden. Dochter van Renze (Sapes) WEIDENAAR, gardenier, en Aaltje HESSELS.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Dirk (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 17‑01‑1826 te Oosternijkerk, overleden op 22‑09‑1826 te Oosternijkerk, 248 dagen oud.

2.†††††† Aaltje (Andries) SWART (zie VI.8 op blz. 1).

3.†††††† Dirk (Andries) ZWART (zie VI.9 op blz. 1).

4.†††††† Renze (Andries) ZWART, geboren op 03‑04‑1832 om 23.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 29‑04‑1832 te Oosternijkerk, overleden op 09‑05‑1832 om 05.00 uur te Oosternijkerk, 36 dagen oud.

5.†††††† Jeltje (Andries) ZWART (zie VI.13 op blz. 1).

6.†††††† Renze (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 17‑02‑1835 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 23‑03‑1835 te Oosternijkerk, overleden op 25‑03‑1837 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 2-jarige leeftijd.

7.†††††† Renze (Andries) ZWART (zie VI.15 op blz. 1).

8.†††††† Antje (Andries) ZWART, geboren op 16‑11‑1838 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 30‑12‑1839 te Oosternijkerk, overleden op 11‑03‑1913 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Was verstandelijk niet helemaal volwaardig. Woonde sinds het 1e huwelijk van Pieter Andries Zwart met haar moeder in een huisje op" Boatehoeke" recht tegen over de weg naar Dokkum. Heeft nooit belijdenis van het geloof durven afleggen, maar was in al haar verstandelijke eenvoudigheid een vroom kind des Heeren. Ik (Dirk Pieters Zn) heb haar meermalen s'morgens als ik bij haar kwam, hardop horen bidden en psalmzingen o.a. "Geloofd zij God met diepst ontzag". Op haar sterfdag even voor haar dood vroeg haar broer Douwe haar: Ho is't'r mei Ane? Waarop haar rustig en welverzekerd antwoord luidde:"Ik gean nei hŻs".Ongeveer in diezelfde tijd heeft zij mij tot 3x toe nog iets willen zeggen, wat ik helaas niet meer heb kunnen verstaan. Zij kwam, heel veel bij ons thuis en wij kwamen veel bij haar. Op ons speelgoed (hoepel,polsstok) paste ze voortreffelijk. En men moest niet aan "de bern fen us Pieter" komen, dan stond het er slecht voor. Ik heb in het laatst van haar leven elke morgen als dat nodig was turven voor haar van de zolder moeten halen en waarschijlijk wel meer moeten doen. Als ik niet op tijd was, kwam ze me wel halen. "Annermoie" zullen we nooit vergeten.Toen is ze ontbonden om met Christus te zijn "naar huis" gegaan! Ongehuwd.

9.†††††† Joukje (Andries) ZWART (zie VI.19 op blz. 1).

10.†††† Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20 op blz. 1).

11.†††† Baatje (Andries) ZWART (zie VI.24 op blz. 1).

12.†††† Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25 op blz. 1).

 

VI.8†† Aaltje (Andries) SWART, winkelierster te Ee. Geboren op 21‑11‑1827 om 05.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 16‑12‑1827 te Oosternijkerk, overleden op 13‑05‑1916 om 15.00 uur te Ee op 88-jarige leeftijd, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑05‑1851 te Oostdongeradeel met Hein(Marks) POSTMA, 32 jaar oud, koopman, geboren op 04‑02‑1819 om 03.00 uur te Wouterswoude, overleden op 27‑02‑1874 om 11.00 uur te Ee op 55-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Mark (Heines) Postma en IJtje (Falks) Wester.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Trijntje (Heines POSTMA, geboren op 29‑01‑1853 om 07.00 uur te Akkerwoude, overleden op 20‑07‑1907 om 12.30 uur te Ee op 54-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑05‑1877 te Metslawier Oostdongeradeel met Sijtze (Gosses) VISSER, 27 jaar oud, hofmeester op een stoomboot, geboren op 23‑06‑1849 te Ee, overleden op 23‑07‑1932 om 02.00 uur te Ee Oostdongeradeel op 83-jarige leeftijd. Ouders van Sijtzes waren: Gosse (Sytses) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.

2.†††††† Mark (Heins) POSTMA, winkelier, geboren op 07‑01‑1855 om 23.30 uur te Ee, overleden op 12‑07‑1930 om 06.30 uur te Ee op 75-jarige leeftijd. Heeft lange reeks van jaren een kruideniers-lapkewinkel gehad in Ee. Bezocht met een groot pak (Mars) op de rug lopend verschillende klanten te Metslawier, Oosternijkerk, Lioessens, Paesens, Anjum enz. Zeer zuinig. Verwierf zich een aardig kapitaaltje. Zeer luidruchtig van spreken.Wat druk. Op kantje van normaal.In vrede ontslapen op hooge leeftijd.

3.†††††† IJttje (Heines) POSTMA, geboren op 29‑06‑1857 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26‑04‑1859 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.

4.†††††† IJtje (Heines) POSTMA, naaister, geboren op 24‑04‑1859 om 13.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 18‑08‑1930 om 12.00 uur te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑07‑1882 te Metslawier; Oostdongeradeel met Wijtze (Gosses) VISSER, 30 jaar oud, barbier, geboren op 05‑09‑1851 om 08.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 08‑12‑1925 om 11.00 uur te Oostdongeradeel op 74-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren o.a.Gosse, Hein, Anna, Jeltje, Aaltje, Trijntje. Gosse woonde later in Kollum. Hein is op Ī 30 jarige leeftijd overleden, was idioot. Zijn Ned.Herv. gebleven; waarschijnlijk met de Doleantie niet overgegaan. Ouders van Wijtze waren :Gosse (Sytzes) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.

5.†††††† Jeltje (Heines) POSTMA, geboren op 18‑04‑1861 om 09.00 uur te Ee, overleden op 07‑04‑1936 om 06.00 uur te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑08‑1892 te Oostdongeradeel met Tjeerd (Renzes) ZWART, 24 jaar oud, leraar, geboren op 03‑08‑1868 om 13.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 18‑11‑1948 om 02.45 uur te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven op 22‑11‑1948 te Oosternijkerk. Bij bureau voor genealogie advertentie gevonden als dankbetuiging bij hun huwelijk in 1892. Hij was toen onderwijzer aan de Chr. school te Anjum. Later tot aan zijn pensionering Hoofd der Chr. school te Zwijndrecht. Was daar ook ouderling. Degelijk figuur, zeer principieel. Woonde sinds zijn pensioen in Leeuwarden. Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Zijn vrouw was een volle nicht van hem. Zoon van Renze (Andries) ZWART (zie VI.15 op blz. 1) en Antje (Tjeerds) SIJTSMA.

6.†††††† Anna (Heins) POSTMA, geboren op 22‑02‑1863 om 21.00 uur te Ee, overleden op 08‑04‑1936 om 11.00 uur te Anjum op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑05‑1891 te Oostdongeradeel met Jan (Harmen) DOUMA, 26 jaar oud, geboren op 04‑07‑1864 om 00.30 uur te Anjum, overleden op 22‑05‑1944 om 18.30 uur te Lioessens op 79-jarige leeftijd. Ouders waren Harmen (Gerbens) Douma en Trijntje (IJpes) Kingma.

7.†††††† Andries (Heins) POSTMA, arbeider, geboren op 25‑10‑1864 om 05.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 02‑05‑1926 om 20.30 uur te Oostdongeradeel op 61-jarige leeftijd. Flinke principiŽle man. Ietje zelfbewust. Een keurig gelovig gezin. Uit dit huwelijk is een dochter Janke geboren op 31-08-1906 Ee. Janke overlijd op 27 jarige leeftijdte Leeuwarden, 06-08-1934, om 16.16 uur, akte A483 Was ongehuwd.

Is in militaire dienst geweest van 13 mei 1884 t/m 30 april 1891 (nr.51).

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29‑05‑1902 te Oostdongeradeel met Antje (Sjoerds) de GROOT, 36 jaar oud, winkelierster, geboren op 08‑11‑1865 om 12.30 uur te Westergeest, overleden op 28‑02‑1935 om 06.00 uur te Ee op 69-jarige leeftijd. Ouders zijn Sjoerd de Groot en Janke Smeding.

 

VI.9†† Dirk (Andries) ZWART, graankoopman/boer, geboren op 22‑08‑1829 om 17.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11‑10‑1829 te Oosternijkerk, overleden op 11‑04‑1909 om 15.30 uur te Oosternijkerk op 79-jarige leeftijd. In vroeger tijd althans vlas- en graankoopman en boer, woonde op Langgrouw. Krachtdadig bekeerd. Impulsief. In de 2e helft der 19e eeuw op de voorgrond tredende figuur op schoolgebied (voorzitter der schoolvereniging) en na de Doleantie ouderling bij de Geref. Kerk. Krachtige bidder. Wel de "bidjas" van Nijkerk genoemd. Eens stond het er financieel met de christelijke school te Nijkerk vrijwel hopeloos voor. Dirk (Andries) Zwart moet toen na verlof van den hoofdonderwijzer aan de kinderen de nood van de school hebben verteld en hen hebben gevraagd achter hun avondgebedje aan steeds te willen zeggen "Heere zegen onze Christelijke School". De kinderen beloofden dat en sindsdien heeft het er met de school nooit meer zoo wanhopig voorgestaan.Ongetwijfeld tot grote ergernis van het oude liberalisme, dat waar het kon, niets naliet om de christelijke school teNijkerk de enige in de omtrek, dwars te zitten.(ons dikwijls verteld door Vader(P.A.Zwart). Had 2 stiefdochters. Zijn vrouw Dieuwke was weduwe van Binne Boelens. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 23‑11‑1871 te Oostdongeradeel met Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA, 32 jaar oud, geboren op 28‑03‑1839 om 22.00 uur te Ee, overleden op 15‑01‑1923 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Ouders waren Meindert (Pieters) Meindertsma en Maaike (Eelkes) Idsardi. {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑05‑1865 te Oostdongeradeel met Binne (Johannes) BOELENS, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 27‑04‑1840 te Oostdongeradeel, overleden op 11‑12‑1869 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 29-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Maaike geboren 3 mei 1866, blad 36 Oosternijkerk. Getrouwd op 17 mei 1888, akte 23 te Oostdongeradeel met Oeble Ypes Viersen, geboren 7 december 1859, blad 48 Oostdongeradeel en is overleden 10 februari 1947. Maaike is overleden 3 maart 1904 03.00 uur te Leeuwarden, akte A134.Maaike en Oeble zijn beide in Lioessens begraven.

Ouders van Oeble waren: Ype Oebeles Viersen en Antje Haijes Mennema.

Antje Viersen geboren 22 november 1889, akte 187 Drachten. Zij trouwt met Kornelis de Boer,geboren te Anjum 31-08-1890, 11 mei 1920, akte 23. Oostdongeradeel.Antje overleden 21-06-1975 en begraven in Anjum.Kornelis is overleden in juli 1983 te Metslawier.

Dieuwke Viersen geboren 10 april 1891, akte 75 Oostdongeradeel.Dieuwke is overleden 10-03-1973 en begraven te Anjum.

Ype Viersengeboren 26 februari 1893, akte 50 Oostdongeradeel. Hij trouwt 20 mei 1920, akte 44, Oostdongeradeel met Janke Brouwer, geboren 28-04-1899.Ype is overleden 09-09-1982 en begraven te Middenmeer, alg. begraafplaats.Zoon Oeble geboren 20-05-1926 Lioessens is overleden 28-01-2015 Swifterband, begraven alg. begraafplaats Dronten. Janke Brouwer is overleden 24-09-1976. Begraven Middenmeer alg. begraafplaats.

Binne Viersengeboren 10 augustus 1898, akte 143 Oostdongeradeel.Binne is overleden 21-07-1982 en begraven te Anjum.

Ouders waren: Johannes (Minnes) Boelens en Grietje (Binnes) Bloemsma.}

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Trijntje (Dirks) ZWART, geboren op 20‑08‑1872 om 03.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 20‑02‑1953 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd, begraven op 25‑02‑1953 te Dordrecht.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14‑09‑1905 te Oostdongeradeel met Willem (Derks) SCHEPEL, 26 jaar oud, predikant, geboren op 26‑12‑1878 om 19.00 uur te Appingendam (gezindte: gereformeerd), overleden op 14‑03‑1952 om 14.30 uur te Appingendam op 73-jarige leeftijd, begraven te AppingendamRUSTHOF. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.

1.Dirk geboren 24-07-1906 Amsterdam.Is op 10 september 1966 overleden en op 14 september 1966 begraven in Heereveen.Was ongehuwd en wiskunde leraar.

2.Derk geboren 13-08-1907 Amsterdam.Is getrouwd met Wilhelmina Scheffelaar.Wonen in AustraliŽ.Derk Overleden 13-09-1990 in Nederland.

3.Klaas geboren 16-02-1909 Oostdongeradeel.Is getrouwd met Jannetje Jacomina Maria Wisse, geboren 5 maart 1913 te Dordrecht en overleden 3 juli 1992 te Dordrecht. Begraven op 8 juli 1992 te Helledoorn. Was sinds 26 november 1981 weduwe van Klaas Schepel.

4.Dieuke geboren 07-02-1910 Oostdongeradeel, akte 025.Is getrouwd met Antonius Fransiscus Schouten.geboren 08-02-1899 te Gorichem, overleden 20-08-1969 te Deventer en aldaar op de alg Begraafplaats begraven op 23-08-1969.Zij is in 1992 overleden.

5.Andries geboren 10-02-1912 Marum.Is getrouwd met Neeltje de Vries, geboren 02-08-1915 en overleden 01-07-1979.Andries is overleden 01-04-2002 te Groningen.Beiden zijn begraven op de begraafplaats de Boskamp in Assen.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Willem, Lealke en Trijntje en waarschijnlijk een aangenomen dochter Hadassa Loopuit.

