Parenteel van Obbe OBBES

 

Bestand    : C:\PG30\NL\DATA\JONG

Datum      : 22-03-2021

 

I.1        Obbe OBBES. Uit Ried.

Gehuwd op 27‑04‑1623 te Ried met Tjitske FEITES. Uit Dongjum.

Uit dit huwelijk:

1.         Obbe OBBES (zie II.1 op blz. 1).

 

II.1       Obbe OBBES. Uit Makkum, zoon van Obbe OBBES (zie I.1 op blz. 1) en Tjitske FEITES.

Gehuwd op 17‑01‑1664 te Makkum met Meynts POULUS, uit Makkum.

Uit dit huwelijk:

1.         Obbe PAULUS (zie III.1 op blz. 1).

 

III.1     Obbe PAULUS, Handelaar, geboren op 07‑02‑1723 te Wommels, gedoopt op 21‑02‑1723 te Wommels, overleden op 08‑04‑1785 te Dronrijp op 62-jarige leeftijd. Uit huwelijk met Minke Willems geboren.

Akke gedoopt 8 februari 1756 Menaldumadeel. Zij was gehuwd met Tjeerd Piers Groeneveld, hadden geen kinderen.Akke is overleden  10 augustus 1825 03.00 uur Welsrijp B10.Had achternaam Gralda.Vrouw van Tjeerd Piers Groeneveld, boer, overleden 22-01-1838, akte 002 te Welsrijp. (testamentair erfgenaam/vruchtgebruiker); geen kinderen; zuster van Paulus Obbes Fenstra, idem Dronrijp, wijlen Geertje Obbes (moeder van Jakob, te Zweins, Obbe, landbouwer te Boer en Pieter Thijsses de Jong, te Zweins) en wijlen Willem Obbes (vader van Obbe, boerenknecht Deinum, Trijntje, dienstmeid aldaar, Minke, idem aldaar en Bouwe Willems Fenstra, dienstknecht Marssum) (3 staken: elk legaat ad fl. 45,-). Saldo fl. 2.408,88.

Gertje gedoopt 08-02-1761 Dronrijp. Overleden 17-12-1814 Zweins.(zie elders)

Paulus gedoopt 27-01-1764 Dronrijp.Overleden 3 november 1826 Dronrijp. Hij was gehuwd met Antje Lourens Posthumus.Antje is overleden 21-11-1831, akte 034 te Dronrijp.

Willem geboren 26-02-1771, gedoopt 14-04-1771 Dronrijp, gehuwd op 29-04-1798 met Trijntje Bouwes Cuperus, geb. 6 december 1766. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Obbe en Meenke.

Willem is overleden op 25-10-1813, 20.00 uur Marssum. Had als achternaam : Venstra. Trijntje is overleden 20 november 1837 Marssum.

 

ontvangen wegens kistgeld 15 pond. Citaat:een 1.5 duims doodvat voor Obbe Paulus.Rekeningboek armvoogdij Dronrijp. Hij is weduwnaar, zoon van Obbe OBBES (zie II.1 op blz. 1) en Meynts POULUS.

Gehuwd (1) in 1751 met Jisk JANS, gedoopt op 10‑06‑1725 te Tzum, overleden op 10‑12‑1753 te Oosterlittens op 28-jarige leeftijd. Diakonierekeningen 1692-1771 en alimentatie der armen 1692-1695 Oosterlitens. Jisk doet op 30 mei 1751 belijdenis te Oosterlittens.

Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 06‑04‑1755 te Oosterlittens met Minke WILLEMS, 26 jaar oud, gedoopt op 06‑03‑1729 te Menaldum. Uit Menaldum.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie IV.2 op blz. 1).

 

IV.2     Geertje OBBES (VEENSTRA), geboren op 08‑02‑1761 te Dronrijp, overleden op 17‑12‑1814 om 21.00 uur te Zweins op 53-jarige leeftijd. Uit Dronrijp, dochter van Obbe PAULUS (zie III.1 op blz. 1) en Minke WILLEMS.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07‑11‑1790 te Marssum met Thijs (Jacobs) de JONG, 34 jaar oud, huisman te Zweins, geboren op 18‑04‑1756 te Dronrijp, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑05‑1756 te Dronrijp, overleden op 10‑04‑1838 om 05.00 uur te Zweins op 81-jarige leeftijd, bij aangifte moeder niet genoemd. Zoon van Jacob (Jans) de JONG en Pietje ANDRIES.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob (Thijsens) de JONG, geboren op 20‑08‑1791 te Dronrijp, gedoopt op 09‑10‑1791 te Dronrijp, overleden op 30‑05‑1844 om 08.00 uur te Zweins op 52-jarige leeftijd. Ongehuwd.

2.         Obbe (Thijs) de JONG (zie V.2 op blz. 1).

3.         Minke (Thijs) de JONG, geboren op 28‑02‑1799 te Dronrijp, gedoopt op 07‑04‑1799 te Dronrijp, overleden op 01‑07‑1799 te Dronrijp, 123 dagen oud. In doopregister wordt hierover een aantekening gemaakt.Of de aantekening juist is weet ik niet. Zeker daar de aantekening alleen met een loep leesbaar is.

4.         Pieter (Thijs) de JONG (zie V.5 op blz. 1).

 

V.2      Obbe (Thijs) de JONG, veehouder, geboren op 26‑04‑1795 te Dronrijp  Menaldumadeel, gedoopt (Ned. Herv.) op 24‑05‑1795 te Dronrijp, overleden op 23‑04‑1867 om 07.00 uur te Winsum op 71-jarige leeftijd, begraven te Winsum, zoon van Thijs (Jacobs) de JONG, huisman te Zweins, en Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie IV.2 op blz. 1).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑03‑1820 te Franekeradeel. Broer van de bruid tekent de trouwakte met Sytsma. Echtgenote is Gettje (Nammes) ZIJTSAMA, 25 jaar oud, geboren op 13‑02‑1795 te Wartena (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 18‑10‑1875 om 13.00 uur te Spannum op 80-jarige leeftijd. Zij vertrok op 12-05-1861 naar Spannum. (Bev.blz. 183, fiche 32 van Baarderadeel). Dochter van Nammen (Sytses) ZIJTSAMA, boer, en Hiske (Halbes SYTZAMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Geertje (Obbes) de JONG, geboren op 01‑09‑1820 om 16.00 uur te Schingen, overleden op 21‑05‑1834 om 04.00 uur te dronrijp op 13-jarige leeftijd.

2.         Hiske (Obbes) de JONG (zie VI.3 op blz. 1).

3.         Akke (Obbes) de JONG (zie VI.5 op blz. 1).

4.         Thijs (Obbes) de JONG, geboren op 29‑01‑1825 om 01.00 uur te Boer, overleden op 16‑11‑1853 om 23.00 uur te Spannum op 28-jarige leeftijd. Ongehuwd.

5.         Nammen (Obbes) de JONG (zie VI.8 op blz. 1).

6.         Antje (Obbes) de JONG, geboren op 09‑10‑1829 om 04.00 uur te te Boer, overleden op 14‑03‑1908 om 08.00 uur te Spannum op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14‑09‑1861 te Hennaarderadeel met Wybren (Pieters) JOUWSMA, 27 jaar oud, boer, geboren op 30‑09‑1833 om 19.00 uur te Wommels, overleden op 18‑08‑1871 om 10.30 uur te Spannum op 37-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter (Tjerks) Jouwsma geboren 29 augustus 1785 te Wolsum. Hij was doopsgezind en greidboer en Wypkjen (Jans) Wijnstra geboren 15 februari 1793 te Wolsum, eveneens doopsgezind. Zijn later vertrokken naar Bolsward.

Wijbren was gehuwd met Trijntje (Johannes) Heeg 30 mei 1857 te Hennaarderadeel akte 25. Uit dit huwelijk Johannes geboren 30 januari 1858 blad 9 te Hennaarderadeel.Overleden 5 februari 1858, blad 4 te Hennaarderadeel. Johannes geboren 28 januari 1859, om 0.300 uur akte 15 te Wommels Hennaarderadeel.Was gehuwd met Gerbrig Dijkstra, geb. 10-01-1861, akte 5 10.00 uur te Wommels.Gerbrig is overleden 23-05-1945, akte 62 te Doniawerstal. Johannes is overleden 09-08-1884,14.00 uur te Tzum, akte 67.

