Parenteel van Aeltje (Tjepkes) ABBEMA

 

Bestand    : C:\PG30\NL\DATA\JONG

Datum      : 22-03-2021

 

I.2        Aeltje (Tjepkes) ABBEMA, geboren circa 1620 te Franeker, overleden op 24‑10‑1647 te Franeker, dochter van Tjepke (Rintjes) ABBEMA en Heyltje (Wopkedr.) BANTS.

Ondertrouwd op 24‑08‑1645 te Harlingen, gehuwd na 08‑1645 te Pingjum met Petrus (Pauli) ENNEMA, predikant, geboren circa 1620 te Harlingen, overleden op 16‑11‑1656 te Pingjum. Ds. PETRUS (PYTER) PAULI EN(N)EMA, geb. 1619/20, ovl. 16-11-1656 (volgens grafsteen[2311] [2312] ), parentatie niet bewezen, afkomstig van Harlingen (1643, 1645), van Pingjum (1649), ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Leiden 25-6-1643 ("Petrus Pauli Ennema, Harlinganus, 23 (jaar)"),[2313] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 18-10-1645 ("Petrus Pauli Ennema, Harlinganus"),[2314] theologie candidaat (1645), werd in 1645 tegelijk met Regnerus Lolleď beroepen naar Kimswerd, maar aangezien in "de classis de stemmen gelijk stonden, werd eene beslissing door 't lot voorgeslagen, waarmede de partij van Regnerus Lolleď geen genoegen nam", vervolgens appelleerde en won op de Deputaten Synodi, beroepen en geapprobeerd 23-4-1646 als predikant te Pingjum,[2315] [2316] otr. 2o Leeuwarden gerecht 11-8-1649 (derde procl. 26-8-1649) BINTIE TONIS, geb. vóór ca. 1630, tr. 1o Harlingen geref. 24-8-1645

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes (Petrus) ENNEMA (zie II.1 op blz. 1).

 

II.1       Johannes (Petrus) ENNEMA, geboren op 04‑07‑1647 te pingjum, overleden op 29‑08‑1679 te Franeker op 32-jarige leeftijd, begraven te Martinikerk te Franekerk. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Aggeus geboren 1673, trouwt 1. Antie Harmsdr. 23-02-1696 Franeker. 2. Hiltje (Theerds) van de Vorm 29-07-1703 Franeker. Aggeus overlijd 28-04-1708.

Pyter geboren 1671 Franeker. Aeltje geboren 1673 Franeker, overleden voor 1688. Waarschijnlijk waren Aggeus en Aeltje tweeling. Zoon van Petrus (Pauli) ENNEMA, predikant, en Aeltje (Tjepkes) ABBEMA (zie I.2 op blz. 1).

Ondertrouwd op 05‑02‑1670 te Franeker, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑02‑1670 te Franeker met Attie (Ages) BRUNIA, 15 jaar oud, geboren op 30‑06‑1654 te Franeker, gedoopt op 30‑03‑1662 te Franeker, overleden op 16‑10‑1684 te Franeker op 30-jarige leeftijd, begraven te Franeker, dochter van Agge (Andries) BRUNIA en Teetske(Hanses) WALPERT. {Zij was ook ooit gehuwd met Jurjen (Beerns) SALVERDA, geboren op 01‑01‑1650, overleden op 11‑06‑1734 te Franeker op 84-jarige leeftijd, begraven te Franeker.}

Uit dit huwelijk:

1.         Aggeus (Johannes) ENNEMA (zie III.1 op blz. 1).

 

III.1     Aggeus (Johannes) ENNEMA, geboren op 15‑01‑1673 te Franeker, gedoopt op 06‑07‑1673 te Franeker, overleden op 28‑04‑1708 te Franeker op 35-jarige leeftijd, begraven te Franeker. Dit echtpaar had 2 kinderen: Anne Marike (Aggeus)  zie elders.

Johannes (Aggeus) geboren 1697 Franeker, trouwt Cornelia (Johannes) Eidsma, geboren Franeker. Johannes overleden 19-12-1748 Franeker. Zoon van Johannes (Petrus) ENNEMA (zie II.1 op blz. 1) en Attie (Ages) BRUNIA.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑02‑1696 te Franeker met Antie HARMENSDR., 21 jaar oud, geboren op 10‑02‑1675 te Franeker, overleden op 27‑04‑1698 te Franeker op 23-jarige leeftijd, begraven te Franekerk. Ouders: Harmen Doetz en Janke (Pieters) Lanstra.

Uit dit huwelijk:

1.         Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA (zie IV.2 op blz. 1).

 

IV.2     Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA, gedoopt op 21‑07‑1698 te Franeker (getuige(n): `), overleden in 1740 te Franeker. Genaamd Macke doch 2 augstus ten versoecke van de vader omgenoemd en genaamt Annemarike.

Annemarike had ook een wapen: een ossenkop van zwart aanziend in goud enz. Dochter van Aggeus (Johannes) ENNEMA (zie III.1 op blz. 1) en Antie HARMENSDR.

Ondertrouwd op 18‑10‑1721 te Franeker, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑11‑1721 te Franeker met Johannes (Hayes) HAITSMA, 22 jaar oud, leerlooier, schoenmaker, vroedman en burgemeester, gedoopt op 11‑04‑1699 te Franeker, overleden op 23‑02‑1767 te Franeker op 67-jarige leeftijd. Dit echtpaar had 9 kinderen. Age gedoopt 15-11-1722 Franeker, overleden 03-07-1784 Midlum. Belijdenis 12-12-1760 Franeker, Predikant te Wier 12-10-1748.

