"Een pen! Een pen!"

had mijn teen gestoten
en dat was de enige reflex.