Ook kregen zij een levenloos kind (dochter) op 16-01-1860 blad 3 Hennaarderadeel.

Trijntje (Johannes) Heeg overleed waarschijnlijk in kraambed op 18 januari 1860 blad 3 Hennaarderadeel, 2 dagen na geboorte levenloos kind.

Tweede huwelijk

Wybren en Antje getrouwd op 14 september 1861 akte 38 te

Hennaarderadeel.Pieter geboren 27 september 1862, akte 91 te Hennaarderadeel.Gehuwd 18-05-1887 A 21 te Hennaarderadeel met Wypkjen Jouwsma,geb.18-10-1893,akte 149 te Winsum, Overleden 20-12-1958 23.30 uur, akte 512 te Blessum.Pieter is overleden 10-01-1938, A 6 14.00 te Wommels.

Obbe geboren 8 november 1863,smiddags 12.00 uur,akte 115 te Spannum, Hennaarderadeel. Getrouwd op 18 mei 1887,akte 24 te Hennaarderadeel met Pietertje Jouwsma,geb.19-1-1863,06.30 uur te Cubaard.Zij is overleden 09-04-1946,0.300 uur te Makkum,akte 54.Obbe overleed op 22 februari 1922, akte 15 te Hennaarderadeel. Wiepkjen geboren 28 september 1864, akte 108 te Hennaarderadeel.Gehuwd op 18 mei 1887,akte 25 te Hennaarderadeel met Pieter Jouwsma.Geb.19-06-1862,03.00 uur, akte 58 te Cubaard.Geertje geboren: 23 december 1865, akte 115 te Hennaarderadeel. Getrouwd op 25 februari 1897, akte 9 met Pieter Greydanus, geb. 19-09-1849, akte 479 te Jorwerd.Jacob ook geboren als tweeling 23 december 1865, akte 115 te Hennaarderaeel, overleed op 25 juni 1871 blad 15 te Hennaarderadeel. Jeltje geboren 1 juni 1867, akte 80 te Hennaarderadeel. Getrouwd op 13 mei 1891, akte 11 te Baarderadeel met Hylke (Ulbes) Hempenius,geb. 05-07-1868, 16,00 uur, Baarderadeel. Jeltje is overleden 21-10-1946, akte 51 Baarderadeel. Ype geboren 23 september 1868, akte 110 te Hennaarderadeel. Anke geboren 22 december 1869 akte 133 te Hennaarderadeel. Wybrigje geboren op 11 december 1871, akte 155. Overleden op 17 november 1888, blad 22 te Hennaarderadeel.

Wijbe de vader van Wybrigje was al overleden op 18 augustus 1871. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑05‑1857 te Hennaarderadeel met Trijntje (Johannes) HEEG, 24 jaar oud, geboren op 30‑05‑1833 om 05.00 uur te Waaxens, overleden op 18‑01‑1860 om 01.00 uur te Spannum op 26-jarige leeftijd. Trijntje overleed waarschijnlijk in kraambed, 2 dagen na geboorte van levenloos kind. ouders waren: Johannes Jans Heef en Jeltje Klazes Rispens.

}

7.         Jacob (Obbes) de JONG, geboren op 02‑01‑1832 om 11.00 uur te Winsum, overleden op 28‑01‑1865 om 15.00 uur te Winsum op 33-jarige leeftijd. Ongehuwd.

8.         Ype (Obbes) de JONG, geboren op 17‑12‑1834 om 23.00 uur te Dronrijp, overleden op 07‑04‑1922 om 17.00 uur te Spannum op 87-jarige leeftijd. Ype verhuurde grond en had met verhuurder een huurcontract voor 3 jaar. Ondertekening op 15 november 1921. (perceel lag onder winsum).Contract in bezit van de zonen van wijlen Johan de Jong.

doopakte staat IJpe. Ongehuwd.

9.         Geert (Obbes) de JONG (zie VI.14 op blz. 1).

 

VI.3     Hiske (Obbes) de JONG, geboren op 21‑02‑1822 om 10.00 uur te Schalzum, overleden op 12‑06‑1896 om 10.00 uur te Dronrijp op 74-jarige leeftijd, begraven op 15‑06‑1896 te Dronrijp, dochter van Obbe (Thijs) de JONG (zie V.2 op blz. 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑05‑1848 te Menaldumadeel met Wiebe (Sytzes) TERPSTRA, 27 jaar oud, gardenier, geboren op 31‑07‑1820 om 16.00 uur te Dronrijp Menaldumadeel, overleden op 01‑03‑1907 om 05.00 uur te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd. Was in 1879 landbouwer in Akkrum. Koopt bouwland te Dronrijp B 30 en 31 en woonhuis te Dronrijp A 457. Ouders: Sytze (Ydes) Terpstra en Geertje (Wybes) Agema.

Uit dit huwelijk:

1.         Geertje (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 24‑12‑1849 om 01.00 uur te Dronrijp, overleden op 22‑11‑1924 om 19.30 uur te Oosterend op 74-jarige leeftijd, begraven op 26‑11‑1924 te Lekkum. Bij haar 2e huwelijk met Kerst Vergonet  07-04-1894, is zij tolgaardster, wonende te Jelsum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12‑08‑1871 te Menaldumadeel met Eeltje (Johannes) MEIJER, 29 jaar oud, kastelein, geboren op 23‑04‑1842 om 11.00 uur te Hartwerd, overleden op 02‑01‑1885 om 04.30 uur te Jelsum Leeuwarderadeel op 42-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Johannes, Wybe, Hiske, Sake, Maaike, Sietse,  Obbe en Eelkje. Ouders waren: Johannes (Hendriks) Meijer en Maaike (Jacobs) Holkeboer.

2.         Obbe (Wiebes) TERPSTRA, boer, kastelein, geboren op 10‑05‑1851 om 06.00 uur te Dronrijp, overleden op 19‑11‑1921 om 12.30 uur te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Wybe, Hanna,Albert, Sytze, Albert, Hanna, Sytze.Dit echtpaar verloren in december 1886 3 kinderen (Hanna, Albert, Sytse) onder de 4 jaar aan mazelen en longontsteking.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑05‑1879 te Grouw met Dieuwke (Alberts) STIENSMA, 21 jaar oud, geboren op 15‑06‑1857 om 03.00 uur te Roordahuizum, overleden op 20‑09‑1935 om 15.30 uur te Sneek op 78-jarige leeftijd, begraven te Dronrijp. Ouders waren: Albert (Piers) Stiensma en Hanna (Doekes) Hellema.

3.         Sytse (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 02‑06‑1853 om 02.00 uur te Dronrijp, overleden op 21‑07‑1853 om 15.00 uur te Dronrijp, 49 dagen oud.

4.         Sytske (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 26‑03‑1856 om 05.00 uur te Dronrijp, overleden op 09‑04‑1857 om 03.30 uur te Dronrijp op 1-jarige leeftijd.

5.         Sytse (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 29‑05‑1858 om 07.00 uur te Dronrijp, overleden op 17‑06‑1858 om 12.00 uur te Dronrijp, 19 dagen oud.

6.         Sytze (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 12‑08‑1859 om 08.00 uur te Dronrijp, overleden op 12‑09‑1859 om 12.00 uur te Dronrijp, 31 dagen oud.

7.         Sytze (Wiebes) TERPSTRA, werkman, geboren op 14‑02‑1862 om 08.00 uur te Dronrijp, overleden op 10‑04‑1899 om 07.00 uur te Oosterend op 37-jarige leeftijd, begraven na 10‑04 te Oosterend. Is overleden aan typhus, mocht niet vervoerd worden en daarom in Oosterend begraven. Ongehuwd.