Haeye gedoopt 17-10-1724 Franeker, overleden 28-04-1805 Tjerkwerd. Trouwt Grietje (Tjepkes) Gerlsma 26-12-1758 Middelstum. Grietje geboren in 1719 Tjerkwerd. Teatske geboren 7-11-1726.

Antje geboren 24-10-1729 Franeker, overleden maart 1762 Franeker. Trouwt Walrus Greydanus 22-10-1758 Pietersbierum. Walrus geboren 16-04-1730 Pietersbierum overleden 07-11-1779 in de Middellandsche Zee. Was op' Landsschip van Oorloge " de Eendragt". Van beroep Lakenkoopman. Vertrok later naar Harlingen. Trijntje gedoopt 03-07-1732 Franeker. Johannes gedoopt 16-03-1734 Franeker. Trouwt 1. Trijntje Claeses 29-05-1763 Franeker.Burgemeester 26 juni 1757. Trijntje Clases wordt gedoopt en doet meteen belijdenis op 27-06-1769 Franeker.

Uit dit huwelijk geboren. Klaas gedoopt 22-02-1769 Franeker. Ageus (Age) gedoopt 16-08-1771 Franeker. Haije geboren 03-10-1774 en gedoopt 12-10-1774 te Franeker.

2. Trouwt  Maike Piebinga op 02-03-1783 Franeker. Uit dit huwelijk wordt geboren. Aaltje geboren  10-10-1785 en gedoopt 26-10-1785 te Franeker.

Aatje gedoopt 25-10-1736 Franeker. Trouwt Meile Toussant 31-03-1765 Franeker.Meile was juridisch doctor.Aatje overleden 15-04-1770 Harlingen.

Titia geboren 15-11-1738 Franeker, overleden 14-05-1797 Wier. Trouwt Hobbo Lemke op 30-03-1769 Franeker. Hobbo was predikant waarschijnlijk te Wier.Hij is geboren 1731 Oldeholtpade.

Paulus geboren 05-04-1740 Franeker, overleden 08-06-1814 Franeker.Trouwt Janneke (Pieters) van de Meulen gedoopt 13 juli 1746 te  Leeuwarden,gehuwd  29-05-1768 Franeker.Janneke is overleden 15-01-1808 te Franeker en op 20-01-1808 begraven te Franeker. Johannes voerde een familiewapen (1763-1827).Op 11 juli 1750 verschijnt een bruilofsdicht door J.Haitsma te Franeker. Zoon van Haye (Siercks) SIERCKS en Taetske JOHANNES DR.

Uit dit huwelijk:

1.         Paulus (Johannes) HAITSMA (zie V.1 op blz. 1).

 

V.1      Paulus (Johannes) HAITSMA, o.a. burgemeester : medevroedschap, geboren op 28‑07‑1740 te Franeker, overleden op 18‑06‑1814 om 15.00 uur te Franeker op 73-jarige leeftijd. Overleden na langzaam verval van krachten, burgemeester en vroedschap te Franeker.Was ook voogd van het Klaarkampsterweeshuis te Franeker. Zoon van Johannes (Hayes) HAITSMA, leerlooier, schoenmaker, vroedman en burgemeester, en Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA (zie IV.2 op blz. 1).

Ondertrouwd op 14‑05‑1768 te Franeker, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑05‑1768 te Franeker, gehuwd voor de kerk op 29‑05‑1768 te Jacobijnerkerk te Leeuwarden met Janneke (Pieters) van der MEULEN, 21 jaar oud, gedoopt op 13‑07‑1746 te Leeuwarden, overleden op 15‑01‑1808 te Franeker op 61-jarige leeftijd, begraven op 20‑01‑1808 te Franeker, dochter van Pieter (Luitjes) van der MEULEN en Froukje (Luitjes) van der MEULEN.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Maria (Paulus) HAITSMA, gedoopt op 17‑10‑1770 te Franeker, overleden op 25‑12‑1845 om 05.30 uur te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd. Attestatie aangevraagd van Franeker 7-3-1825, was geref.lidmaat te Leeuwarden 1801.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑10‑1793 te Franeker met Thijs (Feddes) RISSELADA, 28 jaar oud, landbouwer, fabrikeur, geboren op 14‑04‑1765 te Franeker, gedoopt op 01‑05‑1765 te Franeker, overleden op 13‑11‑1836 om 21.00 uur te Franeker op 71-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Paulus geboren 05-10-1795 Franeker, overleden 16-05-1855 Leeuwarden, was apotheker. Getrouwd 1. met Hendrina van Wicheren op 12-02-1823, akte 12 te Leeuwarden en 2.met Sjoukje Wijtema op 04-05-1837, akte 13 te Franeker.

Dieuwke geboren 17-11-1797 Franeker, overleden 04-10-1884, o.8 uur te Leeuwarden, akte 488.Ggetrouwd 03-07-1822 Gerryt (Oenes) Gorter.Gerryt geboren te Leeuwarden, blad 294 in 1793. Hij is overleden12-02-1872, 02.30 uur te Leeuwarden, akte 155.

Fedde geboren 17-04-1800, gedoopt 07-05-1800 Franeker, overleden 18-12-1875 Sneek. Getrouwd 1.Christina Louisa Closs in 1827. Christina is overleden op 04-10-1841, 34 jaar oud. 2.Getrouwd met Tjietske Feenstra 16-07-1845, akte 44 te Sneek..