6.Grietje geboren 19-06-1913 Marum 13.00 uur akte 101, overleden 15-12-2007 te Zwolle.Begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle

7.Janna geboren 27-09-1916Marum, overleden 01-02-2000 te Zwolle.Eveneens begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle.

8.Zwaantje geboren 05-10-1918 Marum.Overleden 21-04-2012 te wolpheze.

2.†††††† Zwaantje (Dirks) ZWART, geboren op 01‑09‑1874 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21‑11‑1883 om 12.00 uur te Oosternijkerk op 9-jarige leeftijd.

3.†††††† Andries (Dirks) ZWART (zie VII.19 op blz. 1).

4.†††††† Baukje (Dirks) ZWART, geboren op 20‑10‑1878 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 28‑11‑1879 om 04.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.

5.†††††† Meindert (Dirks) ZWART (zie VII.22 op blz. 1).

6.†††††† Baukje (Dirks) ZWART, geboren op 09‑07‑1883 om 23.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 14‑03‑1894 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 10-jarige leeftijd.

 

VII.19††††††††† Andries (Dirks) ZWART, landbouwer, geboren op 19‑10‑1876 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 23‑09‑1947 te Drachten op 70-jarige leeftijd, begraven op 27‑09‑1947 te Drachten, Ī 1916 vertrokken naar Nieuw Beets, later naar Olterterp. In 1933/34 de boerderij opgegeven en toen naar Drachten waar ze eerst een sigarenwinkel hadden. De meisjes later een manifacturieren- handwerkwinkel.De meisjes hadden na hun huwelijk (1943) een leesbibliotheek. Financieel heeft hij in Nieuw Beets mede t.g.v. de oorlogsomstandigheden en veeziekte grote klappen gehad met het gevolg dat hij ten slotte alles heeft moeten verkopen en zijn geld geheel kwijt was. Maar voor Gods kerk en koninkrijk heeft hij zeer veel gedaan. Zeer stuwende kracht geweest voor de oprichting van de christelijke school en de constitionering van de Gerefomeerde Kerk te Nieuw Beets. Eerst preeklezen in de huiskamer, later in de schuur, ten slotte eigen kerkgebouw. Was ook tijdlang wethouder van Opsterland. Zoon van Dirk (Andries) ZWART (zie VI.9 op blz. 1) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1906 te Oostdongeradeel met Maaike (Jans) van den BERG, 26 jaar oud, geboren op 02‑04‑1880 om 01.30 uur te Wierum, overleden op 01‑02‑1952 te Nes op 71-jarige leeftijd, begraven op 05‑02‑1952 te Drachten, ouders waren Jan Hoites van den Berg en Akke Dirks de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Dieuwke (Andries) ZWART, geboren op 27‑04‑1907 te Oosternijkerk, gedoopt op 28‑04‑1907 te Oosternijkerk, overleden op 11‑09‑1985 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven op 16‑09‑1985 te Slingehof te Drachten.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑04‑1930 te Opsterland met Gerrit BOERSMA, 27 jaar oud, bakker, geboren op 12‑10‑1902 om 21.00 uur te BornbergumSmallingerland, overleden op 11‑11‑1976 te Drachten op 74-jarige leeftijd, begraven op 16‑11‑1976 te DrachtenSlingenhof. Dit echtpaar zij hebben` 10 kinderen: Wiebe, Maaike, Boukje, Petronella, Dirk, Tipke, Akke, Jan Wiebe, Gerrit en Yke. Ouders waren: Wybe Boersma en Baukje van Koningsveld.

2.†††††† Dirk (Andries) ZWART, boer, geboren op 23‑03‑1908 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 29‑03‑1908 te Oosternijkerk, overleden op 28‑07‑1989 te Trenton Ontario Canada op 81-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.

Andries(01-06-1934), Maaike(13-07-1937), Sjoukje(19-12-1938) deze linkderen zijn geboren in Lutjepost, Achtkarspelen. Ebele:overleden 24-05-1941, 27 dagen oud.Dieuwke, Ebele,Thomas, Gjalt,Trijntje en Gertrude.Waren eerst woonachtig in Oudemirdum. Ten tijde van hun huwelijksdag in dienst bij Holbe v.d.Goot. Beste mensen. De vrouw uit een zeer degelijke gereformeerde familie. Haar vader jarenlang ouderling v.d. geref. kerk o.a. te Nijemirdum. Dirk een degelijke man, wat ouderwets van inslag. Principieel gereformeerd. Eerst klein boerderijtje te Siegerswoude, later klompenhandel etc.te Buitenpost. Aanvankelijk schraal bestaan.Geemigreerd naar Canada in april 1951 Trenton. De familie woont nog steeds in Canada. De kinderen hebben allen engelse namen aangenomen. In 1988 hadden zij 34 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.De namen van de kinderen zijn nu: Andrew, Lorraine getrouwd met Walter Vos. Mary getrouwd met Francis de Vries. Shirley getrouwd met David Witt. Dorothy getrouwd met William Bruins. Abel getrouwd met Caroline. Thomas, Gerald getrouwd met Grace. Thelma getrouwd met Raymond Bouma. Trudy getrouwd met Jake Berga. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1933 te Buitenpost met Pietje (Eabeles) TALSTRA, 23 jaar oud, geboren op 02‑06‑1909 te Suawoude (gezindte: gereformeerd), overleden op 27‑03‑2000 te Cambellfors Ontario Canada op 90-jarige leeftijd.

3.†††††† Akke (Andries) ZWART, verpleegkundige, geboren op 24‑04‑1909 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 25‑04‑1909 te Oosternijkerk, overleden op 23‑08‑2009 te Ermelo op 100-jarige leeftijd, begraven te Ermelo.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑08‑1937 te Meppel met Ype POSTMA, 23 jaar oud, zakenman, geboren op 22‑04‑1914 te Ermelo (gezindte: gereformeerd), overleden op 17‑04‑1977 te Ermelo op 62-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren:

Jelle, Maaike, Otje, Andries, Pieter, Joke, Ekie, Geert, Dirk-Jan, Johanna Jacoba en Henricus.

Jelle geboren 27-04-1941 te Ermelo is overleden 18-04-2000 te Woudenberg.

4.†††††† Jan (Andries) ZWART, pluimveehouder, geboren op 27‑05‑1910 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 29‑05‑1910 te Oosternijkerk, overleden op 03‑01‑2001 te Ermelo op 90-jarige leeftijd. Had eerst de bakkerszaak van zijn zwager Gerrit Boersma in Driesum gekocht. Die later weer verkocht.Is toen in Ermelo een pluimveehouderij begonnen. Hun dochter Theuni geboren 02-09-1938 Dantumadeel, is na een noodlottig ongeval te Murmerwoude op 17 november 1961 overleden en te Damwoude begraven op 21 november 1961. Zij was verloofd met Rinus Meyboom. Hun andere dochter Maaike geboren 04-02-1942 Dantumadeel is getrouwd met Klaas van der Wal.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑05‑1936 te Driesum met Aaltje TERPSTRA, 23 jaar oud, geboren op 17‑08‑1912 te Rinsumageest (gezindte: gereformeerd), overleden op 19‑05‑2006 te Harderwijk op 93-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Johannes Terpstra en Theuniske Wiegersma.

5.†††††† Renske (Andries) ZWART, geboren op 12‑02‑1912 te Oosternijkerk, gedoopt op 18‑02‑1912 te Oosternijkerk, overleden op 12‑07‑1997 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 17‑07‑1997 te Aalsum. Haar zuster Akke vertelde mij (Nienke); toen Renske jong was vroeg ze aan mijn vader (Dirk Pieters) Zwart, als jij straks dominee bent wie moet dan het huishouden doen. Mijn vader had toen tegen haar gezegd: dan vraag ik of jij mij komt helpen. Ze is dement geworden en werd verpleegd in een tehuis te Drachten.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑05‑1935 te Smallingerland met Rients (Jouwerts) TURKSTRA, 25 jaar oud, garagehouder, geboren op 07‑11‑1909 te Betterwird, overleden op 26‑02‑1988 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren.

Maaike, Jantje, Andrea, Jouwert, Andries, Antje en Jan. Zoon van Jouwert (Hessels) TURKSTRA (zie VII.37 op blz. 1) en Jantje (Jans) BOERSMA.

6.†††††† Trijntje (Andries) ZWART, geboren op 03‑01‑1914 te Oosternijkerk, gedoopt op 04‑01‑1914 te Oosternijkerk, overleden op 29‑10‑2001 te Emmeloord op 87-jarige leeftijd, begraven te Emmeloord.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24‑05‑1934 te Beetsterzwaag met Dirk (Andries) KOOPMANS, 24 jaar oud, timmerman, geboren op 03‑02‑1910 te Sneek, overleden op 22‑02‑1993 te Emmeloord op 83-jarige leeftijd, begraven op 26‑02‑1993 te Emmeloord. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Andries, Erna, Dick.

7.†††††† Zwaantje (Andries) ZWART, geboren op 13‑01‑1916 te Nieuw Beets, gedoopt op 16‑01‑1916 te Nieuw Beets, overleden op 22‑07‑1972 te Belleville Ontario Canada op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑08‑1945 te Drachten met Gerrit van den BOOGERD, 24 jaar oud, geboren op 08‑09‑1920 te Gouda, overleden op 22‑07‑1992 te Belleville Ontario Canada op 71-jarige leeftijd, begraven op 24‑07‑1992 te Belleville Ontario Canada. Zijn destijds naar Canada geemigreerd. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Cornelis, Maaike, Andries.

8.†††††† Siebrechje (Andries) ZWART, geboren op 12‑01‑1920 te Nieuw Beets, gedoopt op 13‑01‑1920 te Nieuw Beets, overleden op 13‑10‑2016 te Zevenhuizen op 96-jarige leeftijd, begraven op 19‑10‑2016 te Zevenhuizen.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 19‑05‑1946 te Oostdongeradeel met Hendrik de VRIES, 34 jaar oud, geboren op 30‑07‑1911 te Nes, overleden op 18‑10‑1974 te Wijnjewoude op 63-jarige leeftijd, begraven op 23‑10‑1974 te Nes.

Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 14‑12‑1984 te Zevenhuizen Groningen met Roel PIJPKER, 63 jaar oud, geboren op 05‑09‑1921 te Zevenhuizen, overleden op 25‑03‑1997 te Zevenhuizen op 75-jarige leeftijd. Begraven op de begraafplaats te Zevenhuizen, gemeente Leek, Vak E.foto grafsteen.

 

VII.22††††††††† Meindert (Dirks) ZWART, landbouwer, geboren op 04‑04‑1881 om 23.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 21‑01‑1971 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Meindert was landbouwer te Oosternijkerk, eerst wonende in het huis van zijn ouders, later in dat van zijn neef Pieter Douwes Zwart.Tijdlang gekuurd in Sonnevanck. Stille zwijgzame figuur. Echter op theologisch gebied voor een leek zeer deugdelijke kennis van zaken. Voortdurend ouderling. Was van 1920-1941 voor de A.R.-partij lid van de gemeenteraad van Oostdongeradeel; erevoorzitter gereformeerde jongelingsvereniging; 20 jaar ouderling geref. kerk. Leidende plaats in Patrimonium ter plaatse en in C.B.T.B. in de regio. Verschillende malen bestuurslid christelijke school Oosternijkerk (aanvulling gekregen van J.M.Swart).Hun zoon Jan heeft later weer de naam Zwart laten veranderen in de oorspronkelijke naam "Swart".

Uit dit huwelijk zijn naast de genoemde kinderen nog geboren:

levenloos (dochter) 26 januari 1911. Levenloos (zoon) 1 september 1916.Levenloos (zoon) 28 juni 1919. Zoon van Dirk (Andries) ZWART (zie VI.9 op blz. 1) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26‑05‑1910 te Ternaard met Jantje (Jans) van der KOOI, 27 jaar oud, geboren op 03‑11‑1882 om 02.00 uur te Oostrum, overleden op 19‑02‑1970 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Haar ouders waren: Jan Hedzers van der Kooi en Aaltje (Gerrits) Sinia.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Dr. Jan (Meinderts) SWART (zie VIII.19 op blz. 1).

2.†††††† Dirk (Meinderts) ZWART, geboren op 14‑05‑1922 te Oosternijkerk, overleden op 10‑03‑1993 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven te LeeuwardenNoorderbegraafplaats. Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren.:

Meindert getrouwd met Philomena Agnes Johanna Maria Rovers, te Roosendaal.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Dieter, Andries Willem, Nynke Anneke, Piter Rinse en Jelle Meindert.

Sjoerdsje (Roepnaam Sjoeke) is tweeling met Jantsje. Is getrouwd met Arno Muis en zij hebben 4 kinderen: Jelte Klaas, Bouke Dirk, Welmoed Henrieke en Hedwich Rinske.

Jantsje is tweeling met Sjoerdsje. Is getrouwd met Wietze Anne Woudstra. Zij hebben 4 kinderen: Jelmer Anne,Steffen Dirk, Ydwer Rinske en Rimmer Tjitte. Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08‑11‑1956 te Oosterwolde met Rinske TAEKEMA, 28 jaar oud, geboren op 29‑10‑1928 te Duurswoude, overleden op 11‑10‑2003 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 16‑10‑2003 te Leeuwarden Noorderbegraafplaats.

3.†††††† Andries (Meinderts) ZWART, geboren op 19‑09‑1923 te Oosternijkerk, overleden op 10‑04‑1979 te Pulnam Ontario Canada op 55-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.

Meindert (Michael Andrew), getrouwd met Sharon Ann Kernohan. Zij hebben 3 kinderen: David Maurice; Christine Emma; Jonathan William Henri.