 

VI.5     Akke (Obbes) de JONG, geboren op 30‑05‑1823 om 01.00 uur te Boer, overleden op 27‑02‑1882 om 14.00 uur te Tzumekeradeel op 58-jarige leeftijd, dochter van Obbe (Thijs) de JONG (zie V.2 op blz. 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18‑05‑1850 te Hennaarderadeel met Herre (Sjoerds) van der MOLEN, 26 jaar oud, timmerman, geboren op 27‑11‑1823 om 08.30 uur te Oostenzee, overleden op 25‑08‑1854 om 10.00 uur te Herbaijum op 30-jarige leeftijd. Vader is een week na de geboorte van zijn zoon Obbe overleden. Zijn ouders waren: Sjoerd Herres van der Molen en Sibbeltje Jacobs Jongsma. Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 20‑04‑1859 te Hennaarderadeel met Eelke (Jelles) DONIA, 39 jaar oud, geboren op 06‑10‑1819 om 22.30 uur te Zweins, overleden op 04‑08‑1882 om 11.00 uur te Tzum op 62-jarige leeftijd. Weduwnaar van Lieuwkjen Heins Hemstra. Ouders waren Jelle Jochems Donia en Antje (Nammens) Zijlsma.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Geertje (Herres) van der MOLEN, geboren op 23‑08‑1850 om 08.30 uur te Oosterlittens, overleden op 16‑06‑1932 om 13.30 uur te Jelsum op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑05‑1874 te Hennaarderadeel met Hillebrand (Jans) van TUINEN, 32 jaar oud, geboren op 18‑06‑1841 om 14.00 uur te Oosterlittens, overleden op 01‑01‑1931 om 04.30 uur te Spannum op 89-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover ik heb kunnen nagaan geboren.

Akke geboren  05-08-1874, akte 95 Hennaarderadeel. Zij is getrouwd 14-08-1895, akte 25 met Sible Namminga, geboren 22-12-1871 te Wommels, akte 161.Sible is overleden op 27 april 1943 Leeuwarden.Akke is overleden op 6 mei 1948, 13.13 uur akte A193.Beide zijn begraven in Huizum.

Sible was van beroep: schoonmaker. Ouders waren: Jan (Klazes) van Tuinen en Liesbet (Thomas) Mollema.

2.         Sjoerd (Herres) van der MOLEN, timmerman, geboren op 23‑10‑1851 om 22.30 uur te Herbaijum, overleden op 29‑01‑1892 om 00.00 uur te Herbaijum op 40-jarige leeftijd. Ongehuwd.

3.         Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie VII.14 op blz. 1).

4.         Obbe (Herres) van der MOLEN, geboren op 23‑06‑1854 om 15.30 uur te Franekeradeel, overleden op 18‑08‑1854 om 14.00 uur te Herbaijum, 56 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

5.         Obbe (Eelkes) DONIA, geboren op 26‑05‑1861 om 01.00 uur te Spannum, overleden op 22‑12‑1933 te Enschede op 72-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.

Akke geboren 30-04-1893, akte 72, Franeker.Getrouwd met Jan Hendriks Peters 12 mei 1917, akte 46 Gemeente Lonneker Overijssel.

Sake geboren 26-02-1895, akte 41, Franeker.Getrouwd met Johanna Massink, akte 390, 9 december 1922 Enschede.Overleden 22-12-1933 akte 509 Enschede.

Bauke geboren 10-12-1896, akte 198, Franeker tweeling met Eelke. Gehuwd op 17- 11-1923 te Enschede met Grada Lansink oud 28 jaar geboren te Enschede. Aktenr. 374.

Eelke geboren 10-12-1896, akte 199, Franeker.Getrouwd met Ziena Ludden 18 maart 1922, akte 32 Gemeente Lonneker, Overijssel.

Ida Jacoba geboren 22-11-1898, akte 170, Franeker, gehuwd  op 23-08-1924 te Enschede met Hermanus Hendrikus Bernardus Gusman, oud 30 jaar geb. te Enschede.

 

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26‑06‑1892 te Franeker met Janke (Baukes) DIJKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 15‑06‑1865 om 15.00 uur te Hallum, overleden op 18‑08‑1931 te Zuid Eschmarke (Lonneker) op 66-jarige leeftijd. Ouders waren: Bauke (Andries) Dijkstra en Saakje (Jacobs) Groothof.

6.         Antje (Eelkes) DONIA, geboren op 20‑08‑1862 om 14.00 uur te Spannum, overleden op 25‑04‑1898 om 17.00 uur te Franeker op 35-jarige leeftijd.

7.         Hiske (Eelkes) DONIA, geboren op 19‑10‑1863 om 23.00 uur te Spannum, overleden op 13‑02‑1920 om 14.30 uur te Franeker op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13‑07‑1884 te Franeker met Jacob (Pieters) de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 04‑07‑1861 om 18.00 uur te Franeker. Tweeling met zus Alida. Overleden op 17‑12‑1922 om 21.30 uur te Franeker op 61-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.

Pieter geboren 22-02-1886, akte 32, Franeker.Gehuwd met Jantje van der Schaaf. Pieter is overleden op 04-01-1971 Franeker en aldaar begraven.

Hiltje geboren 22-12-1888, akte 222, Franeker.

gehuwd met Jacob(Ate) van der Meer 16 mei 1911, aktenr.23 te Franeker.Jacob is geboren 7 februari 1883 Franeker. Was schilder van beroep.

Eelke geboren 06-04-1891, akte 48, Franeker.Gehuwd 19-11-1912,akte 270 te Leeuwarden met Catharina Susanna Maria Reinsma.Zij is geboren op 22-03-1888 te Leeuwarden en overleden op 25-10-1990 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk 6 kinderen geboren.Eelke overleed 05-08-1969 te Leeuwarden.

Matthijs geboren 18-03-1893, akte 57, Franeker.Getrouwd op 28-10-1915, akte 55, Franeker met Doutje Strooisma. Zij is geboren 02-09-1892, akte 216 Menaldumadeel.Matthijs is overeden 21-02-1960 te Harlingen. Begraven 25-02-1960 te Harlingen r.k.begraafplaats

Akke geboren 13-04-1895, akte 81, Franeker.

Antje geboren 14-03-1898, akte 50, Franeker.

Regina geboren 30-11-1900, akte 212, Franeker.Gehuwd op 1 oktober 1921 akte 51 te Franeker met Frans (Gerrits) Tichelaar.Frans geboren 22-10-1900 te Franeker, akte 189.Frans is overleden 09-02-1957 te Leeuwarden.was pakhuisknecht.

Ouders waren Pieter (Jarigs) de Vries en Hiltje Ruben.

8.         Jeltje (Eelkes) DONIA, geboren op 18‑03‑1865 om 01.00 uur te Spannum, overleden op 21‑08‑1866 om 10.00 uur te Welsrijp op 1-jarige leeftijd.

9.         Thijs (Eelkes) DONIA, geboren op 17‑03‑1866 om 21.00 uur te Spannum, overleden op 14‑07‑1866 om 10.00 uur te Welsrijp, 119 dagen oud.

 

VII.14  Sibbeltje (Herres) van der MOLEN, geboren op 21‑11‑1853 om 21.00 uur te Herbaijum, overleden op 01‑06‑1922 om 06.00 uur te Huizen op 68-jarige leeftijd, dochter van Herre (Sjoerds) van der MOLEN, timmerman, en Akke (Obbes) de JONG (zie VI.5 op blz. 1).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑05‑1876 te Hennaarderadeel met Sikke VEENEMA, 21 jaar oud, geboren op 28‑08‑1854 om 15.00 uur te Idaard, overleden op 12‑11‑1925 om 21.30 uur te Utrecht op 71-jarige leeftijd. Ouders waren: Geert (Sikkes) Veenema en Hendrikje (Johannes) Lerk.

Uit dit huwelijk:

1.         Hendrikje (Sikkes) VEENEMA, geboren op 16‑10‑1876 om 13.00 uur te Edens, overleden op 05‑07‑1928 om 06.45 uur te Huizen op 51-jarige leeftijd.

Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29‑09‑1917 te Huizen met Hendrik (Hendriks) GOOIJER, 38 jaar oud, visventer/ koster, geboren op 01‑03‑1879 te Huizen, overleden op 17‑01‑1943 te Huizen op 63-jarige leeftijd. Hij was weduwnaar van Annetje Molenaar; Hendrikje Veenema en Dirkje Kooy.

Zijn vader overleed op 6 oktober 1939 93 jaar. Ouders: Hendrik Gooijer en Gijsje Doorn.