Pieter geboren 07-08-1803, gedoopt 31-08-1803 Leeuwarden, overleden 13-09-1891 Sneek. Getrouwd 1. Mettje Oendesdr. Hogenburg(h) op 16-03-1825, akte 9 te Sneek. 2.Getrouwd met Grietje (Jans) Tiggelaar (Tichelaar) op 08-10-1840, akte 53 te Sneek.

Janneke geboren 29-12-1805, gedoopt 22-01-1806 Leeuwarden, jong overleden 03-07-1806, Leeuwarden, akte 271.

Hessel geboren 23-08-1807, gedoopt 16-09-1807 Leeuwarden, overleden 09-03-1872 Haskerland.Getrouwd 09-11-1831 Gepke Hannema.

Johannes geboren 30-01-1810 en gedoopt 28-02-1810 Leeuwarden, overleden 23-01-1891 Sneek. Getrouwd 09-09-1840 Remelia Geziena ten Cate.Remelia is geboren te Sneek 26-06-1815, akte 098. Zij is overlden 02-04-1881, 23.00 uur,akte 87 te Sneek.

Janneke geboren 08-01-1813 en gedoopt 03-02-1813 Leeuwarden, overleden 19-06-1869 Leeuwarden. Getrouwd 14-03-1838, akte 7 met Johannes Didericus Blanken.Johannes was 37 jaar bij huwelijk,is geboren te Leiderdorp. Johannes is overleden 09-03-1846,15 uur te Leeuwaren,akte 114.

2.         Froukje (Paulus) HAITSMA, gedoopt op 28‑11‑1772 te Franeker, overleden op 04‑07‑1821 om 17.00 uur te Mantgum op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑04‑1795 te Franeker met Jacobus (Everhardus) PENNINGA, 24 jaar oud, predikant beroepen te Lollum, geboren op 27‑11‑1770 te Garijp, overleden op 07‑06‑1826 om 15.00 uur te Mantgum op 55-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.

Janneke, Everhardus, Lutske, Paulus, Hendrikus, Grietje, Anna Maria, Johannes.

Predikant te Mantgum en Schillaard. Te Mantgum van 1803 tot overlijden in 1826. Zijn ouders waren: Everhardus Henricus Penninga en Grietje Jillardus.

3.         Lutske (Paulus) HAITSMA, geboren op 16‑04‑1774 te Franeker, overleden op 01‑01‑1775 te Franeker, 260 dagen oud, overleden nog geen jaar oud.

4.         Lutske (Paulus) HAITSMA, geboren op 22‑09‑1775 te Franeker, gedoopt op 11‑10‑1775 te Franeker, overleden op 06‑03‑1826 om 04.00 uur te Kollum op 50-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 12‑11‑1803 te Franeker, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27‑11‑1803 te Franeker met Hylle Willem SWART, 26 jaar oud, arts, geboren op 20‑12‑1776 te Oostermeer, gedoopt op 05‑01‑1777 te Oostermeer, overleden op 24‑09‑1852 om 19.00 uur te Kollummerland op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren.

Willem geboren 22-01-1806, gedoopt 16-02-1806 Kollum.Gehuwd op 03-06-1831 te Winschoten, akte 12 met Janke Stheeman, geb. 18-10-1808 te Winschoten.

Willem arts van beroep is overleden 23-08-1875 te Kollum, akte 126.Janke is overleden 31-08-1882 te Kollum, akte 120.

Janneke geboren  27-01-1808, gedoopt 21-02-1808 Kollum. Zij is overleden 18-04-1814 te Kollum, akte 15.

Paulus geboren 28-03-1810, gedoopt 22-04-1810 Kollum.

Simon Nicolaas geboren 17-06-1812 te Kollum, akte 31. ongehuwd. Overleden 06-08-1870 te Schoterland akte 144.

Johannes geboren 14-08-1815, akte 33 en overleden 17-11-1815, akte 30 14.00 uur Kollum.

Johannes geboren 30-08-1817, akte 100, overleden 06-12-1817, akte 83, 0.500 uur Kollum.

Janneke geboren 29-02-1820 akte 34, overleden op 01-04-1875, akte 48 Kollum, ongehuwd. Zijn ouders waren Willem Swart en Yke Nicolaas Reeling.

5.         Johannes (Paulus) HAITSMA, geboren op 03‑05‑1777 te Franeker, gedoopt op 04‑06‑1777 te Franeker, overleden op 01‑01‑1779 te Franeker` op 1-jarige leeftijd. Hij is overleden in het jaar 1779 , hij was toen 1 jaar oud.

6.         Antje (Paulus) HAITSMA, geboren op 11‑11‑1778 te Franeker, gedoopt op 25‑11‑1778 te Franeker, overleden op 20‑01‑1820 om 08.00 uur te Leeuwarden op 41-jarige leeftijd.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21‑01‑1798 te Franeker met Bouwe (Ydes) van der MEULEN, 29 jaar oud, koopman, jeneverstoker, gedoopt op 30‑03‑1768 te Leeuwarden, overleden op 18‑11‑1822 om 11.00 uur te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren. Janneke, Yde, Janneke, Jissebina, Poulus, Janke Hendryka, Johannes Henricus, Pieter Luytjens, Hendrikus Boudewijn, Aegeus Haitsma, Antje Haitsma. Ouders: Yde Bouwes van der Meulen en Jesseltie Sjourds.

