was de enige in mijn klas die later mimespeler wilde worden.