2.         Geert (Sikkes) VEENEMA, geboren op 14‑02‑1879 om 09.00 uur te Spannum, overleden op 07‑12‑1941 om 01.00 uur te Wommels op 62-jarige leeftijd, begraven te Wommels.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑05‑1901 te Baarderadeel met Geertje (Dirks) WIJBRANDI, 23 jaar oud, geboren op 30‑12‑1877 om 07.00 uur te Winsum, overleden op 21‑11‑1955 te Sneek op 77-jarige leeftijd. Ouders: Dirk (Klazes) Wybrandi en Akke Sybrends Ykema.

3.         Herre (Sikkes) VEENEMA, geboren op 22‑06‑1881 om 03.00 uur te IJlst, overleden op 22‑04‑1896 om 08.30 uur te Huizen op 14-jarige leeftijd.

4.         Ype (Sikkes) VEENEMA, schildersknecht, geboren op 10‑08‑1882 om 13.00 uur te IJlst, overleden op 12‑12‑1966 te Bussum op 84-jarige leeftijd.

5.         Hendrikus (Sikkes) VEENEMA, letterzetter, geboren op 10‑03‑1885 om 16.30 uur te Woudsend, overleden op 12‑11‑1952 om 12.00 uur te Laren op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑08‑1912 te Bussum met Maagje Maria (Jacobs) GRIFFIOEN, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 12‑05‑1886 te Kockengen, overleden op 16‑11‑1968 te Laren op 82-jarige leeftijd. Ouders Jacob Hendrikus Griffioen en Dirkina Henrika Voorneveld.

6.         Jitske (Sikkes) VEENEMA, geboren op 28‑12‑1886 om 14.00 uur te Woudsend, overleden op 05‑12‑1887 om 09.00 uur te Twijzel, 342 dagen oud.

7.         Jitze (Sikkes) VEENEMA, huisschilder, geboren op 15‑03‑1888 om 04.00 uur te Twijzel, overleden op 24‑07‑1968 te Capelle a.d. Ijssel op 80-jarige leeftijd, uit dit huwelijk werd op 19 september 1931 een levenloos meisje geboren.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23‑08‑1918 te Zoelen met Jannigje Francina (Cornelis) van HOORN, 30 jaar oud, geboren op 04‑11‑1887 te Zoelen, overleden op 24‑07‑1968 te Capelle a.d. IJssel op 80-jarige leeftijd. Ouders: Cornelis Marinus van Hoorn en Maria Hendrina den Otter.

8.         Akke (Sikkes) VEENEMA, geboren op 28‑11‑1889 om 05.00 uur te Twijzel, overleden op 15‑12‑1951 om 04.30 uur te Huizen op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25‑02‑1922 te Huizen met Cornelis van der POEL, 39 jaar oud, terrein arbeider  gasfabriek, geboren op 18‑08‑1882 te Huizen. Dit echtpaar hadden een dochter Sibbeltje geb.5 april 1923 Huizen. Was getrouwd met Jan Vos 1948. Zij is overleden 22 maart 2011 Huizen.

Dit echtpaar is gescheiden. Ouders: Cornelis van der Poel en Annetje Bunschoten.

 

VI.8     Nammen (Obbes) de JONG, geboren op 02‑02‑1827 om 22.00 uur te Boer (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 16‑05‑1880 om 07.00 uur te Winsum op 53-jarige leeftijd, begraven op 20‑05‑1880 te Dronrijp. Toen 7 dagen oud zoontje Symon stierf is hij samen met zijn vader in één kist begraven. Dit verhaal heb ik (N.Zwart) van de zoon van mijn grootvader gehoord. Zoon van Obbe (Thijs) de JONG (zie V.2 op blz. 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08‑02‑1868 te Baarderadeel, was op huwelijksvoorwaarde getrouwd, akte 5 februari 1868 bij notaris te Franeker. Echtgenote is Elske (Eelzes) SINNEMA, 23 jaar oud, dienstbode  later veehoudsche, geboren op 14‑12‑1844 om 12.00 uur te Hichtum  Wonseradeel, overleden op 04‑01‑1906 om 16.00 uur te Winsum op 61-jarige leeftijd, begraven op 08‑01‑1906 te Winsum, dochter van Aelze (Petrus) SINNEMA, kastelein te Nijland, en Baukje (Sybrens) ANDELA. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 10‑06‑1886 te Baarderadeel met Wytse (Paulus) STRIKWERDA, 42 jaar oud, geboren op 29‑05‑1844 om 18.00 uur te Winsum, overleden op 26‑05‑1923 om 05.00 uur te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd. Ouders waren Paulus (Symons) Strikwerda en Sjoerdje (Gerrits) Eringa.}

Uit dit huwelijk:

1.         Obbe (Nammens) de JONG, geboren op 17‑04‑1868 om 21.00 uur te Winsum, overleden op 19‑04‑1870 om 08.00 uur te Winsum op 2-jarige leeftijd.

2.         Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie VII.25 op blz. 1).

3.         Geertje (Nammens) de JONG (zie VII.27 op blz. 1).

4.         Obbe (Nammens) de JONG, geboren op 18‑04‑1874 om 17.00 uur te Winsum. Ongehuwd. Overleden op 23‑04‑1903 om 06.00 uur te Winsum op 29-jarige leeftijd, begraven te Winsum.

5.         Eelze (Nammens) de JONG (zie VII.29 op blz. 1).

6.         Hiske (Nammens) de JONG, geboren op 13‑03‑1877 om 15.00 uur te Winsum, overleden op 16‑02‑1931 om 18.00 uur te Sneek op 53-jarige leeftijd, begraven op 20‑02‑1931 te Oosterend. Woonden te Oosterend. Is overleden aan een bloedvergiftiging. (Bron: Tante Sjouk).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑05‑1900 te Baarderadeel met Rienk (Ates) SYBRANDY, 22 jaar oud, geboren op 05‑07‑1877 te Oosterend, overleden op 11‑12‑1962 te Oosterlittens op 85-jarige leeftijd, begraven te Oosterlittens. Voozover ik heb nagaan hadden zij 2 kinderen o.a. Ate geboren 22 februari 1901 akte 19 te Hennaarderadeel.Gehuwd op 30-05-1928 met Johantje de Vries geb 5-9-1903 Wymbritseradeel, akte huwelijk 25.Elske geboren 14 december 1902, akte 118 te Hennaarderadeel,die zelfde dag nog overleden, 14-12-1902 te Wommels en aldaar ook begraven. ouders zijn: Ate (Rienks) Sybrandy en Trijntje (Sjoerds) Boschma.

7.         Jacob (Nammens) de JONG, geboren op 15‑11‑1878 om 11.00 uur te Winsum, overleden op 18‑08‑1881 om 15.00 uur te Winsum op 2-jarige leeftijd, begraven op 22‑08‑1881 te Winsum.

8.         Symon (Nammens) de JONG, geboren op 10‑05‑1880 om 13.00 uur te Winsum, overleden op 17‑05‑1880 om 23.00 uur te Winsum, 7 dagen oud, begraven op 20‑05‑1880 te Dronrijp.

 

VII.25  Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG, geboren op 15‑04‑1870 om 05.00 uur te Winsum Baarderadeel. Vertrokken op 12 juli 1890 naar Spannum. Later geemigreerd naar Amerika.

Vertrokken vanuit Rotterdam met schip Noordam. Gearriveerd in New York 6 juni 1921. Overleden op 31‑01‑1935 te Grand Rapids Michigan USA op 64-jarige leeftijd, begraven op 03‑02‑1935 te Grand Rapids Michigan USA, dochter van Nammen (Obbes) de JONG (zie VI.8 op blz. 1) en Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudsche.

Ondertrouwd op 20‑04‑1890 te spannum, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03‑05‑1890 te Hennaarderadeel wsl. Spannum met Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA, 25 jaar oud, kruidenier, geboren op 07‑01‑1865 om 04.00 uur te Oosterlittens, overleden op 12‑09‑1935 te Grand Rapids Michigan USA op 70-jarige leeftijd, begraven op 16‑09‑1935 te Grand Rapids Michigan USA. Volgens verkoopakte heeft hij zijn winkel verkocht in 1902.Zijn in 1906 geemigreerd naar de USA.Volgens internetarchief worden zij in de USA genoemd George en Bertha Bergsma. Woonden in Grand Rapids 1220 Quarry Road NW. (Quarry betekent: steengroeve).Volgens ancestry is Sjoerd vertrokken vanuit Rotterdam met schip Potsdam en gearriveerd 24 juli 1906 in New York. Zijn ouders waren : Auke (Annes) Bergsma en Ruurdtje (Sybrens) Sybrandy.