Trijntje (Nina) getrouwd met Michael Brian Dupuis. Zij hebben 4 kinderen: Andrea Margret; Tara Lynn; Elizabeth Ann; Nicole Alexandra.

Jouke (Jake) getrouwd met Heather Margaret Banfield. Zij hebben 4 kinderen: Andrew John; Daniel Kenneth; Michael Sym; Peter Oliver.

Jantje (Jeanette) getrouwd met Davind Carey Thompson.

Clara getrouwd met Herman Klingenberg. Zij hebben 3 kinderen: Shawn Andrew; Ian Christoper; Kevin Allen.

Alice Joyce getrouwd met Robert Keith Bumstead. Zij hebben 1 kind: Cynthia Taralee.

John Steven getrouwd met Beverly Faye Devolin. Zij hebben 1 kind; Emma Faye.

Peter Derrick getrouwd met Heather Ann Hiemstra. Zij hebben 2 kinderen; Benjamin Andrew; William Martin.

Philip John getrouwd met Evelyn Brenda Fintelman. Zijn hebben 2 kinderen; Timothy Ryk; Justin Andrew.

Gehuwd te Metslawier, gehuwd voor de kerk te Oosternijkerk met Saakje HOEKSTRA, geboren te Oosternijkerk.

4.†††††† Aaltje (Meinderts) ZWART, geboren op 10‑07‑1925 te Oosternijkerk, overleden op 17‑06‑2004 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, begraven op 22‑06‑2004 te Wirdum.

Gehuwd te Metslawier met Reindert REITSMA, geboren te Birdaard. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.

Jantje, Kees, Trijntje, Kees, Jan Meindert,Berber, Dieuwke en Atsje.

Meindert woont in Leeuwarden.

5.†††††† Dieuwke (Meinders) (Joyce) ZWART, geboren op 28‑05‑1927 te Oosternijkerk, overleden op 05‑03‑2011 te Wellinghton Canada op 83-jarige leeftijd, begraven op 09‑03‑2011 te Quaker CemeteryBloomfield.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑04‑1955 te Christchurch†† New Zeeland met Sander de HAAN, 25 jaar oud, geboren op 25‑09‑1929 te Amsterdam, overleden op 02‑01‑2016 te Wellington Ontario Canada op 86-jarige leeftijd. Woonden eerst in New Zeeland en zijn later naar Canada geemigreerd.In de rijksarchieven verlovingsadvertentie gevonden 28 mei 1954. Er was een receptie en tevens gelegenheid afscheid te nemen voor hun vertrek. De receptie werd gehouden van 16.30-18.00 uur in "Jong Leven" Lekkumerweg 85 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren:

Patricia Christine, Derrek Michael, Anna Jane.

6.†††††† Gerritje (Meinderts) ZWART, geboren op 01‑05‑1928 te Oosternijkerk, overleden op 24‑09‑1998 te Gorinchem op 70-jarige leeftijd, begraven op 29‑09‑1998 te Oosternijkerk, advertentie "Trouw".

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01‑05‑1958 te Metslawier met Marius Johan OTTINK, 25 jaar oud, geboren op 01‑09‑1932 te Rotterdam, overleden op 05‑08‑2005 te Gorichem op 72-jarige leeftijd, begraven op 12‑08‑2005 te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren:

Dieuwke Jantje (Djoke) haar partner Frans Dubbeldam en kinderen: Boaz Johannes, Amoz Jan en Noam.

Evert en partner Karin de Bresser en hun kinderen Vera en Tjitske.

Ellen Maria en haar partner Benedict BŲhm en kinderen: Maarten Jan, Ruben Johannes en Eefje.

Nienke en haar partner Tom van Nijen en hun kinderen David Auke, Aron Meindert en Micha. Zijn ouders waren Evert Ottink en Maria Johanna Duhen.

7.†††††† Trijntje (Meinders) ZWART, geboren op 24‑06‑1929 te Leeuwarden, overleden in canada. In Canada heet ze Nina. Haar man Philip Glass. Gehuwd te Etobicoke Ont. Canada met Philips GLASS, geboren te BuljkeszJoegoslavie, overleden te in Canada.

 

VIII.19†††††††† Dr. Jan (Meinderts) SWART, indoloog, geboren op 30‑05‑1912 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 15‑03‑2014 te Haulerwijk op 101-jarige leeftijd, begraven op 21‑03‑2014 te Oosternijkerk. Was naast indoloog ook Dr.in de geschiedenis, gestudeerd aan het Geref. Gymnasium te Leeuwarden en Universiteit te Utrecht.Daar gepromoveerd op 12 juni 1939 op proefschrift:A.J.Duijman v.Twist, een hist.lib.staatsman 1809-1887.Spoedig daarop naar IndonesiŽ vertrokken. Heeft ook gewerkt als Rector Christelijke Scholengemeenschap te Assen,was enthousiast docent geschiedenis. Stille figuur. Is voor een groot deel verantwoordelijk voor dit geslachtsregister, naast Dirk (Pieters) Zwart en Nienke (Dirks) Zwart.Heeft bij protocol weer de familienaam"SWART " aangenomen. Zoon van Meindert (Dirks) ZWART (zie VII.22 op blz. 1) en Jantje (Jans) van der KOOI.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑04‑1939 te Leeuwarden met Maria Louisa (Marijke) van der BEEK, 25 jaar oud, geboren op 02‑10‑1913 te IJlst, overleden op 18‑02‑2007 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd, begraven op 22‑02‑2007 te Oosternijkerk.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Meindert (Jans) SWART, geboren te Jogjakarta Indonesie. Zij hebben 3 kinderen: Jan en Dana en hun kinderen: Benjamin, Johanna. Neeltje Barbera (Berber) en John en kinderen: Merel, Robin en Christian. Maria Louise 2 kinderen Miranti Wouter.Klaas zie elders.

Volgens advertentie bij overlijden van zijn moeder heb ik gelezen dat Meindert een nieuwe levenspartner heeft Betty Groothuis, na overlijden van zijn vrouw.

Gehuwd te Assen met Alice Barbara (Jes) MIDDELHOEK, 26 jaar oud, geboren op 11‑10‑1941 te Rotterdam, overleden op 19‑08‑1994 op 52-jarige leeftijd, begraven te Beetsterzaag alg.

2.†††††† Klaas (Jans) SWART, arts, geboren te Leeuwarden. Ze hebben 4 kinderen: Gertruida Wietske, Annechien Geesien, Andries en Nynke Marijke.

Gehuwd te Amsterdam met Wietske van TIL, geboren te Middelstum.

3.†††††† Miranti (Jans) SWART, geboren te Hoogeveen.

Gehuwd te Delft met Robert STEIJGER, geboren te Delft. Zij hebben 2 kinderen: Miranti en Wouter.

 

VI.13 Jeltje (Andries) ZWART, geboren op 17‑06‑1833 om 18.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 14‑07‑1833 te Oosternijkerk, overleden op 18‑09‑1859 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 26-jarige leeftijd. Jeltje is overleden in kraambed na de geboorte van Gerben die werd geboren op 14 september 1859 en overleed 3 dagen later op 17 september 1859. Dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑05‑1856 te Oostdongeradeel met Jacob (Sijbes) KOOPMANS, 23 jaar oud, bakker, geboren op 02‑02‑1833 om 23.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 24‑02‑1833 te Oosternijkerk, overleden op 16‑10‑1908 om 19.30 uur te Oostdongeradeel op 75-jarige leeftijd. Overleden aan een longontsteking. Sybe's eerste vrouw overleed in 1859 en hij hertrouwde op 11 mei 1865 met Menke (Menzes) Bakker. akte 16, Oostdongeradeel. Menke overleed op 2 juni 1923 op 81 jarige leeftijd akte 41 als weduwe.Deze genoemde kinderen zijn dus uit het 2e huwelijk.

Menze geboren 15-03-1866 Oosternijkerk.Overleden 06-06-1930. Begraven te Wolvega alg. begraafplaats.

Trijntje geboren 27-10-1867 Oosternijkerk. Getrouwd met Melis Hartmans, geboren te Nes op 3 december 1864 en overleden op 12 juni 1950 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen). Trijntje is overleden op 15 maart 1954 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen).

Cornelia geboren 19-06-1869 Oosternijkerk.Overleden 27-08-1937 te Dokkum akte 42, was gehuwd met Gosse Tol, geb. 14-12-1881, Kollummerland, akte 209. Zij huwden op 06-05-1905.Kregen op 20-02-1906 een levenloos kind. Gosse is overleden 14-12-1937 te Dokkum, akte 59, en aldaar begraven. zijn ouders waren: Sybe (Jacobs) Koopmans en Trijntje (Andries) Jongsma. Uit dit huwelijk:

1.†††††† Siebe (Jacobs) KOOPMANS, onderwijzer (hoofd der school). Geboren op 21‑03‑1857 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 31‑05‑1857 te Oosternijkerk, overleden op 12‑07‑1938 te WolvegaWeststellingerwerf op 81-jarige leeftijd. Kind van een gezin waar de vreeze des Heeren niet in ere was. Is onderwijzer geworden en jarenlang Hoofd der openbare lagere school geweest te Scherpenzeel bij Wolvega. Was vurig socialist. Rechtschapen figuur. Zeer familie ziek. Had vooral veel met mijn vader (Pieter Andries) op. Kwam ook bij mijn weten veel bij ons; ten minste elke zomervacantie. Heeft vooral veel met mijn vader gediscussieerd over God en godsdienst. Vroeg en kreeg beppe's (Tr.R.Weidenaar) kerkbijbel; zei wel eens, als de hedendaagse maatschappij ingericht was op de voet van de MozaÔsche wetgeving, dan was ik niet langer S.D.A.P.-er. Is gestorven in de 30e jaren der 20e eeuw zoals hij geleefd heeft.Ietwat ruwe, luidruchtige, maar in allerlei opzicht rondborstig en sympathiek figuur. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑11‑1883 te Wolvega Weststellingerwerf met Dieuke RIJPMA, 25 jaar oud, geboren op 12‑12‑1857 om 01.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 11‑05‑1941 te Wolvega Weststellingerwerf op 83-jarige leeftijd, stierf op 83 jarige leeftijd als weduwe. Ouders waren: Enneus (Pieters) Rijpma en Trijntje (Klazes) Haaksma.

2.†††††† Andries (Jacobs) KOOPMANS, bakker te Morra. Geboren op 28‑03‑1858 om 21.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 20‑05‑1858 te Oosternijkerk, overleden op 05‑07‑1928 om 16.00 uur te Groningen op 70-jarige leeftijd. Andries was het tegendeel van zijn broer Siebe. T.g.v. dronkenschap verdronken. Zeer onsympathiek figuur. Ook puur modern, maar vloeken en drinken.

Uit dit huwelijk zijn geboren. Jacob geboren 19-02-1887 Oostdongeradeel, Bakker; Ned.Herv. Getrouwd op 14-10-1915 Groningen, akte 437 met Anna Roelina Honebecke, geboren 03-07-1892 Westerbroek, gemeente Hoogezand.Volgens register hebben zij in 1916 een dochtertje gekregen.Jacob

is overleden 3 mei 1950, 20.30 uur te Zuidlaren,akte 616.

Gjalt geboren 22-03-1889 Morra Oostdongeradeel. Koopman.Ned.Herv. Vertrekt volgens register op 29-12-1917 naar Finsterwolde. Gehuwd op 28-07-1921 Groningen, akte 492 met Jeike Bosman, geboren 27-03-1899 Groningen, dochter van Bote Bosman en Grietje Kleveringa.Gjalt is overleden26-02-1971 te Groningen en gecremeerd op 02-03-1971 te Groningen. Jeike is overleden 14-09-1982 te Groningen. Gecremeerd op 17-09-1982 te Groningen.

Sijbe Jacob geboren 07-12-1893 Oostdongeradeel. Ned.Herv.gymnastiek onderwijzer, wonende Leiden.Gehuwd op 06-01-1921 Groningen, akte 6 met Fokeltje Hendrika Becherer, geboren 07-02-1894 Groningen,acte 221.Dochter van Klaas Becherer assistent bij de posterijen en Theodora Melgers.Fokeltje is overleden op 06-10-1924 te Leiden, akte 0516.Sybe is overleden op 24-10-1967 te Leiden,op 27-10-1967 gecremeerd Ockenburgh 's-Gravenhage.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06‑05‑1886 te Westdongeradeel met Jantje (Gjalt) KEUNING, 29 jaar oud, geboren op 10‑03‑1857 om 17.00 uur te Ternaard (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 11‑03‑1928 om 15.30 uur te Groningen op 71-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Gjalt (Pieters) Keuning en Aaltje (Karstens) Dorenbosch.

3.†††††† Gerben (Jacobs) KOOPMANS, geboren op 14‑09‑1859 om 19.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 17‑09‑1859 om 05.00 uur te Oosternijkerk, 3 dagen oud.

 

VI.15 Renze (Andries) ZWART, vlaskoopman, geboren op 05‑05‑1837 om 01.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11‑06‑1837 te Oosternijkerk, overleden op 07‑12‑1918 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 81-jarige leeftijd. Was in 1859 vlaskoopman. Ik (Dirk Pz.) heb hem niet anders gekend dan lopende op twee krukken. De laatste paar jaren van zijn leven bijna geheel kinds; wilde altijd weer "naar huis"; een huis aan de weg naar Metslawier. Vreesde ook den Heere. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑05‑1865 te Oostdongeradeel met Antje (Tjeerds) SIJTSMA, 24 jaar oud, geboren op 03‑10‑1840 om 02.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01‑11‑1840 te Oosternijkerk, overleden op 12‑05‑1923 om 17.30 uur te Oosternijkerk op 82-jarige leeftijd. Ouders waren: Tjeerd (Wytzes) Sytsma en Jetske (Pieters) Faber.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Andries (Renzes) ZWART, kunstmesthandelaar, geboren op 15‑04‑1866 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 28‑11‑1960 te Dokkum op 94-jarige leeftijd, begraven op 03‑12‑1960 te Oosternijkerk. Voorzover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. In latere jaren samen met J.Slagter kuntmesthandel te Oosternijkerk. Behoorlijk kapitaalkrachtig. Zeer zuinig. Stille mensen met weinig omgang. Vrijwel geen contact met andere familietakken. Op kerkelijk gebied geen vooraanstaande plaats.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12‑04‑1900 te Oostdongeradeel met Gerritje (Pieters) SLAGTER, 30 jaar oud, geboren op 02‑04‑1870 om 04.00 uur te Niawier, overleden op 24‑02‑1956 te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter (Jacobs) Slagter en Maaike (Gerrits) Dijkma.