7.         Johannes (Paulus) HAITSMA (zie VI.11 op blz. 1).

 

VI.11   Johannes (Paulus) HAITSMA, geboren op 26‑07‑1788 te Franeker, gedoopt op 20‑08‑1788 te Franeker, overleden op 13‑01‑1848 om 08.00 uur te Franeker op 59-jarige leeftijd, in huwelijksakte staat dat moeder van Johannes(Janke v.d.Meulen) was overleden. Zoon van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie V.1 op blz. 1) en Janneke (Pieters) van der MEULEN.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑04‑1811 te Franeker met Jeltje (Fokkes) DOUWMA, 22 jaar oud, geboren op 12‑02‑1789 te Suawoude, overleden op 18‑01‑1848 om 09.00 uur te Franeker op 58-jarige leeftijd, dochter van Fokke (Rinses) DOUMA, boer, huurder van de ouderlijke boerderij., en Baukje (Eelkes) van der WOUDE.

Uit dit huwelijk:

1.         Paulus (Johannes) HAITSMA, Bakker, geboren op 28‑07‑1812 om 02.00 uur te Franeker, overleden op 14‑02‑1869 om 13.00 uur te Harlingen op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Jeltje geboren 7 april 1842 te Harlingen. Zij trouwt op 19 mei 1864 akte 64 te Harlingen met Jelle (Martens) van der Wal, geboren 7 maart 1841, blad 31 te Harlingen en overlijd op 8 maart 1900 akte 37 te Harlingen. Jelle was smid van beroep. Jeltje overlijd op 3 juni 1918, akte 81 te Harlingen.Jelle is overleden op 8 maart 1909 te Harlingen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Marten geboren 13 februari 1865. Hij overleed op 11 februari 1935. Grietje geboren 9 mei 1866 te Lemmer en overleed dezelfde dag 9 mei 1866 te Lemmer. Grietje geboren  9 augustus 1867 te Lemmer en overleed op 5 november 1867 te Lemmer. Leendert geboren 2 november 1868 te Lemmer en overleed op 11 augustus 1870 te Lemmer.Paulina geboren 16 augustus 1870 te Lemmer en overleed op 16 november 1870 te Lemmer. Leendert geboren 4 juli 1872. Hij overleed op 9 augustus 1940. Paulus geboren 13 december 1875 en hij overleed op 26 april 1945.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑05‑1838 te Franeker met Rinske (Phillipus) JELLESMA, 35 jaar oud, geboren op 28‑02‑1803 te Oosterbierum, gedoopt op 27‑03‑1803, overleden op 06‑05‑1854 om 05.00 uur te Harlingen op 51-jarige leeftijd. Haar ouders waren Philippus (Jelles) Jellesma  en Willemke (Willems) Post.

2.         Fokke (Johannes) HAITSMA, geboren op 03‑03‑1814 om 08.00 uur te Franeker, overleden op 28‑04‑1891 om 17.00 uur te Achlum op 77-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover mij bekend 6 kinderen geboren. Jeltje geboren 24 december 1837, blad 46 te Franeker. Getrouwd op 14 mei 1859 akte 13 te Franeker met Oeds Wouwenaar, geboren 11 maart 1833 te Barradeel akte 32,van beroep gardenier. Overleden 17 oktober 1894, akte 101 te Minnertsga.Jeltje is overleden 04-08-1919 te Minnertsga, 09.00 uur. Akte 64. Uit dit huwelijk geboren: Geertje, Remer, Geertje,Kersje,Fokke, Oeke, Uiljkje, Auke, Tjitske, Auke en 2 lkevenloze kinderen.

Johannes geboren 28 februari 1840, blad 10 te Franeker. Getrouwd op 24 januari 1867 akte 3 te Harlingen met Corneliske Hiddema, geboren 30 maart 1833 te Harlingen. Uit dit huwelijk geboren Geertje en Popke.Johannes is overleden 10-1-1878  0.900 uur, akte 262 te Harlingen.

Jacob geboren 20 april 1844 akte 39 te Franekeradeel, overleden 22 mei 1848 blad, 20 te Franekeradeel.

Hinke geboren 18 december 1845, akte 127 te Franekeradeel. Overleden 23  februari 1846, blad 3 te Franekeradeel.

Hoite geboren 23 december 1849, akte 122 te Achlum. Getrouwd op 28 mei 1871 akte 20 te Harlingen met Rinske (Symons) Goslinga, geboren 22 november 1838, blad 153 te Arum.Uit dit huwelijk geboren.Sjoukje, Fokke en Simon.

Hoite is overleden 05-08-1937, 02.00 uur te Achlum,akte 40.Rinske is overleden 19-11-1906, 02.00 uur,te Achlum, akte 64.

Janneke geboren 5 oktober 1853,05.00 uurt akte 111 te Achlum. Overleden op 10 april 1854, 22.00 uur blad 6 te Achlum.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑05‑1837 te Franekerdeel met Geertje (Pieters) DIJKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 12‑11‑1813 om 05.00 uur te Achlum, overleden op 19‑02‑1897 om 08.00 uur te Achlum op 83-jarige leeftijd. Haar ouders waren Pieter (Durks) Dijkstra en Tjietske Hoites.

3.         Aggeus (Johannes) HAITSMA V.D.MEULEN, snikschipper, geboren op 16‑12‑1815 om 02.00 uur te Franeker, overleden op 08‑05‑1838 om 13.30 uur te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd.