Uit dit huwelijk:

1.         Auke Anne (Sjoerds) (Oscar) BERGSMA, meubelontwerper, geboren op 15‑04‑1891 om 22.30 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 18‑01‑1966 te Grand Rapids Michigan USA op 74-jarige leeftijd, begraven te Washington Park Memorial Gardens. Uit dit huwelijk 7 zonen: George, John,

Russell, Norman, Oscar jr. Edward en Robert en 5 dochters: Mrs. Bertha Vigil, Mrs. Helen Camp, Mrs. Albert Triviest, Mrs. Norma Pell en Mrs. R.Opdendijke geboren.

Volgens gegevens zou Oscar na het overlijden van Della opnieuw getrouwd zijn met Marquerite C. Douma op 8 mei 1964 in Holland Michigan. Zij is geboren in Holland Michigan en was getrouwd geweest. Haar vader Andrew W. Johnson en moeder Ellen A. Saunders.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑10‑1911 te Grand Rapids Michigan USA met Della (John) KALSBEEK, 19 jaar oud, geboren op 03‑07‑1892 te Grand Rapids Michigan USA, overleden op 07‑11‑1962 te Grand Rapids Michigan USA op 70-jarige leeftijd, begraven ..‑06‑1962 te Washington  Park Memorial Gardens Grand Rapids Michigan  USA. Ouders waren John Kalsbeek en Lena Donker.

2.         Nammen (Sjoerds) (Norman) BERGSMA, Inspecteur Nash-Kelvinator Co. Geboren op 13‑07‑1892 om 05.30 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 15‑04‑1947 te Grand Rapids USA County Kent op 54-jarige leeftijd, begraven ..‑04‑1947 te Washington Park Cemetery Grand Rapids. Zij woonden 911 Arianne Street Grand Rapids. Niet bekend of er kinderen waren.

Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 12‑08‑1939 te Coopersville Ottawas County met Florence (Lamberts) BOSS, 37 jaar oud, geboren op 19‑08‑1901, overleden op 07‑10‑1956 op 55-jarige leeftijd, begraven ..‑10‑1956 te Washington Park Memorial Garden Grand Rapids Michigan. Ouders waren Lambert Bos en Sadie Engbringhof.

3.         Elske (Sjoerds) (Elsie) BERGSMA, geboren op 24‑08‑1893 om 08.00 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 01‑03‑1980 te Grand Rapids Michigan USA op 86-jarige leeftijd, begraven ..‑03‑1980.

Gehuwd met Adrian Hubert KETT, Had een Fireplace store in Grand Rapids, geboren op 15‑02‑1894 te Yrseke, overleden op 04‑02‑1971 te Grand Rapids Michigan USA op 76-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren John getrouwd met Marciel en Beth getrouwd met Glen Sommers. Johan heeft de Fireplace store van zijn vader voortgezet en na zijn overlijden is de zaak voortgezet door Larry zijn

zoon. Deze zaak is er tot op heden nog.

4.         Sybren (Sjoerds) (George) BERGSMA, geboren op 23‑05‑1895 om 06.00 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 20‑09‑1915 te Grand  Rapids Michigan USA op 20-jarige leeftijd, begraven te Washington Memorial Garden Grand Rapids Michigan USA.

5.         Ruurdtje (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 23‑11‑1896 om 11.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 08‑12‑1898 om 22.00 uur te Edens op 2-jarige leeftijd.

6.         Taetske (Sjoerds) (Theresa) BERGSMA, geboren op 15‑08‑1898 om 11.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 01‑12‑1989 te Grand Rapids Michigan USA op 91-jarige leeftijd. Woonde in Racine Wisconsin USA.

Gehuwd met Henry KUIPERS.

7.         Obbe (Sjoerds) BERGSMA, Kapper, geboren op 12‑02‑1900 om 10.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 04‑10‑1972 te Grand Rapids Michigan USA op 72-jarige leeftijd, begraven te Rosedale Memorial Park. Zover ik heb kunnen afleiden zijn uit dit huwelijk 3 kinderen geboren.

Joyce getrouwd met Robert Haveman. Edward en Leonard. Woonden in County Kent.

Gehuwd te Grand Rapids met Frances NABER, hospital worker, geboren te Otsego  MI.

8.         Anne (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 10‑08‑1901 om 18.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 27‑12‑1901 om 06.30 uur te Edens Hennaarderadeel, 139 dagen oud.

9.         Rose (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 24‑08‑1903 te Hennaarderadeel, overleden op 28‑12‑1990 te Grand Rapids Michigan USA op 87-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑06‑1928 te Grand Rapids Michigan USA met George de GROOT, 29 jaar oud, Furniture & moving store, geboren op 04‑12‑1898 te Grand Rapids Michigan USA, overleden op 24‑12‑1974 te Grand Rapids Michigan USA op 76-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk een dochter geboren Ruth Elaine, getrouwd met Richard Hoolsema.

10.       Edward (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 01‑01‑1907 te Grand Rapids USA, overleden op 16‑07‑1941 te Grand Rapids Michigan USA op 34-jarige leeftijd, begraven te Washington Park Memorial Garden Grand Rapids.

 

VII.27  Geertje (Nammens) de JONG, geboren op 23‑02‑1873 om 11.00 uur te Winsum Baarderadeel, overleden op 09‑02‑1948 te Hijlaard op 74-jarige leeftijd, begraven op 12‑02‑1948 te Hijlaard, dochter van Nammen (Obbes) de JONG (zie VI.8 op blz. 1) en Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudsche.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑05‑1898 te Weidum, gehuwd voor de kerk op 21‑05‑1898 te Geref.Kerk Weidum met Ulbe (Gerbens) FABER, 34 jaar oud, veehouder, geboren op 13‑10‑1863 om 14.00 uur te Oosterlittens, overleden op 29‑01‑1942 om 21.30 uur te Hijlaard op 78-jarige leeftijd, begraven op 03‑02‑1942 te Hilaard. Zijn ouders waren Gerben (Ulbes) Faber en Lezijntje (Piers) Santema.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerben (Ulbes) FABER, geboren op 28‑02‑1899 om 23.00 uur te Winsum, overleden op 21‑11‑1977 op 78-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12‑05‑1926 te Leeuwarderadeel met Douwtje de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 10‑04‑1905 om 15.00 uur te Leeuwarden, overleden op 26‑01‑1984 op 78-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard.

2.         Nammen (Ulbes) FABER, geboren op 21‑06‑1900 om 18.00 uur te Winsum Baarderadeel, overleden op 06‑01‑1985 te Hijlaard op 84-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren 20-03-1935 te Irnsum, Rauwerderheim een dochter Aafke. Zij is overleden op 21-03-1935, 1 dag oud, akte 9.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 09‑05‑1938 te Baarderadeel met Baukje KOOPMANS, 33 jaar oud, geboren op 26‑03‑1905 te Hommerts, overleden op 06‑05‑1930 om 17.00 uur te Offingawier op 25-jarige leeftijd. Jong overleden aan TBC.Haar ouders waren Lolke Koopmans en Baukje de Jong.

3.         Pier (Ulbes) FABER, geboren op 25‑12‑1901 om 15.00 uur te Winsum Baarderadel, overleden op 15‑04‑1995 te Harderwijk op 93-jarige leeftijd, begraven te Harderwijk.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23‑04‑1930 te Zeist met Antje Catharina Lena ten HOOR, 21 jaar oud, geboren op 13‑03‑1909 te Hazerswoude Friesland, overleden op 18‑04‑1987 op 78-jarige leeftijd.

4.         Obbe (Ulbes) FABER, onderwijzer, geboren op 28‑06‑1903 te Winsum, overleden op 10‑08‑1991 te Hijlaard op 88-jarige leeftijd, begraven op 14‑08‑1991 te Hijlaard. Uit dit huwelijk en dochter Sjoukje, was gehuwd met Wiepke Schukken geboren 8-10-1947 en overleden 20-3-2016 te Hijlaard, crematie 25-03-2016 te Marsum.