2.†††††† Tjeerd (Renzes) ZWART, leraar, geboren op 03‑08‑1868 om 13.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 18‑11‑1948 om 02.45 uur te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven op 22‑11‑1948 te Oosternijkerk. Bij bureau voor genealogie advertentie gevonden als dankbetuiging bij hun huwelijk in 1892. Hij was toen onderwijzer aan de Chr. school te Anjum. Later tot aan zijn pensionering Hoofd der Chr. school te Zwijndrecht. Was daar ook ouderling. Degelijk figuur, zeer principieel. Woonde sinds zijn pensioen in Leeuwarden. Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Zijn vrouw was een volle nicht van hem.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑08‑1892 te Oostdongeradeel met Jeltje (Heines) POSTMA, 31 jaar oud, geboren op 18‑04‑1861 om 09.00 uur te Ee, overleden op 07‑04‑1936 om 06.00 uur te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, dochter van Hein(Marks) POSTMA, koopman, en Aaltje (Andries) SWART (zie VI.8 op blz. 1).

3.†††††† Dirk (Renzes) ZWART, geboren op 03‑05‑1872 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11‑08‑1872 te Ee, overleden op 27‑12‑1872 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 238 dagen oud.

4.†††††† Dirk (Renses) ZWART, geboren op 12‑06‑1874 om 05.00 uur te Oosternijkerk. Verstandelijk niet geheel volwaardig. Overleden op 03‑01‑1941 te Oostdongeradeel op 66-jarige leeftijd.

5.†††††† Jetske (Renzes) ZWART, geboren op 18‑03‑1877 om 05.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14‑08‑1938 om 09.30 uur te Dokkum op 61-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑04‑1900 te Oostdongeradeel met Jacob (Pieters) SLAGTER, 32 jaar oud, kunstmesthandelaar, geboren op 03‑08‑1867 om 02.00 uur te Niawier, overleden op 06‑09‑1954 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Kunstmesthandel te Oosternijkerk,later N.V. Slagter & Zwart. Voor zover bekend heeft dit echtpaar geen kinderen. Was een broer van Gerritje Slagter die getrouwd was met Andries (Renzes) Zwart. Ouders waren:Pieter (Jacobs) Slagter geboren 03-02-1824 Oostdongeradeel, overleden 24-12-1885 Oostdongeradeel en Maaike (Gerrits) Dijkma geboren 15-05-1831 Oostdongeradeel,overleden 14-02-1863 Oostdongeradeel.Getrouwd 09-05-1853 Oostdongeradeel.

 

VI.19 Joukje (Andries) ZWART, geboren op 10‑09‑1840 om 04.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01‑11‑1840 te Oosternijkerk, overleden op 26‑03‑1878 om 16.00 uur te BetterwirdWestdongeradeel op 37-jarige leeftijd, begraven te te Aalsum, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑05‑1866 te Oostdongeradeel met Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, 24 jaar oud, bakker, geboren op 23‑10‑1841 om 23.00 uur te Anjum, gedoopt op 25‑10‑1841 te Oosternijkerk, overleden op 19‑10‑1919 om 21.00 uur te Dokkum op 77-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Op 31 januari 1867 werd een leveloze tweeling (zoon en dochter) geboren.

Zoon van Jouwert (Rients) TURKSTRA en Antje (Hessels) ELGERSMA. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 25‑06‑1887 te BetterwirdWestdongeradeel met Aaltje HOEKSTRA, 25 jaar oud, veehoudster, geboren op 23‑06‑1862 om 16.00 uur te Stiens Leeuwarderadeel, overleden op 27‑09‑1926 om 15.00 uur te Stiens op 64-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was ze weduwe van Dirk IJskamp.Dirk IJskamp overleed 6 april 1922 te Stiens. Haar ouders waren: Gaele Jans Hoekstra en Maaike Pieters Wobbema.}

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Jouwert (Hessels) TURKSTRA (zie VII.37 op blz. 1).

2.†††††† Trijntje (Hessels) TURKSTRA, geboren op 24‑08‑1869 om 01.00 uur te Betterwird, overleden op 11‑02‑1888 om 23.30 uur te Westdongeradeel op 18-jarige leeftijd. Ongehuwd.

3.†††††† Andries (Hessels) TURKSTRA, veehouder, geboren op 20‑07‑1871 om 17.00 uur te Betterwird, overleden op 01‑11‑1946 te Buitenpost op 75-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.

1.Hessel geboren 14 oktober 1897 Westdongeradeel.Ongehuwd. Hij is overleden op 5 november 1918 Te Gerkesklooster, aldaar ook begraven.

2.Meindert geboren 15 oktober 1898.Westdongeradeel.Vertrekt op 13 juni 1925 naar Kollummerland.Getrouwd met Dieuwke Pieters van der Zwaag, geboren 18-01-1895.Meindert is overleden op 17-04-1988 en begraven te Kollummerzwaag.Dieuwke is overleden 27-01-1977 en ook begraven te Kollummerzwaag.

3.Joukje geboren 18 september 1899, akte 117 te Raard Westdongeradeel. Overleden 27-01-1987.

Gehuwd met Jacob Bouma 14-05-1925, akte 28 te Achtkarspelen. Jacob geboren te Surhuizum 16-03-1903.Overleden 17-07-1996. Joukje en Jacob liggen begraven op de algemene begraafplaats Surhuizum.

Hun zoon Gerrit trouwde met antje Loonstra.

4.Minne geboren 10 maart 1901, Dantumadeel.Vertrekt op 9 mei 1950 naar Leeuwarderdeel, getrouwd 8-05-1930, akte 23 Achtkarspelen, met Everdina Hoeksma geboren 13-12-1903 te Drogeham..Minne is overleden op 01-08-1974, begraven te Grouw. Everdina is overleden op 05-07-1981 en ook begraven te Grouw.

5.Dirkje geboren 14 juni 1902 Dantumadeel.Vertrekt op 24 juni 1930 naar Kollummmerland,is getrouwd 22-05-1930,akte 55 te Achtkarspelen met Teye Brandsma, geboren 15-05-1905 te Nornhorn.

Dirkje is overleden 21-05-1978.Teye is overleden 24-02-1973. Beide zijn begraven in Kollummerzwaag. Hun zoon Hessel trouwde met Jeltje Loonstra.

6.Eelke geboren 17 mei 1908 te Sybrandahuis.Hij is getrouwd op 14 mei 1936 met Ankje Bijlsma, geboren 03-05-1912 Harkema-Opeinde.Eelke is overleden 2 juni 1971 te Leeuwarden en begraven te Gerkesklooster. Ankje is overleden op 9 mei 1990 te Bergum en tevens begraven te Gerkesklooster.

7.Aaltje geboren 12 oktober 1910 te Betterwird. Gehuwd op 19 mei 1939 Achtkarspelen met Klaas Vlasma, geboren 27-11-1908 te Brantgum.Aaltje is overleden 11-11-1984 te Leeuwarden.Klaas is overleden 27-04-1997. Beide zijn begraven Buitenpost Alg.1.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1896 te Westdongeradeel met Hetje WIERSMA, 26 jaar oud, geboren op 07‑09‑1869 te Dantumadeel, overleden op 24‑03‑1960 te Buitenpost op 90-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost. Haar ouders waren Meindert Minnes Wiersma en Durkje Eelkes de Boer.

4.†††††† Rients (Hessels) TURKSTRA, geboren op 21‑07‑1873 om 03.00 uur te Betterwird, overleden op 31‑08‑1873 om 02.00 uur te Betterwird, 41 dagen oud.

5.†††††† Rients (Hessels) TURKSTRA, veehouder, geboren op 19‑12‑1876 om 11.00 uur te Betterwird, overleden op 26‑12‑1951 te Hamilton Ontario Canada op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. Zij woonden eerst achter Dokkum a.d. Ee onder Raard. Vertrok met zijn gezin in 1927 naar Canada. Eerst gingen 3 kinderen met de SS.Nieuw Amsterdam. Joukje, Pieter en Hessel op 13 juli 1927. Joukje vertelde mij dat zij gingen omdat ze een baantje daar al hadden. De rest van de familie volgde later omdat 2 kinderen in het ziekenhuis lagen. Die vertrokken met de SS.Nieuw Amsterdam op 17 augustus 1927.Eerst vrij schraal bestaan. Door de oorlog 1914-1918 financieel zeer vooruit geboerd, maar het leven met een dergelijk groot gezin waarschijnlijk wat te royaal aangelegd en zo in 1927 min of meer van armoede, doch schuldvrij naar Canada vertrokken. Godvrezende man en vrouw. In Gods kerk en koninkrijk te Raard meerdere functies. Ouderling, schoolbestuurslid enz. Hartelijke man en vrouw.

Hun dochter Joukje (Joyce) 93 jaar overleed op 20 november 2004 in Canada. Zij was getrouwd met Clarence Tigchelaar.Ze woonden in Binbrook. Joukje en Clarence hadden 8 kinderen, 26 kleinkinderen en 62 achterkleinkinderen.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18‑05‑1905 te Achtkarspelen met Diewertje van der VEEN, 27 jaar oud, geboren op 25‑02‑1878 te Geskesklooster, overleden op 07‑05‑1963 te Hamilton Ontario Canada op 85-jarige leeftijd. Dieuwertje kwam uit een nogal arm gezin waar 8 kinderen waren.Haar vader was niet blij met de aankondiging van haar huwelijk met Rients (Hessels) Turkstra. Deze informatie gekregen van haar dochter Joukje die in Canada woont. Is 19 mei 1905 vertrokken naar Betterwird.

 

VII.37††††††††† Jouwert (Hessels) TURKSTRA, bakker, geboren op 20‑04‑1868 om 01.00 uur te Betterwird, overleden op 28‑05‑1922 te Dantumawoude op 54-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Hessel, Jan, Andries, Antje, Joukje, Hedsen, Aaltje, Trijntje, Rients.

Een goed ontwikkeld en zeer welbespraakt man.Jarenlang raadslid van Westdongeradeel. Had een groot en prettig gezin.Evenals zijn vrouw zeer Godvrezend. Het calvinisme op alle terrein des levens had de liefde van zijn hart. Een man met grote invloed in de kring waarin hij leefde. Is betrekkelijk jong t.g.v. hartlijden opgenomen in heerlijkheid. Zoon van Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, bakker, en Joukje (Andries) ZWART (zie VI.19 op blz. 1).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑05‑1892 te Betterwird met Jantje (Jans) BOERSMA, 22 jaar oud, geboren op 11‑02‑1870 om 09.00 uur te Oostrum, overleden op 20‑07‑1930 om 19.00 uur te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd, begraven te Aalsum.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Rients (Jouwerts) TURKSTRA, garagehouder, geboren op 07‑11‑1909 te Betterwird, overleden op 26‑02‑1988 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren.

Maaike, Jantje, Andrea, Jouwert, Andries, Antje en Jan.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑05‑1935 te Smallingerland met Renske (Andries) ZWART, 23 jaar oud, geboren op 12‑02‑1912 te Oosternijkerk, gedoopt op 18‑02‑1912 te Oosternijkerk, overleden op 12‑07‑1997 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 17‑07‑1997 te Aalsum. Haar zuster Akke vertelde mij (Nienke); toen Renske jong was vroeg ze aan mijn vader (Dirk Pieters) Zwart, als jij straks dominee bent wie moet dan het huishouden doen. Mijn vader had toen tegen haar gezegd: dan vraag ik of jij mij komt helpen. Ze is dement geworden en werd verpleegd in een tehuis te Drachten. Dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie VII.19 op blz. 1) en Maaike (Jans) van den BERG.

 

VI.20 Douwe (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 12‑06‑1842 om 08.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 28‑08‑1842 te Oosternijkerk, overleden op 07‑08‑1916 om 22.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. In 1895 leent Douwe via notaris Feenstra van Jacob Alberda fl.1.500.- als een hypotheek. Hij koopt in 1899 een huis met schuur en grondvoor fl.1.000.-. Eigenaresse was Trijntje Sybenga. Ook dit ging weer via notaris Feenstra.In 1903 verkoopt hij weer via notaris Feenstra een huis en grond aan zijn neef Andries Renzes Zwart voor fl.2.350.-, zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 23‑05‑1868 te Oostdongeradeel. Ouders van de bruid waren bij dit huwelijk al overleden.Jakob Douwes douma was aanwezig,als voogd en Aukes Douwes Douma als toeziend voogd. Echtgenote is Dettje (Jans) DOUMA, 22 jaar oud, geboren op 30‑07‑1845 om 12.00 uur te Ee, overleden op 29‑01‑1871 om 11.30 uur te Oosternijkerk op 25-jarige leeftijd. Was dochter van Jan (Douwes) Douma geboren 22-07-1817,akte 102 Oostdongeradeel.Getrouwd op 18 mei 1841 Oostdongeradeel akte nr.9 met Antje (Gosses) Jilderda geboren 08-09-1818,akte 125 Oostdongeradeel en overleden op 28 mei 1858 blad 21 Oostdongeradeel.Jan Douwes Douma overleed Oostdongeradeel op 17 januari 1864 blad 4 als weduwnaar.Uit dit huwelijk zijn naast Detje nog 3 levenloze kinderen geboren in 1855,1861 en 1863.