4.         Dirk (Johannes) HAITSMA, geboren op 22‑10‑1817 om 12.30 uur te Franeker, overleden op 08‑01‑1857 om 08.00 uur te Franeker op 39-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk  voor zover mij bekend 3 kinderen geboren:Jeltje geboren  20 maart 1852, blad 32 te Franeker. Overleden op 6 juli 1852, blad 23 te Franeker.

Jeltje geboren 13 december 1853,blad 87 te Franeker. Overleden 5 november 1854, blad 34 te Franeker.

Sape geboren 8 september 1855,blad 71 te Franeker. Overleden 24 mei 1856, blad 20 te Franeker. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18‑11‑1849 te Franeker met Trijntje (Sapes) KASMA, 34 jaar oud, geboren op 06‑08‑1815 om 17.00 uur te Tzummarum, overleden op 09‑01‑1897 om 03.00 uur te Franeker op 81-jarige leeftijd. Haar ouders waren Sape Jans Kasma en Tetje Jans.

5.         Janneke (Johannes) HAITSMA, dienstmeisje, geboren op 26‑02‑1819 om 21.30 uur te Franeker, overleden op 25‑10‑1846 om 16.00 uur te Groningen op 27-jarige leeftijd. Ongehuwd.

6.         Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie VII.9 op blz. 1).

7.         Baukje (Johannes) HAITSMA, geboren op 16‑07‑1824 om 08.00 uur te Veenwouden, overleden op 22‑07‑1824 om 16.00 uur te Veenwouden, 6 dagen oud.

8.         Baukje (Johannes) HAITSMA (zie VII.14 op blz. 1).

 

VII.9    Tjepke (Johannes) HAITSMA, Bakker, geboren op 06‑04‑1822 om 07.00 uur te Franeker (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 29‑02‑1876 om 04.00 uur te Dongjum op 53-jarige leeftijd. Tjepke Haitsma en Grietje de Jong kregen op 24 januari 1858 een levenloos kind. Franekeradeel blad 5. Zoon van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie VI.11 op blz. 1) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA.

Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 18‑05‑1851 te Franeker met Berendina (Menkes) KROON, 27 jaar oud, dienstmeisje, geboren op 16‑06‑1823 te Termunterzijl onder Termunten, overleden op 23‑12‑1853 om 01.00 uur te Franeker op 30-jarige leeftijd. Haar ouders waren Menke Berents Kroon en Debora Roelfs KZijn  ouders waren Johannes Jans en Grietje Willems.

Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 03‑12‑1854 te Franeker met Grietje Jurjens de JONG, 32 jaar oud, geboren op 12‑02‑1822 om 06.30 uur te Franeker, overleden op 13‑09‑1905 om 20.30 uur te Tzum op 83-jarige leeftijd. Was weduwe van Rintje (Jans) de Vries.Gehuwd op 24-12-1843, akte 41 te Franeker.Haar ouders waren Jurjen (Johannes) de Jong en Maike (Melles ) v.d.Meulen. Bev.Franekeradeel 1860-1880 fiche 2 blz. 5. Dochter van Jurjen Johannes de JONG, metzelaar, en Maaike (Melles) van der MEULEN, dienstmaagd.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Johannes (Tjepkes) HAITSMA (zie VIII.1 op blz. 1).

Uit het tweede huwelijk:

2.         Mink (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 07‑12‑1853 om 16.00 uur te Franeker, overleden op 01‑12‑1855 om 15.00 uur te Franeker op 1-jarige leeftijd.

3.         Jurjen (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 17‑04‑1855 om 05.00 uur te Franeker, overleden op 11‑10‑1857 om 15.00 uur te Dongjum op 2-jarige leeftijd.

4.         Jelle (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 07‑10‑1859 om 20.00 uur te Dongjum, overleden op 12‑09‑1929 om 21.00 uur te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 03‑02‑1912 te Leeuwarden met Ynskje KUIPERS, 50 jaar oud, geboren op 22‑06‑1861 om 22.00 uur te Tzum, overleden op 08‑10‑1932 om 03.30 uur te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd. Ouders: Ynte (Abrahams) Kuipers en Houkje (Douwes) Brouwer.

5.         Jurjen (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 12‑03‑1861 om 23.00 uur te Dongjum, overleden op 01‑12‑1876 om 02.00 uur te Dongjum op 15-jarige leeftijd.

6.         Jeltje (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 09‑03‑1862 om 07.00 uur te Dongjum, overleden op 20‑03‑1862 om 03.00 uur te Dongjum, 11 dagen oud. Tweeling met Maaike.

7.         Maaike (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 09‑03‑1862 om 07.30 uur te Dongjum, overleden op 20‑03‑1862 om 15.00 uur te Dongjum, 11 dagen oud. Tweeling met Jeltje.