 

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01‑05‑1940 te Baarderadeel met Marie de JONG, 27 jaar oud, geboren op 11‑06‑1912 te Oldeboorn, overleden op 15‑04‑2002 te Hijlaard op 89-jarige leeftijd, begraven op 20‑04‑2002 te Hijlaard.

5.         Lazina (Ulbes) FABER, geboren op 30‑09‑1904 te Baarderadeel, overleden op 06‑10‑1989 op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15‑05‑1931 te Oosterend met Dirk ZUIDERVELD, 27 jaar oud, geboren op 30‑09‑1903, overleden op 17‑09‑1991 op 87-jarige leeftijd, begraven op 21‑09‑1991 te Hijlaard.

6.         Elske (Ulbes) FABER, geboren op 13‑11‑1905 te Winsum, overleden op 10‑03‑1997 te Leeuwarden op 91-jarige leeftijd, begraven te Boksum.

Gehuwd met Sied L WIERSMA, geboren op 06‑09‑1904 te Boksum, overleden op 29‑09‑2001 te Leeuwarden op 97-jarige leeftijd, begraven op 04‑10‑2001 te Boksum.

7.         Klaaske (Ulbes) FABER, geboren op 13‑10‑1907 te Baarderadeel, overleden op 07‑07‑1995 op 87-jarige leeftijd, begraven te Midwolde Gem. Leek Groningen.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑01‑1934 te Baarderadeel met Theunis (Johannes) BOERSMA, 33 jaar oud, predikant, geboren op 24‑10‑1900 om 00.30 uur te Leeuwarderadeel, overleden op 01‑04‑1983 op 82-jarige leeftijd, begraven te Midwolde Gem. Leek  Groningen. Was studievriend van mijn vader (Dirk Zwart).Theunis heeft nog een ouder zusje gehad die geboren werd in 1898. Is 10 weken oud geworden en haar naam was Rienje. Zijn jongere zus heet ook Rienje geboren in 1901. Ouders waren Johannes (Theunis) Boersma en Aafke Wouda.

8.         Baukje (Ulbes) FABER, geboren op 03‑10‑1909 te Winsum, overleden op 19‑12‑1926 om 04.00 uur te Leeuwarden op 17-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard.

9.         Sake (Ulbes) FABER, geboren op 10‑03‑1913 te Baarderadeel, overleden op 09‑10‑2003 te Britsum op 90-jarige leeftijd, begraven te Britsum.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06‑05‑1942 te Baarderadeel met Blijke JONGBLOED, 23 jaar oud, geboren op 21‑08‑1918 te Britsum, overleden op 11‑08‑1989 te Britsum op 70-jarige leeftijd, begraven te Britsum.

 

VII.29  Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, geboren op 03‑09‑1875 om 04.00 uur te Winsum  Baarderadeel (gezindte: gereformeerd), overleden op 25‑01‑1964 te Utrecht op 88-jarige leeftijd, begraven op 30‑01‑1964 te Utrecht; begraafplaats Tolsteeg. Het gezin verhuisde op 25 september 1928 naar Apeldoorn, Zuiderstraat 19. Zoon van Nammen (Obbes) de JONG (zie VI.8 op blz. 1) en Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudsche.

Ondertrouwd op 08‑02‑1905 te Baarderadeel, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑03‑1905 te Baarderadeel met Berdina (Johannes) HAITSMA, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 29‑04‑1881 om 09.30 uur te Dongjum Franekeradeel, alle informatie  cbg af.2 1882-1906 3-4 Snee. Woonde 20-01-1902 in Amsterdam en veetrok op 6 juni 1902 naar Sneek. (gezindte: gereformeerd), overleden op 06‑07‑1968 te Utrecht op 87-jarige leeftijd, begraven op 11‑07‑1968 te Utrecht;begraafplaats Tolsteeg. Was dienstbode bij H.H.Kuiper. Heeft ook geholpen bij Abraham Kuiper in Amsterdam.Bevolking schrijft:20-02-1902 gekomen uit Amsterdam.Vertrok uit gemeente Baarderadeel op 6 juni 1902 naar Sneek en daar ingeschreven op 23 juni 1902 (bev.ingekomenen 1900-1905, fiche 4). Woonde in Sneek bij Thomas Karst Dokkum geboren 29-04-1866, overleden 07-03-1905, doopsgezind, koopman. Getrouwd met Aagje Dekker die na het overlijden van haar man terugging naar Zaandam op 25-04-1905. De ouders van Thomas heten: Theunis Dokkum geboren 02-05-1836 te Warns, NH. winkelier. Janke v.d.Meulen geboren 12-07-1835. Dit echtpaar hadden nog een zoon Lolke en een dochter Rimpkje Idskje. De ouders van Theunis heten: Lolke (Liewes) Dokkum en Idskje  (Theunis) v.d.Zee. Dochter van Johannes (Tjepkes) HAITSMA, koemelker, en Jeltje (Ruurds) MEIJER.

Uit dit huwelijk:

1.         Jeltje (Eelzes) de JONG, naailerares, geboren op 29‑07‑1905 om 08.30 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 14‑12‑1988 om 00.30 uur te Halfweg op 83-jarige leeftijd, begraven op 19‑12‑1988 te Zwanenburg ; Ned.Herv.begraafplaats. Zij verhuisde op 20 juni 1928 naar Nijemirdum.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑06‑1928 te Huizum  Leeuwarderadeel met Dirk (Pieters) ZWART, 27 jaar oud, Predikant, geboren op 22‑07‑1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 20‑02‑1958 om 02.15 uur te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24‑02‑1958 te Zwanenburg Ned. Herv. begraafplaats. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Piet, Berdina, Eelze Nammen, Hillie, Elsa, Nienke, Sjouwina Jelly, Dirk, Andries Lieuwe.

2.         Nammen Obbe (Eelzes) de JONG, geboren op 22‑05‑1909 om 08.00 uur te Huizum. Is getrouwd geweest met Fennigje Stoffer.Zij was weduwe van Steven Johannes Logtenberg (geboren 31-07-1909 te Epe,landbouwer en overleden op 12-07-1932 te Apeldoorn).Zij had uit haar 1e huwelijk een zoontje: Albert Jan geboren 03-09-1931 te Apeldoorn en overleden op 13-02-1932 te Apeldoorn.Zij hebben uit dit huwelijk 4 kinderen: Eelze Nammen(1934), Gerrit Jan (1936), Anthonia Lubertina (Toos)1939, is 30-12-2006 overleden aan hartstilstand, 67 jaar. Gecremeerd in Apeldoorn. en Berdina Wilhelmina(26-09-1939, (laatse twee een tweeling).Hun moeder stierf toen zij zeer jong waren.Had tijdens de zwangerschap van de tweeling TBC opgelopen.Fennigje haar vader heette Gerrit Jan Stoffer en haar moeder was Teuntje Boer.Is naar Vancouver vertrokken en daar getrouwd met Helen Kort. Zij is overleden 29-01-2014 BC Canada en begraven op 31-01-2014, zelfde graf als haar echtgenoot. Overleden op 22‑04‑2006 te Vancouver BC Canada op 96-jarige leeftijd, begraven op 27‑04‑2006 te Vancouver BC Canada.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑11‑1933 te Apeldoorn met Fennigje STOFFER, 22 jaar oud, zonder beroep, geboren op 22‑04‑1911 te Wilsum, overleden op 01‑12‑1941 om 0.400 uur te Apeldoorn op 30-jarige leeftijd. Overleden aan TBC! Haar ouders waren Gerrit Jan Stoffer en Teuntje Boer.