Antje haar ouders waren: Gosse (Jans) Jilderda en Dettje Hendriks.Volgens testament had Detje als broers en zusters; Douwe,Gosse,Jacob,Trijntje, Auke.

Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 07‑03‑1872 te Oostdongeradeel met Baukje (Pieters) RINSMA, 28 jaar oud, geboren op 18‑10‑1843 te Ommen, overleden op 05‑04‑1916 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 72-jarige leeftijd. Ouders: Pieter (Folkerts) Rinsma en Neeltje (Eelkes) Talsma.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††† Antje (Douwes) ZWART, geboren op 19‑02‑1869 om 23.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 03‑10‑1869 te Oosternijkerk, overleden op 28‑02‑1870 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.

2.†††††† Antje (Douwes) ZWART, geboren op 19‑11‑1870 om 22.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26‑11‑1870 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 7 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

3.†††††† Andries (Douwes) ZWART (zie VII.47 op blz. 1).

4.†††††† Pieter (Douwes) ZWART (zie VII.49 op blz. 1).

5.†††††† Dirk (Douwes) ZWART (zie VII.51 op blz. 1).

6.†††††† Lourens (Douwes) ZWART, landbouwer, geboren op 23‑01‑1878 om 12.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 10‑03‑1945 te Kollum op 67-jarige leeftijd, begraven op 14‑03‑1945 te Oosternijkerk. In het landbouwbedrijf, eerst thuis, later voor zichzelf klein gardenier. Woonde na de dood van zijn ouders samen met zijn zuster Neeltje, eerst op de boerderij, later in een huis bij de christelijke school, ten slotte in rusthuis"Bethesda" te Kollum. Niet voor 100% volwaardig. In verband daarmede eigenaardig dingen, 'n tikje beperkte horizon. Maar bij alles een hartelijke kerel, vroom kind Gods die sterk leeft uit de traditie van zijn geslacht. Gods zaak van kerk en school enz. zeer hartelijk toegedaan.

7.†††††† Neeltje (Douwes) ZWART, geboren op 10‑09‑1879 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 05‑07‑1942 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd, begraven op 08‑07‑1942 te Oosternijkerk. Woonde na de dood van haar ouders vele jaren samen met haar broer Lourens. Begaafde vrouw, zwak gestel en daardoor vrijwel gedurende haar hele leven ziek. Misschien daaruit voortvloeiend ook ietwat egocentrisch en al te kritisch. Dikwijls te scherp en te vrijmoedig in haar beoordeling van andere mensen. Paste eigenlijk maar slecht in haar milieu. Overigens met al haar gebreken een oprecht kind des Heeren dat na een moeilijk lijdende, zorgvol leven in volle vrede ontslapen is.

8.†††††† Rinze (Douwes) ZWART, onderwijzer, geboren op 30‑11‑1881 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09‑01‑1945 te Zwartsluis op 63-jarige leeftijd. Gedurende lange jaren (tot zijn pensioen) onderwijzer aan de Chr.school te Zwartsluis. Zeer nerveuze man. Zwak lichaam. Met zijn vrouw een vroom kind Gods. Moeilijk leven in verband met zijn lichamelijke en psychische gesteldheid. Geen kinderen.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25‑07‑1912 te Zwartsluis met Berendina (Julius) VARWIJK, 24 jaar oud, geboren op 06‑05‑1888 te Zwartsluis, overleden op 23‑12‑1951 te Zwolle op 63-jarige leeftijd, begraven op 28‑12‑1951 te Zwartsluis.

 

VII.47††††††††† Andries (Douwes) ZWART, boer, geboren op 15‑12‑1872 om 04.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 05‑10‑1950 te Ee op 77-jarige leeftijd, begraven op 07‑10‑1950 te Ee. Andries hat yn it fabryksbestoer sitten fan it molkfabryk op it Stienfek Żnder Ee.Fierders hat er him tige ynset foar it krislik Żnderwys en siet er yn 'e tjerkerie fan de grifformearde tsjerke yn Ee. Ek hat hy anty-revolķsjoner riedslid west fan de gemeente Eastdongeradiel.Doe't er mei Klaske troude waard Andries boer op pleats fan syn skon‚lden op Lyts Medhuizen Żnder Ee. Yn 1914 litte hja de ‚lde kop-hals-romp pleats Űf brekke en in nije stjielp bouwe.De earste stien waard lein troch harren soan Douwe. Arsjtekt wie Heerke Douma, in omke fan Klaske.(Yearbook 1988 Andrť Zwart). Ook een man die veel trekken draagt van het geslacht waaruit hij stamt. Behoorlijk belezen, principieel. Ietwat koppig. Woont sinds enige jaren te Metslawier (D.Z.). Andries is na het overlijden van zijn vrouw gaan wonen bij zijn zuster Neeltje. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20 op blz. 1) en Baukje (Pieters) RINSMA.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑10‑1897 te Oostdongeradeel met Klaaske (Johannes) SMEDEMA, 27 jaar oud, geboren op 30‑06‑1870 om 19.30 uur te Ee, overleden op 19‑06‑1939 om 03.00 uur te Ee op 68-jarige leeftijd. Zou verdronken zijn; zichzelf in water gestort? Ouders waren: Johannes (Hendriks) Smedema en Trijntje (Pieters) Douma.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Trijntje (Andries) ZWART, geboren op 06‑10‑1898 om 09.00 uur te Ee, overleden op 26‑10‑1987 te Paesens op 89-jarige leeftijd, begraven op 30‑10‑1987 te Paesens & Moddergat (zie grafsteen).

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23‑05‑1929 te Oostdongeradeel met Dirk TEITSMA, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 31‑07‑1895 om 09.30 uur te Niawier, overleden op 28‑12‑1974 te Dokkum op 79-jarige leeftijd, begraven op 02‑01‑1975 te Paesens & Moddergat. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.

Klaaske 18 maart 1930 Westdongeradeel.

Pieter5 april 1931 Westdongeradeel.††††††††††††††††††††††††††††

Andries 17 november 1933 Westdongeradeel.

Wietske 27 april 1935 Westdongeradeel, overleden 23 maart 1983 Idsegahuizem kerk (grafsteen).Getrouwd met K.Elgersma.

Hiltje 24 juni 1936 Westdongeradeel, getrouwd met B.Vlasma.

Baukje 20 juli 1937 Westdongeradeel, overleden 26 mei 1998 Tzum( grafsteen) getrouwd met Jelle L. Greidanus.

Janke 11 november 1938 Westdongeradeel.

Gerke 9 november 1940 Westdongeradeel. Ouders waren:Pieter Teitsma en Wytske Kamstra.

2.†††††† Baukje (Andries) ZWART, geboren op 06‑09‑1900 om 03.00 uur te Ee, overleden op 11‑02‑1973 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, begraven op 15‑02‑1973 te Reitsum.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1926 te Oostdongeradeel met Johannes (Jans) REITSMA, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 23‑11‑1901 om 01.00 uur te Reitsum Ferwerderadeel, overleden op 22‑07‑1968 te LichtaardFerwerderadeel op 66-jarige leeftijd, begraven op 25‑07‑1968 te Reitsum. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren:

Jan, Klaaske, Jantje, Trijntje en Andries. Ouders: Jan (Hendriks) Reitsma en Jantje (Johannes) Feddema.

3.†††††† Douwe (Andries) ZWART, geboren op 13‑06‑1902 om 09.00 uur te Ee, overleden op 24‑07‑1902 om 06.00 uur te Ee, 41 dagen oud.

4.†††††† Douwe (Andries) ZWART, boer, geboren op 20‑04‑1904 te Lyts Medhuizen onder Ee (gezindte: gereformeerd), overleden op 24‑05‑1976 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, begraven op 28‑05‑1976 te Westergeest, Volgende informatie vernomen uit Yearbook 1988 kwartierstaat. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Andries geboren 10-01-1930,Harmen geboren 07-10-1931,Sijke geboren 15-06-1933,Pieter geboren 12 maart 1935, getrouwd met Dieuwke Castelein,geboren 9 november 1935 te Ee.Dieuwke is overleden 4 juli 2015 te Dokkum, begraven 8 juli 2015 te Westergeest.Pieter is overleden 3 januair 2021 te Kollum.,Jan 1937,Klaske 1940 en Neeltje 1942, zou overleden zijn 16-05-2006. Was gehuwd met Wytze Krommerie.

Douwe syn ‚lden wennen op in pleats op Lyts Medhuizen Żnder Ee, en hjir is hy ek berne. Nei syn trouwen mei Ettsje kaam er op de pleats fan skoanheit.Hy koe hertlik wÍzen en wie in goed boer. Under oare siet er yn it skoalbestjoer en wie er tsjerkeriedslid, lykas syn heit. Ek wie Douwe bestjoerslid fan it molkfabryk op it Stienfek Żnder Ee. Etsje Witteveen is berne te Eastrum. Letter wenne hja mei har ‚lden op in pleats op ut Stienser Aldl‚n. Yn april 1919 kaam de hŻsh‚lding fan har ‚lden op de famyljepleats Żnder Westergeast, omdat omke en moike ferstoan wiene. Nei har trouwen yn 1928 bleau Ettsje op de pleats, dÍr't Douwe doe boer waard. Hja wie in wurksume en soarchsume frou, dy't noed hie mei man en bern as dy it lÍze, mar wie altyd goed foear in oar.

 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑05‑1928 te Kollummerland met Ettje WITTEVEEN, 26 jaar oud, geboren op 09‑10‑1901 om 20.00 uur te Oostrum, overleden op 27‑05‑1998 te Dokkum op 96-jarige leeftijd, begraven te te Westergeest. Haar ouders waren Harmen Witteveen en Seike Spriensma.

5.†††††† Janke (Andries) ZWART, geboren op 06‑01‑1907 te Ee, overleden op 02‑01‑1954 om 20.30 uur te Leeuwarden op 46-jarige leeftijd, begraven op 06‑01‑1954 te Ee.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑05‑1933 te Oostdongeradeel met Willem (Jacobs) WIJBENGA, 25 jaar oud, geboren op 19‑12‑1907 te Wetzens, overleden op 21‑10‑1964 te Ee op 56-jarige leeftijd, begraven te Algemene begraafplaats Ee. Uit dit huwelijk geboren:

Jacob (Jaap) 22 april 1934 Ee.

Klaaske maart 1937 Ee, en getrouwd met Dictus Hoeksma, boer.

Saakje maart 1937 Ee, getrouwd met Jacobus Pool.

Trijntje 1938 Ee, getrouwd met Rochus Adema, boer.

Andries 29 maart 1940 Ee, getrouwd met Jannie Smits. Boer op de boerderij van zijn ouders.

Tjalina juli 1942 Ee, getrouwd met Frans Postmus.

Baukje 18 juli 1945 Ee, getrouwd met Johannes Hepping, boer.

Jippe 6 juni 1947 Ee, monteur.

Douwe mei 1949 Ee. Ouders Jacob (Jippes) Wijbenga en Saakje (Willems) Sijtsma.Zij trouwen te Oostdonderadeel op 22 mei 1902.

 

VII.49††††††††† Pieter (Douwes) ZWART, boer, geboren op 16‑07‑1874 om 04.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 26‑10‑1955 te Zwaagwesteinde op 81-jarige leeftijd, begraven op 30‑10‑1955 te Zwaagwesteinde. Man en vrouw godvrezende mensen. Boer op Langgrouw bij Sjoorda, later als rentenier gaan wonen te Buitenpost.Karakter: sterk impulsief. Daardoor niet altijd bezonnen. Wijs in handeling. Overigens zeer principiŽle, belezen, invloedrijke figuur. In Oosternijkerk naast M.D.Zwart vele jaren praktisch leider van het gereformeerde leven. Zeer gezien, vooral bij de jeugd.Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20 op blz. 1) en Baukje (Pieters) RINSMA.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑05‑1902 te Oosternijkerk met Aafke (Klazes) NIEUWENHUIS, 24 jaar oud, geboren op 13‑12‑1877 om 17.00 uur te Anjum, overleden op 01‑09‑1957 te Veenwouden op 79-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Klaas (Alders) Nieuwenhuis en Minke (Jans) van der Herberg.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Minke (Pieters) ZWART, geboren op 21‑07‑1903 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 04‑04‑1993 te Zwaagwesteinde op 89-jarige leeftijd, begraven op 08‑04‑1993 te Zwaagwesteinde. Toen ik haar voor het eerst ontmoette (Nienke, 1992) was ze al geheel blind. Tot op het laatst volledig helder van geest.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑06‑1929 te Achtkarspelen met Evert Jan HOUWMAN, 25 jaar oud, leraar, geboren op 14‑07‑1903 te Zwolle, overleden op 01‑03‑1944 te Leeuwarden op 40-jarige leeftijd, begraven op 05‑03‑1944 te Zwaagwesteinde. Dit echtpaar hebben 4 kinderen: Aafke, Aafke, Janke en Jozef Jan.