 

VIII.1   Johannes (Tjepkes) HAITSMA, koemelker, geboren op 11‑03‑1852 om 14.30 uur te Franeker, overleden op 26‑04‑1906 om 06.30 uur te Oosterlittens Baarderadeel op 54-jarige leeftijd. Baarderadeel Oosterlittens, bevolking 1860-1890  blz.77, zoon van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie VII.9 op blz. 1) en Berendina (Menkes) KROON, dienstmeisje.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑05‑1879 te Hennaarderadeel. Volgens trouwakte waren de ouders van Johannes reeds overleden. Evenals de vader van Jeltje. Echtgenote is Jeltje (Ruurds) MEIJER, 25 jaar oud, geboren op 26‑02‑1854 om 10.00 uur te Winsum, overleden op 17‑11‑1923 om 00.30 uur te Huizum op 69-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Halbes) MEYER, arbeider, en Geertje (Harings) PIEBINGA. {Zij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 03‑12‑1913 te Huizum. Jeltje was weduwe van Johannes Haitsma. Echtgenoot is Klaas (Annes) van den BERG, 60 jaar oud, smid, geboren op 08‑07‑1853 om 15.30 uur te Boxum, overleden op 27‑02‑1942 om 12.00 uur te Huizum op 88-jarige leeftijd. Was weduwnaar van Wietske van Tuinen, die overleed op 2 november 1908 op 55 jarige leeftijd, voor hij trouwde met Jeltje Meijer. Zijn ouders waren Anne (Bouwes) van den Berg en Aaltje (Klazes) Mollema.}

Uit dit huwelijk:

1.         Berdina (Johannes) HAITSMA (zie IX.2 op blz. 1).

2.         Ruurd (Johannes) HAITSMA, geboren op 06‑01‑1883 om 04.00 uur te Oosterlittens, overleden op 05‑12‑1902 om 04.00 uur te Oosterlittens op 19-jarige leeftijd. Vond een overlijdensakte van ten Dienste der Nationale Militie. Was waarschijnlijk in dienst.Kon alleen vinden dat hij dienstplichtige was.

3.         Sjoukje (Johannes) HAITSMA, geboren op 31‑07‑1890 om 01.00 uur te Oosterlittens, overleden op 20‑12‑1912 om 22.00 uur te Oosterlittens Baarderadeel op 22-jarige leeftijd, begraven op 24‑12‑1912 te Oosterlittens.

 

IX.2     Berdina (Johannes) HAITSMA, dienstbode, geboren op 29‑04‑1881 om 09.30 uur te Dongjum Franekeradeel, alle informatie  cbg af.2 1882-1906 3-4 Snee. Woonde 20-01-1902 in Amsterdam en veetrok op 6 juni 1902 naar Sneek. (gezindte: gereformeerd), overleden op 06‑07‑1968 te Utrecht op 87-jarige leeftijd, begraven op 11‑07‑1968 te Utrecht;begraafplaats Tolsteeg. Was dienstbode bij H.H.Kuiper. Heeft ook geholpen bij Abraham Kuiper in Amsterdam.Bevolking schrijft:20-02-1902 gekomen uit Amsterdam.Vertrok uit gemeente Baarderadeel op 6 juni 1902 naar Sneek en daar ingeschreven op 23 juni 1902 (bev.ingekomenen 1900-1905, fiche 4). Woonde in Sneek bij Thomas Karst Dokkum geboren 29-04-1866, overleden 07-03-1905, doopsgezind, koopman. Getrouwd met Aagje Dekker die na het overlijden van haar man terugging naar Zaandam op 25-04-1905. De ouders van Thomas heten: Theunis Dokkum geboren 02-05-1836 te Warns, NH. winkelier. Janke v.d.Meulen geboren 12-07-1835. Dit echtpaar hadden nog een zoon Lolke en een dochter Rimpkje Idskje. De ouders van Theunis heten: Lolke (Liewes) Dokkum en Idskje  (Theunis) v.d.Zee. Dochter van Johannes (Tjepkes) HAITSMA (zie VIII.1 op blz. 1) en Jeltje (Ruurds) MEIJER.

Ondertrouwd op 08‑02‑1905 te Baarderadeel, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑03‑1905 te Baarderadeel met Eelze (Nammens) de JONG, 29 jaar oud, kaashandelaar, geboren op 03‑09‑1875 om 04.00 uur te Winsum  Baarderadeel (gezindte: gereformeerd), overleden op 25‑01‑1964 te Utrecht op 88-jarige leeftijd, begraven op 30‑01‑1964 te Utrecht; begraafplaats Tolsteeg. Het gezin verhuisde op 25 september 1928 naar Apeldoorn, Zuiderstraat 19. Zoon van Nammen (Obbes) de JONG en Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode  later veehoudsche.

Uit dit huwelijk:

1.         Jeltje (Eelzes) de JONG, naailerares, geboren op 29‑07‑1905 om 08.30 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 14‑12‑1988 om 00.30 uur te Halfweg op 83-jarige leeftijd, begraven op 19‑12‑1988 te Zwanenburg ; Ned.Herv.begraafplaats. Zij verhuisde op 20 juni 1928 naar Nijemirdum.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑06‑1928 te Huizum  Leeuwarderadeel met Dirk (Pieters) ZWART, 27 jaar oud, Predikant, geboren op 22‑07‑1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 20‑02‑1958 om 02.15 uur te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24‑02‑1958 te Zwanenburg Ned. Herv. begraafplaats. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Piet, Berdina, Eelze Nammen, Hillie, Elsa, Nienke, Sjouwina Jelly, Dirk, Andries Lieuwe.