3.         Elske (Eelzes) de JONG, geboren op 06‑06‑1911 om 09.00 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 15‑03‑1954 om 20.40 uur te Ede op 42-jarige leeftijd, begraven op 19‑03‑1954 te Helledoorn alg.begraafplaats.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17‑09‑1946 te Aalten. Gehuwd vanuit de pastorie van Ds. en Mw. Gerritsma. Echtgenoot is Jan Hendricus de BOER, 31 jaar oud, predikant, geboren op 11‑06‑1915 te Makkum (gezindte: gereformeerd), overleden op 27‑05‑1992 te Wageningen op 76-jarige leeftijd, begraven op 01‑06‑1992 te Wageningen alg.begraafplaats. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Rudolf Jan 25-06-1947 te Monnikendam, gehuwd met Joke van Wijngaarden, zij hebben 3 kinderen: Tedde, Rense en Wiger. Berdina Elske  geboren 24 augustus 1949 te Helledoorn, overleden op 11 mei 2001 te Den Haag en daar op 18 mei 2001 begraven, begraafplaats St.Petrus Banden, Kerkhoflaan. Is na overlijden van zijn vrouw Els de Jong, nog 2x hertrouwd.

Uit 2e huwelijk wel kinderen, uit 3e huwelijk geen kinderen.3e huwelijk was met Heiltje (Heily)  Hogeboom geb. 11 juli1923 te Makkum. Zij is overleden 30 oktober 2020 te Wageningen en op 9 november 2020 begraven begraafplaats Leeuwerenk Wageningen.

 

4.         Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie VIII.54 op blz. 1).

5.         Johannes (Eelzes) de JONG (zie VIII.55 op blz. 1).

 

VIII.54 Sjoukje (Eelzes) de JONG, geboren op 05‑09‑1912 om 18.00 uur te Huizum, overleden op 02‑07‑2001 te Ede op 88-jarige leeftijd, begraven op 06‑07‑2001 te Aalten, dochter van Eelze (Nammens) de JONG (zie VII.29 op blz. 1) en Berdina (Johannes) HAITSMA, dienstbode.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑11‑1936 te Aalten met Teade de BOER, 32 jaar oud, geboren op 23‑02‑1904 te Bolsward, overleden op 26‑11‑1991 te Heerjansdam op 87-jarige leeftijd, begraven op 30‑11‑1991 te Aalten alg.begraafplaats Berkenhove. Zijn ouders waren Yke de Boer en Antje hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1.         Ineke Berdina de BOER, geboren op 10‑12‑1937 te Aalten, overleden op 05‑09‑1995 te Emmercompascuum op 57-jarige leeftijd, begraven op 19‑09‑1995 te Berkenhove te Aalten.

Gehuwd met Quiri HUIJSER, Predikant.

2.         Antje (Ankie) de BOER, geboren te Aalten.

Gehuwd met Johan V.D.BERG.

3.         Jelly de BOER, geboren te Aalten.

Gehuwd met Dick BOEKESTEIN.

4.         Elske de BOER, geboren te Aalten.

Gehuwd met Pieter RENKEMA.

5.         Yke Teade de BOER, geboren op 18‑09‑1944 te Aalten, overleden op 05‑11‑2019 te Weert op 75-jarige leeftijd, begraven op 09‑11‑2019 te te Zoelen.

Gehuwd met Laura BIJL.

6.         Sjoukje de BOER, geboren te Hengelo.

Gehuwd met Wim WILBRINK.

7.         Eelze Nammen de BOER, geboren te Hengelo. Tearde Nammen 18 jaar een zoon van Eelze is vrijdag 24 april 1998 door een vrachtauto overreden. Begrafenis vond plaats op 28 april 1998.

8.         Auke de BOER, geboren te Hengelo.

 

VIII.55 Johannes (Eelzes) de JONG, ambtenaar, geboren op 10‑07‑1927 te Huizum Leeuwarderadeel (gezindte: gereformeerd), overleden op 27‑08‑2001 om 11.00 uur te Utrecht op 74-jarige leeftijd, begraven op 31‑08‑2001 te Utrecht. Is in zelfde graf begraven als zijn ouders, Tolsteeg begraafplaats, Opaallaan te Utrecht. Zoon van Eelze (Nammens) de JONG (zie VII.29 op blz. 1) en Berdina (Johannes) HAITSMA, dienstbode.

Gehuwd te de Bilt met Ida Wilhelmina PLOEGER, geboren te de Bilt.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (zie IX.15 op blz. 1).

2.         Cornelis Ido (Johannes) (Ido) de JONG, geboren te Utrecht. Ido heeft als partner Sabina Scheggetman. Zij hebben 2 kinderen:

Bo geboren 20 oktober 2010 en Luuk geboren 20 juni 2012.Beide geboren te Utrecht.

 

IX.15   Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG, geboren te Utrecht, zoon van Johannes (Eelzes) de JONG (zie VIII.55 op blz. 1) en Ida Wilhelmina PLOEGER.

Gehuwd te Bilthoven, gehuwd voor de kerk te Holy trinity Church Utrecht met Marlene van DIJK, geboren te Leerdam.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna( Johannes) de JONG, geboren te Bunnik.

2.         Lucas (Johannes) de JONG, geboren te Bunnik.

 

VI.14   Geert (Obbes) de JONG, geboren op 20‑09‑1838 om 23.00 uur te Dronrijp (gezindte: Ned. Herv.). Vertrokken op 1 maart 1865 naar Spannum. Overleden op 18‑09‑1898 om 02.00 uur te Huins  Baarderadeel op 59-jarige leeftijd, begraven te Dronrijp. Uit dit huwelijk werd op 10 maart 1880, akte 28 een levenloos kind geboren van het vrouwelijk geslacht. Zoon van Obbe (Thijs) de JONG (zie V.2 op blz. 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA.

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30‑05‑1877 te Spannum. IJttje was bij huwelijk minderjarig. Echtgenote is Yttje (WYbes) BOUMA, 19 jaar oud, geboren op 22‑02‑1858 om 07.30 uur te Wommels, overleden op 02‑12‑1918 te Dantumadeel op 60-jarige leeftijd, bij overlijdensbericht staat niet Yttje maar Ytje. Dochter van Wybe (Jans) BOUMA, slagter, en Trijntje (Ruurds) ADEMA. {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 02‑06‑1900 te Baarderadeel met Jan (Tjeerds) de BOER, 38 jaar oud, geboren op 05‑12‑1861 om 08.00 uur te Vrouwenparochie, overleden op 17‑03‑1917 om 07.00 uur te Kimswerd op 55-jarige leeftijd. Ouders: Tjeerd de Boer en Eelkje Kalma.}

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje (Geerts) de JONG, geboren op 02‑07‑1883 om 07.00 uur te Huins, overleden op 20‑08‑1945 te Boksum op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29‑11‑1902 te Baarderadeel met Jacobus (Tjeerds) de BOER, 26 jaar oud, veehouder, geboren op 01‑03‑1876 om 13.00 uur te Vrouwenparochie Het Bildt, overleden op 29‑04‑1941 om 02.00 uur te Boxum Menaldumadeel op 65-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen: Anna, Eelkje geboren  8-02-1909 Boxum, akte 23 18.30 uur. Geert, Itje, Jan, Joukje, Tjeerd, Tjeerdje, Wybe.

Heb in archief gevonden dat dit echtpaar op 29-09-1926 en op 11-11-1927 levenloze kinderen hebben gehad, beide van het vrouwelijk geslacht. Ouders: Tjeerd de Boer en Eelkje Kalma.

2.         Wijbe (Geerts) de JONG, geboren op 15‑11‑1890 om 23.00 uur te Huins Baarderadeel, overleden op 01‑06‑1967 te Indiana USA op 76-jarige leeftijd.

3.         Antje (Geerts) de JONG, geboren op 19‑12‑1895 om 01.00 uur te Huins Baarderadeel, overleden op 02‑10‑1955 op 59-jarige leeftijd, begraven te Hartwerd. Antje heeft testament laten maken bij Notaris Kingma Veenwouden op 19-09-1919.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23‑04‑1930 te Wonseradeel met Johannes Henderikus HOEKSTRA, 34 jaar oud, veehouder, geboren op 23‑06‑1895 om 12.00 uur te Sneek, overleden op 21‑01‑1962 om 00.20 uur te Hoogezand-Sappemeer op 66-jarige leeftijd. Volgens opschrift grafsteen heeft dit echtpaar een zoontje gehad die slechts enkele dagen geleefd heeft. Tjeerd geboren 28-10-1931 te Hartwerd, overleden 01-11-1931, 04.00 te Hartwerd, akte 143. Ouders: Tjeerd Hoekstra en Hieke Burenga.