 

VII.51††††††††† Dirk (Douwes) ZWART, postbeambte, geboren op 13‑03‑1876 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 15‑06‑1952 te Akersloot op 76-jarige leeftijd, begraven op 18‑06‑1952 te Akersloot. Deze man en vrouw vrezen ook samen hartelijk den Heere. Dirk was jaren aaneen postkantoorhouder in Veenwouden en had daar tevens een boekhandel. Vertrok later als postambtenaar naar Akersloot, bij Uitgeest. Daar woonde hij tot zijn overlijden. Een tikje stug van karakter. Flinke principiŽle man. In zijn moderne omgeving, werkte hij aan evangelisatiepost. Was kreupel. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20 op blz. 1) en Baukje (Pieters) RINSMA.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑09‑1902 te Loosduinen met Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, 32 jaar oud, verpleegster, geboren op 25‑04‑1870 om 02.30 uur te Klooster Anjum Menaldumadeel, overleden op 04‑12‑1931 om 11.45 uur te Akersloot op 61-jarige leeftijd, begraven op 09‑12‑1931 te Akersloot. Volgens haar dochter Sipkje was haar moeder destijds een uitstekende verpleegster te Zuidlaren. Ouders waren Sikke (Dirks) Hempenius en Sipke (Popkes) van der Graaf.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Douwe (Dirks) ZWART (zie VIII.45 op blz. 1).

2.†††††† Sikke (Dirks) ZWART, geboren op 15‑02‑1905 om 14.00 uur te Leeuwarden, overleden op 03‑05‑1905 om 23.00 uur te Leeuwarden, 77 dagen oud.

3.†††††† Sipkje (Dirks) ZWART, geboren op 27‑05‑1909 om 21.00 uur te Veenwouden, overleden op 21‑04‑1995 te Edmond aan Zee op 85-jarige leeftijd, begraven op 25‑04‑1995 te Akersloot.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑04‑1938 te Akersloot, gehuwd voor de kerk op 26‑04‑1938 te Uitgeest met Cornelis BOSMAN, 21 jaar oud, postbeambte, geboren op 30‑05‑1916 te Alkmaar, overleden op 23‑04‑1986 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, begraven op 28‑04‑1986 te Akersloot. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jitske 2. Cornelis Bernard 3. Dirk Andries 4.Johan Jacob. 5. Gurie.

Na het overlijden van haar man heeft zijn vrouw nog in Amstelveen gewoond, wat haar uiteindelijk niet beviel. Omdat haar kinderen en familie van haar mans kant in Egmond a/zee woonden (en zij woonden vroeger ook in Egmond) hebben ze een plaats voor haar gevonden in het bejaardenhuis daar, wat haar goed bevalt. Opgewekte vrouw. Ze vertelde dat ze veel van reizen houdt. Heeft evenals haar broer ook reuma.Met haar kromme kniŽn is het moeilijk om lang weg te gaan. Ze heeft een elektrische rolstoel. Dit heeft ze mij verteld tijdens een bezoek aan haar (N.Z).Dirk Andries is geemigreerd naar New Zeeland.

 

VIII.45†††††††† Douwe (Dirks) ZWART, onderwijzer, geboren op 28‑08‑1903 te Loosduinen, overleden op 08‑01‑1989 te Bolsward op 85-jarige leeftijd, begraven op 13‑01‑1989 te Paesens & Moddergat. Douwe was bijna 18 jaar toen hij onderwijzer werd te Zwagerveen. In die periode behaalde hij ook zijn hoofdakte. Daarna was hij onderwijzer te Rotterdam.Na enige jaren hoofd der christelijke school te Paesens & Moddergat. Goede principiŽle figuur. Ook ouderling bij de geref.kerk.

Uit dit huwelijk is nog een levenloos zoontje geboren op 24 december 1932. Volgens inlichtingen van Theun was het levenloze zoontje het eerste kind van zijn ouders. Heeft een zwaar leven gehad in verband met de ziekte van zijn vrouw (Multiple Sclerose). Zij werd eerst verzorgd door haar man en later is zij verpleegd in Verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward. Het mooie was destijds dat haar echtgenoot daar ook kon wonen. Zij is ook enige jaren onderwijzeres geweest, eerst in Beetgumermolen en later ook in Rotterdam.

Een mislukte knieoperatie bracht hem zover dat hij niet meer mobiel was en na het overlijden van zijn echtgenote kon hij in Bloemkamp blijven wonen. Zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie VII.51 op blz. 1) en Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, verpleegster.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑06‑1929 te Rotterdam met Maria Anna Hendrica HEUKELS, 24 jaar oud, geboren op 28‑03‑1905 te Rijswijk, overleden op 29‑09‑1977 te Bolsward op 72-jarige leeftijd. Had multiple sclerose en is na een lange lijdensweg overleden. Begraven op 03‑10‑1977 te Paesens & Moddergat.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Dirk (Douwes) ZWART, onderwijzer, organist, geboren op 30‑12‑1936 te Moddergat West-Dongeradeel, overleden op 07‑10‑1999 te Groningen op 62-jarige leeftijd, begraven op 12‑10‑1999 te LeensGroningen. Is gedoopt en heeft belijdenis afgelegd in de gereformeerde kerk van Peasens en Moddergat. Is overleden is Martini Ziekenhuis te Groningen.

Dirk volgde de mulo en de kweekschool te Dokkum na behalen van zijn hoofdakte werd hij door de Hervormde Zendingsraad uit gezonden naar Nederlands Nieuw Guinea en woonde in Miei (Wasior) to 1962 waar hij werkte aan de Jongensvervolgschool. Bij terugkomst werd hij onderwijzer aan de Chr.school te Nieuwerkerk aan de IJssel tot 1965 en daarna hoofd van der Chr.school te Leens tot 1997. Hij kreeg in die periode de ziekte van Kaler waaraan hij ook overleed. Dirk was een gedreven organist en wilde als jongen van 14 heel graag naar het conservatorium. Zijn vader zag daar letterlijk geen brood in. Later in Leens volgde hij de kerkorgelopleiding aan de muziekschool in Buitenpost en behaalde het kerkelijk examen bevoegheid I (vaardigheden op conservatoriumniveau). Hij was jarenlang organist in de Geref.Kerk te Leens en studeerde later nog orgel bij Piet Wiersma te Groningen. Ook was hij jarenlang koordirigent van verschillende

koren.

Zijn vrouw Klara overleed vrij jong als gevolg van kanker.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.

Douwe. Meinderd. Hendrik Anne die getrouwd is met Mirjam Theodora Peters. Zij hebben 2 kinderen Vincent en Thomas.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑10‑1958 te Sneek met Klara de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 01‑03‑1937 te Workum, overleden op 07‑10‑1988 te Leens op 51-jarige leeftijd, begraven op 11‑10‑1988 te Leens. Ouders zijn: Meinderd de Vries en Baukje van der Goot.

2.†††††† Theunis (Douwes) ZWART, was o.a. bij de Marine, pastoraal medewerker, geboren op 29‑06‑1940 te Moddergat West-Dongeradeel, gedoopt op 30‑06‑1940 te Paesens-Moddergat, overleden op 03‑05‑2012 te Bakkeveen op 71-jarige leeftijd, begraven op 09‑05‑2012 te Bakkeveen. Na behalen van Mulo A+B en HTS-electrotechniek ging hij in 1958 Bij de Koninklijke Marine in dienst. Had daar verschillende functies en zwaaide in 1992 af als luitenant ter zee der 2e klasse.

Theunis deed daarbij ook nog een deeltijd HBO-opleiding theologie en slaagde daarvoor in 1993. Was vervolgens nog 10 jaar actief als kerkelijk medewerker in deeltijd van verschillende SOW-gemeentes. Dit werk beŽindigde hij in 2004.

Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren. Ronald getrouwd met Riswitha Mari Sterk. Zij hebben 4 kinderen. Youri Raoul, Myrthe Esmťe, Mirko Corneť en Wessel Koen. Edwin getrouwd met Linda Lakeman. Zij hebben 2 kinderen. Iris en Femke. Mike getrouwd met Muriel. Zij hebben 2 kinderen: Fiore en Carlotte.

Gehuwd te Oostdongeradeel met Baukje (Taedes) DIJKSTRA, geboren te Lioessens Oostdongeradeel. Ouders zijn: Taede Dijkstra en Klaaske Dijkstra.

 

VI.24 Baatje (Andries) ZWART, geboren op 18‑02‑1845 om 23.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 10‑03‑1845 te Oosternijkerk, overleden op 12‑04‑1905 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑10‑1871 te Oostdongeradeel met Egbert (Jans) DOUMA, 29 jaar oud, predikant bij de Christlijke Gereformeerde kerk te Drachten. Geboren op 05‑09‑1842 om 21.00 uur te Ee, overleden op 23‑03‑1913 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 27‑03‑1913 te Rotterdam algemene begraafplaats, zoon van Jan (Egberts) DOUMA, Landbouwer, en Boukje (Hessels) KEEGSTRA. {Hij is later ondertrouwd op 26‑07‑1906 te Rotterdam, gehuwd op 63-jarige leeftijd op 14‑08‑1906 te Rotterdam met Annette Martha van OLFFEN, 51 jaar oud, geboren op 23‑01‑1855 te Rotterdam, overleden op 03‑08‑1929 te Zeist op 74-jarige leeftijd, begraven op 06‑08‑1929 te Zeist. Toen ze met Egbert Douma trouwde was zij weduwe van dhr. P.C.Schilperoort.}

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Jan (Egberts) DOUMA, predikant, geboren op 16‑12‑1873 om 12.00 uur te Drachten, overleden op 18‑06‑1958 te Arnhem op 84-jarige leeftijd, begraven op 21‑06‑1958 te Arnhem Moscowa. Was begaafd prediker. Energiek werker. Kwam toen mijn vader nog leefde (dat is dus Pieter Andries Zwart) herhaaldelijk in de zomervakantie bij ons logeren en bezocht dan vrijwel de gehele familie. Pracht dagen waren dat zowel voor mijn vader als voor hem. Emeritus predikant op 12-06-1938. Heeft op 24 juni 1928 zijn neef Dirk (Pieters) Zwart bevestigd als Dienaar des Woords te Nijemirdum. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen. 1.Egbert geboren 13 december 1897 Spijkenisse. Overleden op 16 maart 1964 te Rijswijk en daar begraven in het familiegraf Nr.364 op de Algemene begraafplaats Winston Chuchillaan 233 te Rijswijk. Was predikant o.a. eerst in Muiden, daarna Ureterp.Emeritus in 1962. Was getrouwd met Elisabeth Johanna Philippina Schalekamp op 30-10-1923. Zij was geboren op 27-11-1899 en overleden op 30-06-1988 den Haag. Is begraven in het familiegraf bij haar man op de alg. begraafplaats te Rijswijk. Haar gegevens zijn niet op een steen gebeiteld, maar gegevens via de administratie van de begraafplaats verstrekt. 2.Marie geboren 25 juni 1899 Spijkenisse en overleden op 8 juli 1961 Arnhem waar zij begraven is op 13 juli alg. begraafplaats Moscowa. Zij was getrouwd met Johannes Christianes Schut op 10 juni 1930 Arnhem.Hij is geboren op 2 mei 1894 en overleden op 8 juli 1987, op 13 juli werd hij begraven in hetzelfde graf waar zijn vrouw ligt te Moscowa te Arnhem.

3.Karel Adrianus geboren 15 juni 1901 Spijkenisse, employee prol.

Mij. Overleden Oostvoorne op 10 april 1982 en op 14-04-1982 op de alg. begraafplaats Oostvoorne begraven. Hij was getrouwd met Jantje Kaajan op 5 augustus 1926 Groningen. Jantje Kaajan is geboren op 18 december 1904Groningen.Is overleden op 10 november 1997 Ede. Begraven op 14 november 1997 Oostvoorne, waar ook haar man begraven werd. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren; Swaantje Cornelia, Wilhelmina Marie, Margaretha Elisabeth, Janneke, Jan Egbert, Karel Andre, Elzeliene Elisabeth.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑01‑1897 te Rotterdam met Wilhelmina VISSER, 23 jaar oud, geboren op 29‑09‑1873 te Rotterdam, overleden op 12‑04‑1929 te den Haag op 55-jarige leeftijd, begraven op 16‑04‑1929 te Arnhem Moscowa.

2.†††††† Andreas (Egberts) DOUMA, geboren op 20‑03‑1888 om 11.45 uur te Drachten, overleden op 28‑10‑1914 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd. Begaafde jongeman.Op latere leeftijd overspannen en zenuwziek geworden. Toen praktisch mensenschuw. Zo ook overleden. In zijn overlijdensadvertentie wordt gesproken van een langdurig geduldig gedragen lijden.

 

VI.25 Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 12‑05‑1846 om 0.500 uur te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 28‑06‑1846 te Oosternijkerk, overleden op 19‑05‑1929 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 23‑05‑1929 te Oosternijkerk. Heb een testament opgemaakt 19 september 1888 toen nog gehuwd met Neeltje Pieters Douma.Pieter herroept zijn gemaakte testament en 19 mei 1915 zegt hij al het vruchtgebruik te geven aan zijn huidige echtgenote Hiltje Lieuwes Jousma. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7 op blz. 1) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.

Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 11‑09‑1885 te Oostdongeradeel met Neeltje (Pieters) DOUMA, 40 jaar oud, geboren op 22‑01‑1845 om 07.00 uur te Metslawier, overleden op 28‑06‑1889 om 03.30 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd, begraven op 02‑07‑1889 te Oosternijkerk. Was dochter van Pieter (Douwes) Douma en Klaaske (zegge Klaske) (Heerkes) Minnega.Neeltje had als broers en zuster: Douwe en Heerke en Trijntje.

Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 03‑09‑1896 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 03‑09‑1896 te Oosternijkerk met Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, 31 jaar oud, huishoudster, geboren op 25‑08‑1865 om 23.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 17‑05‑1958 te Dokkum op 92-jarige leeftijd, begraven op 22‑05‑1958 te Oosternijkerk. Was een goede moeder voor haar kinderen en een lieve Beppe voor haar kleinkinderen. Tot haar dood toe geestelijk vitaal. Heeft het erg moeilijk gehad met het overlijden van haar zoon Dirk (febr.1958). Enige maanden later zelf overleden. Dochter van Lieuwe (IJpes) JOUSMA, boerenknecht, en Trijntje (Gerbens) van der VELDE.