2.         Nammen Obbe (Eelzes) de JONG, geboren op 22‑05‑1909 om 08.00 uur te Huizum. Is getrouwd geweest met Fennigje Stoffer.Zij was weduwe van Steven Johannes Logtenberg (geboren 31-07-1909 te Epe,landbouwer en overleden op 12-07-1932 te Apeldoorn).Zij had uit haar 1e huwelijk een zoontje: Albert Jan geboren 03-09-1931 te Apeldoorn en overleden op 13-02-1932 te Apeldoorn.Zij hebben uit dit huwelijk 4 kinderen: Eelze Nammen(1934), Gerrit Jan (1936), Anthonia Lubertina (Toos)1939, is 30-12-2006 overleden aan hartstilstand, 67 jaar. Gecremeerd in Apeldoorn. en Berdina Wilhelmina(26-09-1939, (laatse twee een tweeling).Hun moeder stierf toen zij zeer jong waren.Had tijdens de zwangerschap van de tweeling TBC opgelopen.Fennigje haar vader heette Gerrit Jan Stoffer en haar moeder was Teuntje Boer.Is naar Vancouver vertrokken en daar getrouwd met Helen Kort. Zij is overleden 29-01-2014 BC Canada en begraven op 31-01-2014, zelfde graf als haar echtgenoot. Overleden op 22‑04‑2006 te Vancouver BC Canada op 96-jarige leeftijd, begraven op 27‑04‑2006 te Vancouver BC Canada.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑11‑1933 te Apeldoorn met Fennigje STOFFER, 22 jaar oud, zonder beroep, geboren op 22‑04‑1911 te Wilsum, overleden op 01‑12‑1941 om 0.400 uur te Apeldoorn op 30-jarige leeftijd. Overleden aan TBC! Haar ouders waren Gerrit Jan Stoffer en Teuntje Boer.

3.         Elske (Eelzes) de JONG, geboren op 06‑06‑1911 om 09.00 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 15‑03‑1954 om 20.40 uur te Ede op 42-jarige leeftijd, begraven op 19‑03‑1954 te Helledoorn alg.begraafplaats.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17‑09‑1946 te Aalten. Gehuwd vanuit de pastorie van Ds. en Mw. Gerritsma. Echtgenoot is Jan Hendricus de BOER, 31 jaar oud, predikant, geboren op 11‑06‑1915 te Makkum (gezindte: gereformeerd), overleden op 27‑05‑1992 te Wageningen op 76-jarige leeftijd, begraven op 01‑06‑1992 te Wageningen alg.begraafplaats. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Rudolf Jan 25-06-1947 te Monnikendam, gehuwd met Joke van Wijngaarden, zij hebben 3 kinderen: Tedde, Rense en Wiger. Berdina Elske  geboren 24 augustus 1949 te Helledoorn, overleden op 11 mei 2001 te Den Haag en daar op 18 mei 2001 begraven, begraafplaats St.Petrus Banden, Kerkhoflaan. Is na overlijden van zijn vrouw Els de Jong, nog 2x hertrouwd.

Uit 2e huwelijk wel kinderen, uit 3e huwelijk geen kinderen.3e huwelijk was met Heiltje (Heily)  Hogeboom geb. 11 juli1923 te Makkum. Zij is overleden 30 oktober 2020 te Wageningen en op 9 november 2020 begraven begraafplaats Leeuwerenk Wageningen.

 

4.         Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie X.8 op blz. 1).

5.         Johannes (Eelzes) de JONG (zie X.9 op blz. 1).

 

X.8      Sjoukje (Eelzes) de JONG, geboren op 05‑09‑1912 om 18.00 uur te Huizum, overleden op 02‑07‑2001 te Ede op 88-jarige leeftijd, begraven op 06‑07‑2001 te Aalten, dochter van Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, en Berdina (Johannes) HAITSMA (zie IX.2 op blz. 1).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑11‑1936 te Aalten met Teade de BOER, 32 jaar oud, geboren op 23‑02‑1904 te Bolsward, overleden op 26‑11‑1991 te Heerjansdam op 87-jarige leeftijd, begraven op 30‑11‑1991 te Aalten alg.begraafplaats Berkenhove. Zijn ouders waren Yke de Boer en Antje hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1.         Ineke Berdina de BOER, geboren op 10‑12‑1937 te Aalten, overleden op 05‑09‑1995 te Emmercompascuum op 57-jarige leeftijd, begraven op 19‑09‑1995 te Berkenhove te Aalten.

Gehuwd met Quiri HUIJSER, Predikant.

2.         Antje (Ankie) de BOER, geboren te Aalten.

Gehuwd met Johan V.D.BERG.

3.         Jelly de BOER, geboren te Aalten.

Gehuwd met Dick BOEKESTEIN.

4.         Elske de BOER, geboren te Aalten.

Gehuwd met Pieter RENKEMA.

5.         Yke Teade de BOER, geboren op 18‑09‑1944 te Aalten, overleden op 05‑11‑2019 te Weert op 75-jarige leeftijd, begraven op 09‑11‑2019 te te Zoelen.

Gehuwd met Laura BIJL.

6.         Sjoukje de BOER, geboren te Hengelo.

Gehuwd met Wim WILBRINK.

7.         Eelze Nammen de BOER, geboren te Hengelo. Tearde Nammen 18 jaar een zoon van Eelze is vrijdag 24 april 1998 door een vrachtauto overreden. Begrafenis vond plaats op 28 april 1998.

8.         Auke de BOER, geboren te Hengelo.

 

X.9      Johannes (Eelzes) de JONG, ambtenaar, geboren op 10‑07‑1927 te Huizum Leeuwarderadeel (gezindte: gereformeerd), overleden op 27‑08‑2001 om 11.00 uur te Utrecht op 74-jarige leeftijd, begraven op 31‑08‑2001 te Utrecht. Is in zelfde graf begraven als zijn ouders, Tolsteeg begraafplaats, Opaallaan te Utrecht. Zoon van Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, en Berdina (Johannes) HAITSMA (zie IX.2 op blz. 1).