 

V.5      Pieter (Thijs) de JONG, geboren op 04‑04‑1804 te Zweins, gedoopt op 10‑06‑1804 te Zweins, overleden op 04‑03‑1872 om 01.00 uur te Zweins op 67-jarige leeftijd, zoon van Thijs (Jacobs) de JONG, huisman te Zweins, en Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie IV.2 op blz. 1).

Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 20‑04‑1833 te Franekeradeel met Eelkje (Meintes) POSTMA, geboren circa 1803 te Peins, overleden op 22‑08‑1845 om 22.00 uur te Zweins. Ouders: Meinte (Meintes) Postma en Fokje (Cornelis) Tichelaar Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 16‑02‑1846 te Franekeradeel met Antje (Hendriks) REITSMA, geboren circa 1796, overleden op 02‑11‑1872 om 06.00 uur te Boer. Was eerder weduwe van Rients Yedes Hoekstra.Hij overleed 11 maart 1842, 48 jaar oud B5. Was geboren in 1794. Haar ouders waren Hendrik Douwes en Sytske Gerrits.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Fokje (Pieters) de JONG, geboren op 21‑07‑1833 om 16.00 uur te Zweins, overleden op 31‑01‑1907 om 02.00 uur te Peins op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑11‑1859 te Franekerdeel met Evert (Jelles) SIKKEMA, 30 jaar oud, geboren op 19‑07‑1829 om 01.00 uur te Tzummarrum, overleden op 05‑05‑1916 om 05.00 uur te Harlingen op 86-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Pieter, Jelle, Systke, Eelkje, Geertje, Thijs, Pieter, Geertje. Ouders: Jelle Jans Sikkema en Systske Jans Siderius.

2.         Geertje (Pieters) de JONG, geboren op 26‑07‑1835 om 02.00 uur te Zweins, overleden op 15‑09‑1899 om 02.00 uur te Franeker op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25‑11‑1867 te Franekerdeel met Auke Eeltjes) FENNEMA, 31 jaar oud, geboren op 27‑05‑1836 om 21.30 uur te Deinum Menaldumadeel, overleden op 17‑03‑1916 om 05.00 uur te Franeker op 79-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk Brant geboren 7 november 1868, akte 162. Getrouwd op 13-05-1893, akte 15 te Barradeel met Tietje de Haan, oud 27 jaar, die overleed op 17-05-1941, akte 50 te Harlingen. Brant is overleden op 14-01-1942 , akte 4 te Barradeel. Pieter geboren 25 mei 1870, akte 90 en is overleden 09-01-1872, akte 3 te Franekerdeel. Thijs geboren 16 juli 1871, akte 107. Getrouwd op 19-02-1914, akte 6 te Franeker met Jacobje Tichelaar, geboren 25-02-1869, akte 36 te Franeker.Overleden op 01-04-1935, akte 37 te Franeker. Thijs is overleden op 04-02-1942 , akte 26 te Franeker.Pieter geboren 1 mei 1874, akte 61 en overleden op 07-12-1875, akte 143 te Franekerdeel.Lijsbeth geboren 21 januari 1876 akte 16.Zij is overleden op 06-08-1904, akte 102 Franekerdeel. Ongehuwd. Allen geboren te Franekerdeel.Op 25-05-1878 wordt levenloos kind geboren. Ouders: Eeltje (Brands) Fennema en Lijsbert (Sjoerds) Wiglema.

3.         Thijs (Pieters) de JONG, boerenknecht, geboren op 21‑02‑1837 om 06.00 uur te Zweins, overleden op 14‑02‑1868 om 21.00 uur te Dronrijp op 30-jarige leeftijd. Ongehuwd.

4.         Fokeltje (Pieters) de JONG, geboren op 05‑03‑1839 om 02.00 uur te Zweins, overleden op 25‑12‑1905 om 16.00 uur te Welsrijp op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑05‑1863 te Hennaarderadeel met Andreas (Jans) GILLEBAARD, 23 jaar oud, geboren op 26‑09‑1839 om 09.00 uur te Welsrijp, overleden op 15‑04‑1872 om 06.00 uur te Welsrijp op 32-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Jan geboren 30-11-1863, akte 122 en overleden op 11-08-1864, blad 13. Jan geboren 09-06-1865, akte 61 te Welsrijp. Getrouwd op 31-03-1888, akte 6 te Hennaarderadeel met Trijntje Hannema. Trijntje is geboren te Baijum op 08-04-1867, akte 50. Haar ouders waren: Gerrit (Johannes) Hannema en Grietje (Lieuwes) Zijlstra. Jan is overleden op 14-01-1937, akte 5. Uit het huwelijk tussen Jan en Trijntje zijn 4 kinderen geboren. Doedtje geboren 26-08-1867, akte 113. Andrieske geboren 05-12-1872, akte 138. Haar vader was voor haar gebooorte in April 1872 overleden. Zij is getrouwd op 29-05-1898, akte 32 te Franeker met Ruurd Adema, geboren 24-01-1872, akte 20 te Franeker.Ruurd was schoenmaker.

Ruurd is overleden 20-01-1956, 20.00 u, akte 38 te Leeuwarden. Andrieske is overleden 19-01-1958, 15.00 u, akte 24 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren Pietje geboren 13-02-1899,17.30 u, akte 20 akte te Huizum.Pietje is overleden 12-06-1978 begraven te Tzum.

Auke geboren 25-04-1901,08.00 u, akte 92 te Huizum.Overleden 06-07-1902, 06.30 u. te Huizum.

 Ouders: Jan (Wesselius) Gillebaard en Franske (Boukes) Boukema.

5.         Meintje (Pieters) de JONG (zie VI.24 op blz. 1).

6.         Eelke (Pieters) de JONG, geboren op 21‑08‑1845 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 16‑12‑1845 om 08.00 uur te Zweins, 117 dagen oud.

 

VI.24   Meintje (Pieters) de JONG, geboren op 05‑02‑1842 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 01‑09‑1871 om 11.00 uur te Zweins op 29-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Thijs) de JONG (zie V.5 op blz. 1) en Eelkje (Meintes) POSTMA.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24‑11‑1862 te Franekerdeel met Daniel (Gosses) DIJKSTRA, 31 jaar oud, geboren op 12‑10‑1831 om 12.00 uur te Dronrijp, overleden op 21‑06‑1874 om 02.00 uur te Zweins op 42-jarige leeftijd. Ouders waren: Gosse Breends Dijkstra en Klaaske Klazes Postma.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 04‑03‑1863 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 06‑02‑1865 om 08.00 uur te Zweins op 1-jarige leeftijd.

2.         Gosse (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 19‑02‑1864 om 04.00 uur te Zweins, overleden op 29‑02‑1864 om 07.00 uur te Zweins, 10 dagen oud. Tweeling met Daniel.

3.         Daniel (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 19‑02‑1864 om 05.00 uur te Zweins, overleden op 23‑02‑1864 om 18.00 uur te Zweins, 4 dagen oud.

4.         Eelkje (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 26‑07‑1867 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 15‑10‑1874 om 21.30 uur te Zweins op 7-jarige leeftijd.

5.         Antje (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 12‑03‑1869 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 13‑08‑1869 om 20.00 uur te Zweins, 154 dagen oud.

6.         Antje (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 28‑08‑1870 om 04.00 uur te Zweins, overleden op 06‑12‑1937 om 08.30 uur te Tzum op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑05‑1896 te Franekerdeel met Meinte (Pieters) BRUINSMA, 38 jaar oud, geboren op 15‑02‑1858 om 07.30 uur te Tzum Franekerdeel, overleden op 08‑05‑1940 om 17.00 uur te Tzum op 82-jarige leeftijd. Voor zover ik heb kunnen vinden is uit dit huwelijk 1 kind geboren: Homme geboren 19-12-1897. Overleden 14-11-1970 te Tzum en aldaar begraven.Homme was getrouwd op 08-06-1922 te Hennaarderadeel met Akke Sipkema, geboren 16-11-1900 en overleden 13-07-1977, ook begraven te Tzum. Zijn ouders waren: Pieter (Homers) Bruinsma en Janke (Meintes) van der Berg.