Uit het tweede huwelijk:

1.†††††† Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie VII.61 op blz. 1).

2.†††††† Andries (Pieters) ZWART (zie VII.62 op blz. 1).

3.†††††† Lieuwe (Pieters) ZWART, geboren op 18‑04‑1899 om 0.700 uur te Oosternijkerk, overleden op 17‑09‑1906 om 14.30 uur te Oosternijkerk op 7-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Aan difterie op 7 jarige leeftijd naar de hemel opgenomen. Volgens velen: geen kind voor deze ruwe wereld.Zeer vriendelijk kind.

4.†††††† Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65 op blz. 1).

5.†††††† Ype (Pieters) ZWART, geboren op 25‑09‑1901 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 13‑03‑1902 om 11.30 uur te Oosternijkerk, 169 dagen oud, begraven op 18‑03‑1902 te Oosternijkerk. Overleden aan kinkhoest toen hij een Ĺ jaar oud was. Ps 105:5 Dord.Leerr I 17, "God zal ouders" enz.

6.†††††† Gerritje (Pieters) (Ger) ZWART, zakenvrouw, geboren op 16‑01‑1906 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24‑08‑1991 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven op 28‑08‑1991 te Oosternijkerk. Was van 1929-1931 lijdende aan abces in de rug. Behoorlijk hersteld.

Handwerkzaak te Dokkum, Keppelstraat 149 waar zij woonde met haar moeder. Na vele getuigenissen uitstekend voor haar zaak berekent. Voortreffelijke smaak op het gebied van haar artikelen. Zeer behulpzaam in haar winkel. Bloeiende zaak. Degelijke, principiŽle godvrezende vrouw. Na overlijden van haar moeder (1958) zaak verkocht en verhuisd naar Keppelstraat nr. 5, waar ze ging rentenieren.Borduurde daar nog wel regelmatig vlaggen voor een firma. Woonde sinds 1981 in serviceflat 121 Dongeradijk te Dokkum. Was middelpunt van de familie, vooral voor haar tantezeggers. Is de laatste jaren van haar leven lichamelijk snel achteruit gegaan. Geestelijk bleef ze zeer goed bij de tijd. Een week voor haar sterven werd ze getroffen door een hersenbloeding, was daardoor ťťnzijdig verlamd en raakte in coma. Wij als neven en nichten hebben bij haar gewaakt tot ze na ruim een week, in haar eigen omgeving waar ze de laatste jaren had gewoond, overleed. Graf wordt 2021 geruimd.

 

VII.61††††††††† Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART, geboren op 16‑11‑1896 om 05.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 13‑10‑1973 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, begraven op 17‑10‑1973 te Oenkerk, dochter van Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25 op blz. 1) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01‑02‑1924 te Driesum met Riemer ROUKEMA, 28 jaar oud, Hoofdonderwijzer, geboren op 14‑05‑1895 om 01.30 uur te Drachten, overleden op 01‑05‑1978 te Dokkum op 82-jarige leeftijd, begraven op 06‑05‑1977 te Oenkerk. Ouders waren: Rienk Roukema en Froukje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA, lerares, geboren op 13‑12‑1924 te Bedum, overleden op 22‑07‑2014 te Eindhoven op 89-jarige leeftijd, begraven op 26‑07‑2014 te Gem. Begraafplaats Stratum Eindhoven.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑01‑1956 te BergumTietjerksteradeel met Arie Willem van OOIK, 27 jaar oud, geboren op 20‑06‑1928 te Amersfoort (gezindte: gereformeerd), overleden op 24‑12‑2004 te Eindhoven op 76-jarige leeftijd, begraven op 30‑12‑2004 te Begraafplaats Stratum Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Nienke,getrouwd met Willem Hermsen, 2 kinderen, Jos en Vera.Gerrit, getrouwd met Mieke van Seters, 2 kinderen, Job en Anneloes en Ida Anna getrouwd met Getrud Lijdsman, 1 kind Tijs.

2.†††††† Rienk Job (Riemers) ROUKEMA, wiskundeleraar, geboren op 22‑08‑1926 te Wons, gedoopt op 29‑08‑1926 te Wons, overleden op 25‑07‑2018 te Maarsen op 91-jarige leeftijd, begraven op 01‑08‑2018 te Maarsen /alg begraafplaats. Uit 1e huwelijk 2 kinderen: Johanna Martha en Nienke Jeanne.Joke en Mient Riddersma.Als kleindinderen worden genoemd: Jenneke en Adriaan, Diederick en Maaike, Tobe , Sam en Tjebbe.

Rienk is overleden aan een hersentumor.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 19‑02‑1953 te Nederhemert, gescheiden in 1973 te Amersfoort van Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD, verpleegster, geboren op 24‑08‑1926 te Nederhemert, overleden op 01‑01‑2018 te Amersfoort op 91-jarige leeftijd, begraven op 08‑01‑2018 te Amersfoort. In memoriam Op 1 januari is overleden, op de leeftijd van 91 jaar, mevrouw Jenneke Lamberta Frederika Groeneveld. Zij woonde aan de Madoerastraat 23. Haar laatste maanden stonden in het teken van snel afnemende kracht en gezondheid. Jenny Groeneveld werd in 1926 in Nederhemert geboren. Zij was in het gezin de tweede van vier dochters. Haar vader besefte dat hij de boerderij maar aan ťťn van hen kon over- dragen, en stimuleerde zijn dochters dus om een goede opleiding te volgen. Jenny ging de verpleging in, en trouwde in 1953 met Rienk Roukema; zij gingen wonen aan de Kapelweg in Amersfoort. Samen kregen zij twee dochters. In 1969 verhuisde het gezin naar de Madoerastraat. In 1973 scheidde Jenny van haar man. Zij was in 1960 begonnen met werken als verpleegster in het Lichtenbergziekenhuis. Daar klom zij op tot nachthoofd. Zij deed haar werk met veel inzet en voldoening, hoewel het haar ook veel energie kostte. In 1986 ging zij met pensioen. Jenny Groeneveld was een nuchtere, bescheiden vrouw met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ook was zij gastvrij: haar huis stond altijd open voor wie maar binnen wilde komen. Het leven als gescheiden vrouw viel haar weleens zwaar, maar zij kon haar situatie relativeren met een groot gevoel voor humor. Ook kon zij enorm genieten van het leven: van alles wat groeit en bloeit, van gezelschap en gezelligheid, en vooral van haar (klein-)kinderen. Voor deze laatsten was zij altijd beschikbaar met haar onvoorwaardelijke liefde en steun. Hoewel zij eigenlijk nooit sprak over haar geloof of haar diepste overtuiging, was zij een gelovige en op de kerk betrokken vrouw. Zij vond steun in het vertrouwen dat God er eenvoudig was, voor haar en voor allen die haar lief waren. Haar geloof werd vooral zichtbaar in haar dienende en hulpvaardige levenshouding. De begrafenis vond plaats op maandag 8 januari. We wensen haar twee dochters en de kleinkinderen veel wijsheid en sterkte toe.

 

Gehuwd (2) te Maarn met Janna Gerritje van den BERG, geboren te Ede.

3.†††††† Job (Riemers) ROUKEMA, arts, geboren op 23‑11‑1927 te Wons, gedoopt op 27‑11‑1927 te Wons, overleden op 15‑05‑2020 te Canada op 92-jarige leeftijd, begraven op 20‑05‑2020 te Wellington ontario Canada. Dit echtpaar woont in Canada. Ze hebben 7 kinderen.

Rudy Erica, Nina Frances, Raymond Peter, Henry William, Clifford Andrew, Patricia Joanna, en Heather Kristina.

Gehuwd te Bergum met Diderica Margaretha KROEZE, geboren te Willemstad Curacao.

4.†††††† Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA, Biochemicus, geboren op 23‑11‑1927 te Wons, gedoopt (gereformeerd) op 27‑11‑1927 te Wons, overleden op 10‑02‑2013 te Uithoorn op 85-jarige leeftijd, begraven op 16‑02‑1213 te Uithoorn. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren.

Riemer hoogleraar theologie en partner Lily Burggraaff, predikant.

Willem Tom getrouwd met Barbara Koning, kinderen:Inge, Rosalie en Iris.

Cornelia Henriette, getrouwd met Leo Mietus, kinderen: Aljosja en Iwana.

Nienke.

Caroline met partner Joop van Duynhoven.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑05‑1955 te Alphen a/d Rijn met Sjoukje (Willems) TOM, 27 jaar oud, geboren op 22‑07‑1927 te Warns, overleden op 11‑11‑2006 te Uithoorn op 79-jarige leeftijd, begraven op 16‑11‑2006 te Uithoorn Gemeentelijke Begraafplaats Noorddammerweg.

5.†††††† Froukje (Riemers) ROUKEMA, analiste, geboren op 18‑04‑1929 te Wons, gedoopt op 21‑04‑1929 te Wons, overleden op 25‑09‑1993 te Stadskanaal op 64-jarige leeftijd, begraven op 30‑09‑1993 te Stadskanaal.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11‑05‑1962 te Dokkum met Siemon te VELDE, 40 jaar oud, landbouwer, geboren op 26‑06‑1921 te Stadskanaal, overleden op 29‑10‑2016 te Stadskanaal op 95-jarige leeftijd, begraven op 05‑11‑2016 te Stadskanaal gemeentelijke begraafplaats. Simon heeft uit zijn 1e huwelijk 5 kinderen. Uit zijn huwelijk met Froukje Roukema heeft hij 3 kinderen:

Nienke, Gretha en Rimkje Gera.

6.†††††† Gerritje (Riemers) ROUKEMA, verpleegkundige, geboren op 29‑01‑1931 te Wons, gedoopt op 01‑02‑1931 te Wons, overleden op 09‑02‑2015 te Soest op 84-jarige leeftijd, begraven op 13‑02‑2015 te Alg begraafplaats te Soest.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑12‑1952 te Metslawier, gehuwd voor de kerk op 30‑12‑1952 te Oenkerk (geref.kerk) met Johan Christiaan BAUMFALK, 24 jaar oud, predikant, geboren op 07‑09‑1928 te Metslawier, gedoopt (gereformeerd) maart 1929 te Metslawier, overleden op 22‑04‑1984 te Soest op 55-jarige leeftijd, begraven op 26‑04‑1984 te Soest. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:.Ynze Andries, Nienke, Riemer Rienk, Minke, Willem Wierd en Hilde.

7.†††††† Evert (Riemers) ROUKEMA, leraar, geboren te Wons, gedoopt te Wons. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren.

Grietje Martha, Nienke, Andre Peter, Sicco Jan.

Gehuwd te Bergum met Albertje (Oppe) KLOOSTERMAN, geboren te Garijp.

8.†††††† Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA, verpleegster, geboren op 22‑06‑1934 te Witharen, gedoopt op 24‑06‑1934 te Witharen, overleden op 21‑06‑1988 te Amersfoort op 53-jarige leeftijd. Overleden waarschijnlijk aan een hartstilstand; was astmapatiŽnte. Begraven op 26‑06‑1988 te Amersfoort. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02‑04‑1969 te Groningen met Jan Cornelis BOCKHOVE, 42 jaar oud, geboren op 20‑03‑1927 te Piershill, overleden op 24‑12‑2007 op 80-jarige leeftijd, begraven te Rusthof Leusden. Jan is eerder getrouwd geweest met Truus Warnier, die overleed op 29-07-1968. Dit echtpaar hadden een zoon Alex die maar 3 maanden geleefd heeft.

9.†††††† Andries (Riemers) ROUKEMA, kaasmaker, geboren te Oenkerk, gedoopt te Oenkerk.

 

VII.62††††††††† Andries (Pieters) ZWART, geboren op 18‑04‑1898 om 0.300 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24‑07‑1971 te Dokkum op 73-jarige leeftijd, begraven op 28‑07‑1971 te Oosternijkerk. Landbouwer eerst te Oosternijkerk,later Ornio-state te Moddergat.Door God gezegend met uitstekend verstand. Veel gelezen o.a. van Kuiper in zijn jongere jaren. Een gezonde kijk op vrijwel alle dingen. Uitstekende boer. Sinds zijn 30e jaar vrijwel doorlopend ouderling van de gereformeerde kerk. Eerst te Oosternijkerk, later te Moddergat. Kind van God. Veel worstelingen met zijn ietwat stug karakter en neiging om spoedig pessimistisch te zijn o.a.ten aanzien van geld en goed, waar de Heere hem toch betrekkelijk rijk mee gezegend heeft.In veel opzichten zeer invloedrijk, ook al bemoeide hij zich nauwelijks genoeg met het bredere leven. Heeft groot deel van zijn leven rentenierend door gebracht.Ik (N.Z.) heb hem altijd gekend als een oude man. Zijn vrouw heeft jaren ziek op bed gelegen en is tot haar dood toe door haar dochter Wietske verzorgd.Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25 op blz. 1) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑06‑1922 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 01‑06‑1922 te Oosternijkerk met Grietje MEINSMA, 22 jaar oud, geboren op 25‑08‑1899 om 08.00 uur te Nes (gezindte: gereformeerd), overleden op 17‑03‑1988 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, begraven op 22‑03‑1988 te Oosternijkerk. Haar ouders waren Jan (Broers) Meinsma en Wijtske (Ernstes)Tamsma.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Pieter (Andries) (Piet) ZWART, vertaler frans, geboren op 29‑04‑1923 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 06‑05‑1923 te Oosternijkerk, overleden op 25‑11‑2004 te Nes op 81-jarige leeftijd, begraven op 30‑11‑2004 te Moddergat. Heeft jaren frans gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt bij "dagblad Trouw". Kwam veel bij ons thuis in Halfweg. Heeft daar ook nog enige tijd gewoond. Omdat wij ook een Piet hadden, werd hij door ons "grote Piet" genoemd.