Gehuwd te de Bilt met Ida Wilhelmina PLOEGER, geboren te de Bilt.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (zie XI.15 op blz. 1).

2.         Cornelis Ido (Johannes) (Ido) de JONG, geboren te Utrecht. Ido heeft als partner Sabina Scheggetman. Zij hebben 2 kinderen:

Bo geboren 20 oktober 2010 en Luuk geboren 20 juni 2012.Beide geboren te Utrecht.

 

XI.15   Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG, geboren te Utrecht, zoon van Johannes (Eelzes) de JONG (zie X.9 op blz. 1) en Ida Wilhelmina PLOEGER.

Gehuwd te Bilthoven, gehuwd voor de kerk te Holy trinity Church Utrecht met Marlene van DIJK, geboren te Leerdam.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna( Johannes) de JONG, geboren te Bunnik.

2.         Lucas (Johannes) de JONG, geboren te Bunnik.

 

VII.14  Baukje (Johannes) HAITSMA, geboren op 04‑01‑1835 om 16.00 uur te Franeker, overleden op 10‑09‑1879 om 03.30 uur te Harlingen op 44-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie VI.11 op blz. 1) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑05‑1861 te Harlingen met Jacob WEIDEMA, 31 jaar oud, koperslager, geboren op 11‑01‑1830 om 11.30 uur te Harlingen, overleden op 30‑12‑1895 om 01.30 uur te Harlingen op 65-jarige leeftijd. Op 8 september 1879, akte 171 te Harlingen werd een levenloos kind (zoon) geboren. Is na overlijden van Baukje gehuwd met Aafke de Boer. Ouders Waren: Remmer (Iedes) Weidema en Klaaske (Jacobs) Ringers.

Uit dit huwelijk:

1.         Klaske (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 21‑02‑1862 om 07.00 uur te Harlingen, overleden op 04‑11‑1946 om 05.30 uur te Huizen op 84-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑08‑1889 te Harlingen met Hessel (lolkeszoon) RAADERSMA, 42 jaar oud, geboren op 10‑01‑1847 om 15.30 uur te Rauwerderheim, overleden op 23‑02‑1924 te Schoten-Haarlem op 77-jarige leeftijd, begraven op 27‑02‑1924 te Terband bij Heereveen. Uit 1e huwelijk met Maaike Molenaar zijn 6 kinderen geboren.

Uit 2e huwelijk zijn geboren: Hendrika Jantina 7-10-1899,akte 095, Jacob Hessel 25-06-1890,akte 056,en overleden 05-08-1935, akte 167 Bussum. Froukje, Klara MArgaretha 19-09-1891, akte 093, overleden 1924 te Schoten.

Aafje Boudina 23-09-1892, akte 085. Allen te AEngwirden. Ouders waren: Lolke (Jans) Raadersma en Hyke (Hessels) Boersma. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑10‑1872 te Schoterland met Maaike MOLENAAR, 20 jaar oud, geboren op 16‑04‑1852 om 14.00 uur te Heereveen, overleden op 17‑08‑1887 om 14.00 uur te Lunjeberd op 35-jarige leeftijd.}

2.         Grietje (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 25‑07‑1864 om 12.00 uur te Harlingen, overleden op 29‑09‑1922 om 01.30 uur te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd. Ongehuwd.

3.         Remmer (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 02‑09‑1868 om 22.00 uur te  Harlingen, overleden op 08‑12‑1868 om 18.30 uur te Harlingen, 97 dagen oud.

4.         Jeltje (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 22‑04‑1870 om 11.00 uur te Harlingen, overleden op 28‑12‑1947 te Kent Grandrapids Michigan op 77-jarige leeftijd, begraven te Restlawn cemetary.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28‑08‑1899 te Harlingen met Jan Willem DEMMINK, 44 jaar oud, spekslager, geboren op 20‑02‑1855 te Hummelo en Keppel Gelderland, overleden op 19‑07‑1943 te Kent Grandrapids Michigan op 88-jarige leeftijd. Weduwnaar van Johanna Harmsen, wonende te Rotterdam.

2e huwelijk zijn daarna geemigreerd 1903 naar Amerika, Kent Grandrapids Michigan, Ward 4 district 71.Jan Willem is overleden aan maagkanker, aangifte gedaan door zijn dochter Baukje (zich noemende Bertha)

Dit echtpaar hadden 2 dochter beide ongehuwd. Een zoon geboren in 1903 is in 1904 overleden. Ouders waren: Harmen Demmink en Derkjen de Vries.

 

5.         Remmer (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 16‑06‑1871 om 20.00 uur te Harlingen, overleden op 28‑01‑1941 te Amersfoort op 69-jarige leeftijd, gecremeerd te Amersfoort rusthof.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30‑09‑1901 te Harlingen met Johanna TICHGELAAR, 34 jaar oud, geboren op 15‑05‑1867 om 12.30 uur te Harlingen, overleden op 05‑04‑1949 te Harlingen op 81-jarige leeftijd, begraven te Amersfoort rusthof. Ouders waren: Hendrik Tigchelaar en Maria van Slooten.

6.         Johannes (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 14‑04‑1875 om 01.30 uur te Harlingen, overleden op 20‑03‑1878 om 19.30 uur te Harlingen op 2-jarige leeftijd.