2.†††††† Wijtske (Andries) ZWART, geboren op 27‑04‑1925 te Oosternijkerk, gedoopt op 03‑05‑1925 te Oosternijkerk, overleden op 03‑03‑2011 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 08‑03‑2011 te Paesens.

3.†††††† Jan (Andries) ZWART, textielhandelaar, geboren op 07‑07‑1934 te Paesens, gedoopt (gereformeerd) op 08‑07‑1934 te Moddergat, overleden op 03‑11‑2019 om 09.00 uur te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 08‑11‑2019 te Peasens. Notaris Hellema ex test. Postbus 72 9100.AB Dokkum.

4.†††††† Dirk Andries (Andries) ZWART, boer, geboren op 16‑03‑1941 te Paesens, gedoopt op 23‑03‑1941 te Moddergat, overleden op 23‑03‑2018 te Moddergat op 77-jarige leeftijd, begraven op 30‑03‑2018 te Moddergat.

 

VII.65††††††††† Dirk (Pieters) ZWART, predikant, geboren op 22‑07‑1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 20‑02‑1958 om 02.15 uur te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24‑02‑1958 te Zwanenburg. Wilde al op jonge leeftijd predikant worden. Hielp zijn vader op de boerderij. Werkzaam met zijn vader op het land zei hij: ik wil dominee worden. Ging naar de mulo en het gymnasium in Groningen. Van september 1922 tot mei 1926 gestudeerd aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. Op 24 juni 1928 werd hij te Nijemirdum door zijn neef Jan Douma bevestigd als Dienaar des Woords. Daarna noch Aalten, Utrecht, Halfweg en Andijk. Op jonge leeftijd van nog geen 58 jaar kreeg hij na de kerkdienst een hartinfarct. Na 2 dagen thuis gelegen te hebben is hij overgebracht naar het Snouck van Loozen Ziekenhuis in Enkhuizen, waar hij op 20 februari 1958 overleed. Heeft enkele uren voor zijn dood afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen met het uitspreken van de "zegen".Zij hebben het zeer moeilijk gehad toen hun zoontje Dikky overleed aan kinderverlamming terwijl zij in Canada waren. Ook het vertrek destijds van de 3 oudste kinderen naar Canada was heel moeilijk te verwerken.

PS.In het gezin van Dirk Zwart en Jeltje de Jong emigreerden Piet(Peter), Berdina(Ineke),Eelze Nammen(Edward Norman) en Andries Lieuwe(Andy) na 1950 naar Canada (Ontario). Een groot deel van toekomstige gegevensbetreffende deze familie zou men in de toekomst in Canada moeten zoeken.Volgens testament heeft de studie 5 duizend twee honderd achtenzeventig gulden gekost. Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25 op blz. 1) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20‑06‑1928 te HuizumLeeuwarderadeel met Jeltje (Eelzes) de JONG, 22 jaar oud, geboren op 29‑07‑1905 om 09.00 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 14‑12‑1988 om 00.30 uur te Halfweg†† N.H. op 83-jarige leeftijd, begraven op 19‑12‑1988 te Zwanenburg/Halfweg. Had naast de akte handwerklerares ook nog de modevakschool bij Mw.Ida de Leeuw-v.Rees doorlopen.Werd op 53e jarige leeftijd weduwe. Haar jongste kind moest zij nog opvoeden. Heeft veel werk verzet voor kerk,gemeenteraad, vrouwen vu-hulp en was oprichtster van de Bond van Gereformeerde Vrouwen in Nederland. Heeft ook nog enkele jaren in de bibliotheek te Zwanenburg gewerkt.Tot haar dood toe was ze zeer actief. Reisde veel naar haar kinderen in Canada en haar dochter in Aruba. Dochter van Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, en Berdina HAITSMA.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72 op blz. 1).

2.†††††† Berdina (Dirks) ZWART (zie VIII.75 op blz. 1).

3.†††††† Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie VIII.76 op blz. 1).

4.†††††† Hillie (Dirks) ZWART (zie VIII.79 op blz. 1).

5.†††††† Elsa (Dirks) ZWART (zie VIII.81 op blz. 1).

6.†††††† Nienke (Dirks) ZWART, cyto-analiste/doktersassistente, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten.

7.†††††† Sjouwina Jelly (Dirks) (Sjanty) ZWART, adjuct-commies a, geboren op 10‑09‑1938 te Utrecht, gedoopt op 18‑09‑1938 te Utrecht, overleden op 06‑10‑2006 om 14.40 uur te Hoofddorp op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 11‑10‑2006 te Westgaarde Amsterdam. Wegens haar ziekte de laatste 4 weken opgenomen geweest in Hospice Bardo alwaar ze ook is overleden.

8.†††††† Dirk (Dirks) (Dikky) ZWART, geboren op 17‑02‑1942 te Utrecht, gedoopt op 21‑02‑1942 te Utrecht, overleden op 16‑06‑1952 om 10.15 uur te Amsterdam op 10-jarige leeftijd, begraven op 20‑06‑1952 te Zwanenburg/Halfweg. Is op 10 jarige leeftijd, terwijl zijn ouders in Canada waren, overleden aan kinderverlamming. Zijn ouders woonden de trouwerij bij van hun oudste zoon Piet. Hij was bij de fam. Barend Biesheuvel, werd in het weekend ziek, kon niet meer slikken en is naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht in Amsterdam. Daar heeft hij nog 2 dagen in de ijzeren long gelegen en is ook daar overleden. Er heerstte in 1952 een polio-epidemie. Het suikerklontje of inenting tegen polio bestond toen nog niet. Was als jongen bij de padvinderij. Had slechte ogen, maar was verder gezond.

9.†††††† Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, voorman, geboren op 20‑12‑1946 te Halfweg, gedoopt op 22‑12‑1946 te Halfweg, overleden op 23‑11‑2016 om 21.30 uur te London Ontario Canada op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑11‑2016 te Kitchener Ontario Canada. Funeral service gehouden op 30 november St andrew Anglicaanse Kapel Kitchener Ontario Canada.

Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 27‑09‑1986 te Sharbot LakeOnt. Canada met Dorien Joyce DOWDALL, 48 jaar oud, geboren op 08‑04‑1938 te Sharbot Lake Ontario Canada, overleden op 21‑12‑2009 te Perth Ontario Canada op 71-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑2009 te St.Stephens Cemetery Brooke Ontario Canada.

Gehuwd (2) te Kitchener Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada met Heather MACKENZIE, geboren te Sarnia Ontario Canada.

 

VIII.72†††††††† Pieter (Dirks) ZWART, Refugee coordinator CRWRC, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Nijemirdum. Piet emigreerde als boer in 1950 naar Canada. Was in Amsterdam tijdens de oorlog op het gymnasium. Kon erg goed tekenen maar tekende alles een millimeter te scheef. Waarschijnlijk t.g.v. een oogafwijking. Omdat gymnasium gesloten werd, kwam hij bij de boer terecht. Heeft de landbouwschool in Hoofddorp gevolgd. In Canada nog jaren boer geweest. Voor het kerkelijke leven zeer actief, vooral als diaken. Later werd hij voorzitter van de diakenen van de Chr. Reform Church in Canada. Nu werkt hij als coordinator voor het vluchtelingenwezen van de kerken in Canada. Christian Reformed World Relief Commitee of Canada.(CRWRC) (Refugee coordinator). Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65 op blz. 1) en Jeltje (Eelzes) de JONG.

Gehuwd te SpringdaleOnt. Canada met Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster, geboren te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie IX.11 op blz. 1).

2.†††††† Peter Steward (Pieters) ZWART (zie IX.13 op blz. 1).

3.†††††† Anita Florence (Pieters) ZWART (zie IX.17 op blz. 1).

4.†††††† David (Pieters) ZWART (zie IX.18 op blz. 1).

5.†††††† Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie IX.20 op blz. 1).

 

IX.11 Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART, Mechanic, geboren op 13‑02‑1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 01‑06‑2015 te Stoney Creek Ont.Canada op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 01‑06‑2015 te Stoney Creek Ont. Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Cheryl Ann (Rons) HAGGER, geboren te Toronto Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Lindsay Angela (Richards) ZWART (zie X.2 op blz. 1).

2.†††††† Rachel Ann (Richards) ZWART, verpleegster, geboren te Hamilton Ont.Canada.

Gehuwd te Hamilton Ontario Canada. Echtgenoot is Alexander Joseph (Alex) BUSH, Jeugd predikant, geboren te Hamilton Ontario Canada.

3.†††††† Joel Stephen (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

 

X.2†††† Lindsay Angela (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie IX.11 op blz. 1) en Cheryl Ann (Rons) HAGGER.

Gehuwd te Stoney Creek Ont.Canada met Craig James HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada. Uit dit huwelijk geboren: Leah en Kyla.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Leah Mae (Craig) HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada.

2.†††††† Kyla Anne (Craig) HARVEY, geboren te Stoney Creek Ont.Canada.

 

IX.13 Peter Steward (Pieters) ZWART, accountant, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd (1) te Grassie Ont.Canada met Joyce Alice ZIOMICK, 30 jaar oud, geboren op 24‑08‑1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 04‑01‑1998 om 20.00 uur te Hamilton Ont.Canada op 44-jarige leeftijd. Joyce leed al enige jaren aan lymphkanker. Is overleden in Henderson General Hospital te Hamilton. Begraven op 07‑01‑1998 te Queens Lawn Cemetery te Grimsby.

Gehuwd (2) te Grimsby Ont.Canada met Carol Ann SERROUL, geboren te Grimsby Ont.Canada. Carol heeft 2 kinderen uit haar eerste huwelijk.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††† Tyler Adam (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

2.†††††† Justin Ashley (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

3.†††††† Megan Ann (Peter) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada. Zover bekend is zij gehuwd met Brandon. uit dit huwelijk geboren Ellie Joyce.

 

IX.17 Anita Florence (Pieters) ZWART, bankemployee, geboren te Hagersville Ont.Canada, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Michael Patrick Joseph PHILLPOTT, geboren te Toronto Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Nicole Anna (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada. Is gehuwd met Lorenzo. Uit dit huwelijk geboren: Alice.

2.†††††† Michael Anthony (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada.

3.†††††† Thomas Peter (Michael) PHILPOTT, geboren te Barrie Ont.Canada. Is gehuwd met Ashley. Uit dit huwelijk geboren: Callie Maureen.

 

IX.18 David (Pieters) ZWART, mechanic, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Lynn Mae (Rons) HAGGER, homemaker, geboren te New Market Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Daniel David (Davids) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada.

2.†††††† Emily Lynn (Davids) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

 

IX.20 Mark Anthony (Pieters) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72 op blz. 1) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.

Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Dianne Marie ALLAN, enviromentor technican, geboren te Hamilton Ont.Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Zackory Daniel (Marks) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada.

2.†††††† Rylee Margaret (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

3.†††††† William Ethan (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

 

VIII.75†††††††† Berdina (Dirks) ZWART, geboren op 06‑08‑1930 te Nijemirdum, overleden op 11‑09‑2018 te Burlington ontario Canada op 88-jarige leeftijd, begraven op 15‑09‑2018 te Burlington Memorial Gardens 3353 GuelphLine. Bob emigreerde met zijn ouders in 1949 naar Canada. Ineke volgde hem, gelijk met haar broer Piet in september 1950. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65 op blz. 1) en Jeltje (Eelzes) de JONG.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑08‑1951 te Winona Ont.Canada met Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, 24 jaar oud, zakenman, geboren op 02‑10‑1926 te ZwanenburgHaarlemmermeer, overleden op 09‑08‑2010 om 07.00 uur te Burlington Ontario Canada. op 83-jarige leeftijd, begraven op 13‑08‑2010 te Burlington Memorial Gardens Ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Shirley (Barends) Van RIJN (zie IX.23 op blz. 1).

2.†††††† Cordell George (Barends) Van RIJN (zie IX.25 op blz. 1).

3.†††††† Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie IX.28 op blz. 1).

4.†††††† Joanne (Barends) Van RIJN (zie IX.31 op blz. 1).

5.†††††† Sandra (Barends) (Sandy) Van RIJN, manager coffeeshop, geboren te Grimsby Ont.Canada.

6.†††††† Ingrid (Barends) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada.

Gehuwd te Burlington Ont.Canada met Brian CASTLE, geboren te Brampton Ont.Canada.

 

IX.23 Shirley (Barends) Van RIJN, ziekenverzorgster, geboren te Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie VIII.75 op blz. 1).

Gehuwd (1) te Grimsby Ont.Canada, gescheiden te Canada van Seitze (Syd) PASMA.

Gehuwd (2) met Daniel Andrew REZNER, geboren te St. Catharines Ont.Canada.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††† Jason (Sydney) PASMA (zie X.17 op blz. 1).

2.†††††† Christopher (Sydney) PASMA (zie X.19 op blz. 1).

3.†††††† Jeremy (Sydney) PASMA (zie X.21 op blz. 1).

 

X.17†† Jason (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie IX.23 op blz. 1).

Gehuwd te Wainfleet Ont.Canada met Sharryn Leanne COCKELL, geboren te Kitchener Ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Joel (Jason) PASMA, geboren te Orillia Ont.Canada.

2.†††††† Broc (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada.

3.†††††† Kate (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada.

 

X.19†† Christopher (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie IX.23 op blz. 1).

Gehuwd te Cayuga Ontario Canada met Erin Louise HILDEBRANDT, geboren te St.Catherines Ontario Canada.

Uit dit huwelijk:

1.†††††† Zachary Abram (Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.

2.†††††† Isaac Christopher(Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.

3.†††††† Chloe Faith Laine (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada.

4.†††††† Maxwell Arthur (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada.

 

X.21†† Jeremy (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada